Danske og svenske politikere vil gøre Øresund til nationalpark for at sætte stopper for udledning af spildevand

Politikere på begge sider af Øresund vil gøre havområdet til marin nationalpark og dermed sætte en stopper for udledningerne af urenset spildevand.

Politikere på tværs af Øresund har dannet fælles front mod udledningen af spildevand i vandet mellem Danmark og Sverige. 

- Vi ønsker at sætte en stopper for den massive udledning af spildevand, som vi har fået dokumenteret i den seneste tid, lyder det fra Martin Lidegaard, medlem af Folketinget for Radikale Venstre, til TV 2 Lorry. 

Han er gået sammen med Niels Paarup-Petersen fra Centerpartiet i Sveriges Riksdag om et fælles beslutningsforslag, der skal gøre Øresund til marin nationalpark med den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde.

- Så vil der blive sat nogle meget strikse grænser for, hvad man må udlede i Øresund, siger Martin Lidegaard.

Samme politiske forslag vil blive stillet i henholdsvis Folketinget og Riksdagen. Udover spildevandsudledningerne er det også den omdiskuterede sandsugning i Øresund, der er under udfasning,  som politikerne ønsker at få stoppet straks ved at gøre det befærdede stræde til marin nationalpark. 

Både spildevandsudledning og sandsugning påvirker havmiljøet negativt.

- Der er brug for en fælles vision for at beskytte Øresund. Det er et helt unikt naturområde, og det er ikke beskyttet ordentligt i dag, lyder det fra Martin Lidegaard. 

Ingen nem løsning

Spildevandsudledningerne i Øresund sker i forbindelse med store regnskyl og skybrud, der overbelaster kloakkerne og rensningsanlæggene. Derfor bliver toilet- og brugsvand fortyndet med regnvand lukket ud i havet.

Alene i Købehavn er der i perioden 2014-2018 blevet udledt 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund. Det sker, fordi der ikke er et alternativ på nuværende tidspunkt.

- Hvis det skal lykkes at gøre Øresund til biosfæreområde, forudsætter det naturligvis, at vi bliver bedre til håndtere spildevandet. Jeg forestiller mig ikke, at vi kan omdanne hele vores kloaksystem nu og her. Det er mere realistisk, at vi for eksempel får bygget nogle flere forsinkelsesbassiner, så vandet bliver opbevaret, indtil det kan sendes videre. Vi kan i hvert fald godt gøre det bedre end i dag, siger Martin Lidegaard.  

Nemme og billige løsninger er der ingen af, når det kommer til at forhindre spildevandsudledning i Øresund.

- Jeg tror ikke, at vi kommer udenom, at vi har en række store investeringer foran os på det her punkt. Men det har vi uanset hvad, så hvorfor ikke forsøge at komme udviklingen lidt i forkøbet, lyder det fra Martin Lidegaard. 

Martin Lidegaards parti, Radikale Venstre, har før forsøgt at få gjort Øresund til marin nationalpark. 

- Det kunne vi ikke få flertal for. Jeg håber og tror på, at det bliver anderledes denne gang, siger han.

Spildevand i Øresund

TV 2 Lorry har den seneste tid sat fokus på hovedstadsområdets store udledning af urenset spildevand i Øresund.

 

Sagen startede, da TV 2 Lorry kunne afsløre, at kommunerne København og Gentofte havde givet tilladelelse til at lede 290 millioner liter urenset spildevand direkte ud i havet over fem dage i maj som led i en byggemodningsproces i Nordhavn.

 

Efter sagen fik national og international opmærksomhed, valgte parterne bag - kommunerne, forsyningsselskaberne Hofor og Novafoss og bygherren AP Pension - at udskyde udledningen til oktober, hvor badesæsonen er overstået og miljøkonsekvenserne af udledningen er mindre.

 

Siden viste en aktindsigt, som TV 2 Lorry fik, at de 290 millioner liter spildevand blot er en dråbe i havet i forhold til den store udledning af spildevand, som hovedstadskommunerne leder ud i Øresund hvert år. Over en fireårig periode mellem 2014 og 2018 har Københavns Kommune alene udledt 35 milliarder liter urenset spildevand. For Gentofte er tallet 10 millarder liter.

 

Afsløringerne har fået danske såvel som svenske politikere samt miljøorganisationer og fagpersoner til at kræve handling, så udledningen mindskes.

 

Flere eksperter peger på, at udledning af store mængder spildevand er skadeligt for havmiljøet, især om sommeren, hvor næringsstofferne fra lortevandet skaber algevækst.

 

Hofor har nu meddelt, at de håber helt at kunne undgå udledning af de 290.000 kubikmeter spildevand, der efter planen skulle ledes ud i Øresund. Hofor er lige nu ved at undersøge, om man kan rense spildevandet lokalt, og hvordan man kan transportere spildevandet.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik