Oversigt

Seneste nyt

Danskere siger ja til flere ukrainske flygtninge

Ifølge en meningsmåling, som nyhedsburauet Ritzau har fået foretaget, så er et flertal i befolkningen positivt stemt over for tanken om at Danmark skal modtage flere ukrainske flygtninge.

Danmark bør fortsat tage imod ukrainske flygtninge. Også selv om antallet måske vokser, i takt med at vinteren bider sig fast i det krigsramte land og sender endnu flere på flugt.

Det mener et flertal i befolkningen, viser en måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

78,5 procent af de adspurgte svarer ja til, at Danmark skal blive ved med at modtage ukrainske flygtninge og give dem midlertidig opholdstilladelse, hvis de lever op til kriterierne i særloven.

10,4 procent svarer nej.

Som det er i dag, har Danmark givet omkring 31.000 ukrainske statsborgere midlertidig opholdstilladelse.

Siden marts har ukrainske flygtninge haft mulighed for at få en midlertidig opholdstilladelse i Danmark under særloven for ukrainere.

Som følge af loven kan ukrainske statsborgere, som var flygtninge internt i Ukraine 24. februar - eller som flygtede ud af Ukraine 24. februar eller senere - få opholdstilladelse i Danmark i to år.

Skal opholdstilladelsen forlænges?

Det er muligt at få forlænget den midlertidige opholdstilladelse med et år.

Derfor har Voxmeter også spurgt, om loven bør ændres, så ukrainerne kan få forlænget deres opholdstilladelse yderligere.

Til det svarer 53,8 procent ja. Omvendt svarer 24,4 procent nej.

Resten vil enten ikke svare eller har svaret "ved ikke".

Undersøgelsen er lavet blandt 1060 respondenter, som er repræsentativt udvalgt. Alle er over 18 år.

Nato har tidligere advaret om, at en kold vinter i Ukraine kan sende flere på flugt fra krigen blandt andet mod Danmark.

Flere borgmestre i Danmark har udtalt, at de mener, at staten skal spille en større rolle i at huse ukrainske flygtninge i Danmark.

Flere kommuner fortæller, at de har svært ved at finde egnede boliger til ukrainerne.

Derfor mener borgmestrene, at man bør stille ejendomme, som tilhører staten, til rådighed.