"Blackstone-loven": Andelsboliger kan sikres inden 1. juli

Andelsboligforeninger kan afværge frygten for værditab ved at fastfryse værdien.

Lovforslagenene er førstebehandlet, og vedtagelsen nærmer sig.

Når det er sket, får kapitalstærke investorer sværere ved at opkøbe udlejningsejendomme, renovere dem - og så banke huslejen i vejret.

Dermed er der stor risiko for, at priserne falder - og det kan ramme beboerne i de mange andelsboligforeninger, der findes rundt om i landet - med mindre de fastfryser deres værdi senest 1. juli.

"Blackstone-loven" kaldes lovændringerne efter den amerikanske kapitalfond, som var på storindkøb i københavnsområdet, hvor den udså sig attraktive udlejningsejendomme, som den opkøbte - og renoverede.

Loven er en del af boligreguleringsloven, og den betyder, at en køber af en udlejningsejendom ikke kan renovere og så straks sætte huslejen i vejret. Den nye lov betyder nemlig, at huslejestigningen først kan træde i kraft efter fem år.

Dermed bliver udlejningsejendomme ikke så attraktive at investere i - og det rammer andelsboligforeningerne. For de skal vurderes, som om de var udlejningsejendomme.

- Når en valuar går ud og værdiansætter en andelsejendom, ser han på hvad en tilsvarende udlejningsejendom har af værdi. Så hvis en udlejningsejendom falder i pris, har det også betydning for andelsejendommen, forklarer Anne Kristensen, der er juridisk chef i ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

- Valuarvurderinger gælder normalt i 18 måneder, og de fornys i praksis hvert år, når foreningen skal fastsætte andelsværdien på generalforsamlingen, forklarer Anne Kristensen.

Hun siger videre, at en andelsforening også kan vælge at bruge den offentlige vurdering, der ligger på ejendommen - eller anskaffelsessummen, dvs.  det beløb, andelshaverne samlet har givet for ejendommen, da de købte den.

Angst for tab førte til aftale

Men angsten for at andelsboligejerne kunne miste store beløb førte til en politisk aftale om, at de nu får mulighed for at fastfryse deres valuarvurdering, hvis den er indhentet inden 1. juli. Valuarvurderingen skal være under 18 måneder gammel, og har en forening mere end én valuarvurdering, der er under 18 måneder gammel, kan foreningen selv vælge, hvilken vurdering, der skal fastholdes.

Dermed sikrer de sig, at hvis markedet for leje-ejendomme taber værdi, så er det stadig den fastfrosne vurdering, der gælder hos dem. Og det er vigtigt - for der er faste regler for, hvor meget en andelsbolig må sælges for - også selv om den er attraktiv, og køberne står i kø.

- Så hvis du på en generalforsamling har fastlagt en lejligheds andelsværdi til en million kroner. Så må du ikke sælge den for halvanden million, selv om der er nogen, der gerne vil betale det beløb, siger Anne Kristensen.

Lejlighederne må sælges for det beløb, generalforsamlingen har fastsat, og dertil kommer værdien af forbedringer og eventuelt løsøre, der måtte følge med.

Mange spørger om råd

Anne Kristensen fortæller, at mange andelsboligforeninger i øjeblikket kontakter ABF for at spørge, hvad de skal gøre, inden loven træder i kraft. Men svaret er ikke entydigt - for for nogle kan det betale sig at få en valuarvurdering - mens andre har mere gavn af bruge den offentlige vurdering eller anskaffelsessummen.

- Men man skal vide, at hvis man fastfryser en valuarvurdering, så gælder den, indtil du bruger en anden vurdering til at fastsætte andelsværdierne efter på generalforsamlingen. Men hvis markedet siden falder, så kan du ikke gå tilbage til den højere, fastfrosne vurdering, siger hun.

Den ændrede boligreguleringslov sker via en aftale, der er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik