Kæmpe kunstigt projekt på vej i Øresund

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en aftale om at bygge et stort stenrev i Øresund ud for Taarbæk. Det skal give mere liv under havoverfladen.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Borgere på Taarbæk-egnen kan se frem til at få mere liv i under den havoverflade, de kan spejde ud over, når de går en tur på stranden.

Det står klart, efter at regeringen SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået en aftale om at bygge stort stenrev ud for Taarbæk i Øresund.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Det såkaldte biodiversitets-rev skal i fremtiden give flere gemmesteder for småfisk og krebsdyr, bedre levevilkår for eksempelvis pigget søsol og nøgensnegle og altså masser af føde til større dyr som fisk, marsvin, sæler og fugle.

Glæder sig over mere liv

Miljøminister, Lea Wermelin (S), glæder sig over udsigten til mere liv under havoverfladen.

- Livet i havet er noget af det vildeste natur, som vi har herhjemme. Og det er under pres. Stenrev er en sjælden naturtype i Danmark, fordi mange sten igennem tiden er blevet fisket op.

quote Vi giver lidt af det tabte tilbage til naturen

Miljøminister, Lea Wermelin (S)

- Vi giver lidt af det tabte tilbage til naturen, så nye levesteder kan opstå til glæde for både planter, fisk og andre vandlevende dyr, og de mange fugle, der er så afhængige af havet, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Projektet koster 10 millioner kroner og kommer fra natur- og biodiversitetspakken, som blev vedtaget i december sidste år.

Stenrev i Øresund

  • Muligheden for etablering af et mindre formidlingsrev et andet sted i Øresund vil blive undersøgt nærmere.
  • Et biodiversitetsrev er et stenrev, der anlægges, således at der skabes flest mulige forskellige levesteder (mikro-habitater). Derved opnår stenrevet en høj kompleksitet, der skaber rum til mange forskellige dyr. Dvs. at der både skal være sten i et lag, sten i flere lag (huledannende) og enkeltstående sten samt pletter med sand og grusbund.
  • Det anslås, at stenfiskeri fra 1900 til 1999 har fjernet 8,3 millioner kubikmeter sten fra primært de kystnære områder ud til 10 meters vanddybde. Det svarer til, at der er fjernet 55 kvadratkilometer levesteder for revarter og makroalger - et areal på størrelse med Fanø. Stenene er fisket op for at blive brugt i byggeriet af blandt andet havnemoler.
  • Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsatte sidste år 10 millioner kroner til genetablering af stenrev i Roskilde Fjord og udvidelse af anlægget ved Gilleleje i forbindelse med aftale om Naturnationalparker og mere natur på land og i havet.


Kilde: Miljøministeriet


Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
Tørke

Tørkealarm i Greve: Vil have kommunal handlingsplan

Flåt smitte TBE-virus sygdom infektion

Jens smittet med frygtet TBE-virus efter flåtbid: Mit hoved var ved at eksplodere

Vis mere