I disse kommuner er der størst fordel ved at skifte til fjernvarme

En ny analyse viser, at 88 procent af de boliger og bygninger, der i dag opvarmes med gas og olie, vil have økonomisk fordel af at skifte til fjernvarme. Særligt omkring hovedstaden er potentialet stort.

Naturgas skal udfases, den grønne strøm skal øges, og de grønne danske løsninger skal ud i Europa. Og så er der en ny grøn skattereform på vej.

Regeringen præsenterede tirsdag et stort energiudspil for blandt andet at blive uafhængig af russisk gas og understøtte den grønne omstilling.

Her kom det frem, at naturgas helt skal udfases frem mod 2028.

Det indebærer, at alle naturgasforbrugere skal have besked i løbet af 2022, om de kan blive omfattet af grøn fjernvarme.

Alternativt skal de ud at investere i varmepumper.

Nu viser en omfattende analyse af offentlige bygningsdata fra samtlige boliger og bygninger i Danmark, som energieksperter hos Sweco har foretaget, at mere end 300.000 af de cirka 400.000 af de husstande, der i dag benytter sig af olie, gas eller biomasse til opvarmning vil have økonomisk fordel af at skifte til fjernvarme samtidig med, at det er teknisk muligt for fjernvarmeselskaberne at tilbyde det.

Det oplyser Sweco i en pressemeddelelse. 

Størst potentiale i hovedstadsområdet

Potentialet er ikke overraskende størst omkring de større byer og ikke mindst i Region Hovedstaden, hvor 10 af de kommuner med størst potentiale for fjernvarmeudbygning ligger.

Kommunerne Hvidovre, Rødovre og Tårnby er tre af de kommuner i landet, hvor konvertering til fjernvarme ifølge Sweco er mest oplagt.

- Hvis vi tager Rødovre Kommune som eksempel, så viser vores analyse, at cirka 95 procent af de ejendomme, der i dag ikke er på fjernvarme, vil have økonomisk fordel af at konvertere samtidig med, at det vil være teknisk muligt for fjernvarmeselskabet at forsyne dem, forklarer Kasper Qvist, der er energiekspert i Sweco, i en pressemeddelelse. 

Varmepumper og fjernvarme må ikke blandes

Analysen er baseret på offentligt tilgængeligt data fra Bygnings- og Boligregistret koblet med erfaringstal for energiforbrug fra Statens Byggeforskningsinstitut.

- Vi har udviklet et stærkt digitalt værktøj, som gør os i stand til helt ned på bygningsniveau at vise, hvor i Danmark det kan betale sig at skifte til fjernvarme og samtidig er muligt rent praktisk at blive koblet til fjernvarmenettet. Dermed kan vi hjælpe kommunerne med at give borgerne et klart svar på, om de skal forvente fjernvarmeudbygning i deres område, siger Kasper Qvist.

Han mener, at det er vigtigt, at så mange husstande som muligt kommer over på fjernvarme, dér hvor det giver mening, mens de resterende husstande bliver forsynet ved hjælp af en varmepumpe.

- Totaløkonomisk bør vi udbygge fjernvarmenettet så meget så muligt og benytte varmepumper, hvor det ikke økonomisk og teknisk kan lade sig gøre at udbygge fjernvarmenettet. Vi skal undgå, at varmepumper og fjernvarme konkurrerer mod hinanden ved at blande dem i samme område. I stedet skal vi have blik for, hvor de to teknologier er gode hver især, siger Kasper Qvist.

Top 10 over kommuner med størst potentiale for at udbygge fjernvarmenettet:

Hvidovre


Rødovre


Tårnby


Ballerup


Herlev


Furesø


Rudersdal


Egedal


Greve


Dragør


Kilde: Sweco

Én af kommunerne, hvor potentialet er størst, er i Dragør.

Det er den kommune i landet, hvor flest borgere får varmen fra naturgas.

70 procent af boligerne i kommunen på Amagers sydspids har nemlig et naturgasfyr installeret.

Dragør føler sig forladt på perronen

Nu skal borgerne inden udgangen af 2022 have besked på, om de kan få fjernvarme, eller om de skal investere i varmepumper.

Det er en meget kort tidsfrist, lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (K).

- Jeg synes, det virker panikagtigt med så kort en tidsfrist. Frem til slutningen af 2020 var der stadig tilskud til installation af naturgas. Nu skal det hele udfases.

- Vi føler os lidt efterladt på perronen, siger borgmesteren.

Mens flere andre analyser og varmeplaner ser på udbygningen af fjernvarmen ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, kigger Swecos Fjernvarmeanalyse 2022 på udbygningen ud fra et brugerøkonomisk og teknisk perspektiv. 

Det vil sige, den giver svar på, om det kan svare sig for den enkelte husstand, og om det teknisk lade sig gøre at etablere fjernvarme i området.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik