Oversigt

Seneste nyt

Klimarådet: Danmark bør skrue op for afgifter på flyrejser

Danmark halter bagefter vores nabolande på en række områder inden for klimaindsatsen. Sådan lyder det fra Klimarådet, der i en ny rapport blandt andet anbefaler, at der skrues op for afgifterne på flyrejser.

I et nyt såkaldt vurderingsnotat, vurderer Klimarådet den netop afgåede regerings indsats i forhold til den globale strategi. Og her hæfter rådet sig ved, at regeringen ikke havde planerom at pille ved de afgifter, folk betaler for flyve. Og dermed sakker Danmark bagud i forhold til vores nabolande.

Klimarådet pointerer i sin analyse, at regeringen end ikke har nævnt luftfart i den strategi, der blev udgivet i september.

For fly, der lyver ud eller ind i Danmark, tæller ikke med i Danmarks territoriale klimaregnskab, men påvirker Danmarks alligevel Danmarks globale klimaaftryk. Fly, der letter fra Danmark, udleder cirka 3 mio. ton CO2 om året, skriver rådet.

Hertil kommer opvarmning fra kondensstriber, der svarer til 1,7-3 gange klimapåvirkningen af CO2. 

Langt højere afgifter i nabolandene

Rådet foreslår derfor , at for indenrigsluftfart og luftfart til EU-destinationer skal EU-kvoter og forslag til minimumsbeskatning af flybrændstof bidrage til en betydelig beskatning.

Samtidig understreger de, at for rejser ud af EU er CO2e-betalingen meget lav, og en at en passagerafgift på under 20 kr. er en meget lav betaling pr. ton CO2, da udledningen på ruter ud af EU er meget højere end på indenrigsruter. 

Klimarådet anbefaler derfor en passagerafgift på flyrejser til lande udenfor EU som minimum på niveau med passagerafgifterne i vores nabolande. Det indebærer en stigning på adskillige hundrede kroner. Vores nabolande har allerede indført afgifter, der ligger på mellem 150 og 720 kroner for en billet, når man rejser ud af EU.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling.