Chokerende sag om magtmisbrug: Region arbejdede i hemmelighed på at udelukke kritisk sygeplejerske

Interne mails afslører, at man helt oppe på direktionsgangen i Region Hovedstaden Psykiatri har arbejdet systematisk på at udelukke en kritisk sygeplejerske fra jobs. En chokerende sag og et tydeligt eksempel på magtmisbrug, siger ekspert.

Den psykiatriske sygeplejerske Thomas Sørensen bor og arbejder normalt i København.

Men for nylig flyttede han tilbage til forældrenes murstenshus i Hinnerup uden for Aarhus.

Han arbejder nu som vikar i psykiatrien i Region Midtjylland. Til forældrenes store fortrydelse.

- Han er 41 år gammel, og så skal han bo herhjemme. Det kan da ikke være rigtigt, at han skal køre til Jylland for at arbejde. Det er hul i hovedet, siger John Erik Markvart Sørensen, mens han skænker kaffe i sønnens kop.

Umiddelbart kan det virke komisk, at en 41-årig mand flytter tilbage til sit barndomshjem. 

Men der er en alvorlig årsag til, at Thomas Sørensen er flyttet tilbage.

quote Man undrer sig over, at der ikke er nogen i denne her sag, som for alvor trækker i håndbremsen

Roger Buch, ekspert i offentlig forvaltning.

Han kan nemlig ikke længere få job i psykiatrien i Region Hovedstaden. På trods af, at man netop her i den grad mangler sygeplejersker.

TV 2 Kosmopol har tidligere fortalt om Thomas Sørensens mange jobafslag i psykiatrien, efter han offentligt har kritiseret ledelsen og sendt en satirisk kagemand til sine nærmeste kollegaer.

Men nu kan TV 2 Kosmopol via aktindsigt i interne mails afsløre, at man helt oppe på direktionsgangen i Region Hovedstadens Psykiatri har arbejdet aktivt og systematisk på at udelukke en kritisk offentligt ansat.

Vi har med de interne mails fra ledende medarbejdere og direktion forsøgt at rekonstruere forløbet i Thomas Sørensens sag.

Og vi har fået en af landets førende eksperter i offentlig forvaltning, Roger Buch, til at vurdere sagen.

- Det er på mange måder en chokerende sag. Det er usædvanligt at få indblik i interne mails hos en stor myndighed og særligt når de begår så eklatante fejl, som de gør i den her sag, siger Roger Buch, der er forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Thomas Sørensen i stuen hos sine forældre i Hinnerup.
Thomas Sørensen i stuen hos sine forældre i Hinnerup.
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Kosmopol

Siger op efter drab

Vi vender tilbage til de afslørende mails.

Først får I lige baggrunden for, hvorfor regionen ifølge Roger Buch ender med at begå magtfordrejning og bryde de forvaltningsretlige regler.

Historien om Thomas Sørensen starter først for alvor en skæbnesvanger dag i juli sidste sommer.

Her bliver en overlæge knivdræbt af en psykisk syg patient på Psykiatrisk Center Glostrup.

I forbindelse med drabet optræder Thomas Sørensen på tv og kritiserer for åben skærm sikkerhedsforholdene i Psykiatrien.

Blandt andet siger han:

- I lørdags afleverede jeg min opsigelse, fordi vi på Psykiatrisk Center Ballerup har været nødt til at gå under en normering, der ellers tidligere har givet strakspåbud i Arbejdstilsynet.

Roger Buch, er det okay, at Thomas Sørensen træder frem med den kritik?

- Det er da en fuldkommen okay ytring. Hvis arbejdspladsen ikke lever op til kravene fra Arbejdstilsynet, kan jeg godt forstå, at han har tænkt, at her ønsker jeg ikke at arbejde.

Og Thomas Sørensen er i sin gode ret til at fortælle om det til medierne, påpeger Roger Buch.

Men selv om udsagnene ifølge Roger Buch er saglige, er man i ledelsen meget opmærksomme på offentlig kritik.

Samme dag, som kritikken ruller over skærmen, sætter centerlederen på Psykiatrisk Center Ballerup sig til tasterne og sender en såkaldt bekymringshenvendelse rundt. Heriblandt til en af psykiatriens vicedirektører.

I mailen informeres alle om, at Thomas Sørensen har været ude med kritik. Thomas Sørensen omtales i mailen som TMS.

Emailen viser, at man i psykiatrien allerede i juli, var opmærksomme på Thomas Sørensens kritik.
Emailen viser, at man i psykiatrien allerede i juli, var opmærksomme på Thomas Sørensens kritik.

- Det, man kan se i denne mail, er, at den her person bliver omtalt med sine initialer. Det vil sige, at alle de involverede i den her korrespondance kender altså åbenbart den her person. Det er ret usædvanligt, at man har hele vejen op på direktionsniveau har fokus på en konkret menig medarbejder, konstaterer Roger Buch om e-mailen.

Den satiriske kagemand

Efter knivdrabet på lægen opsiger Thomas Sørensen i frustration sit job på Psykiatrisk Center Ballerup. 

Han sender nedenstående kagemand som afsked til sine nærmeste kollegaer. På kagemanden står et satirisk budskab: Brænd bygning 4, med reference til bygningen, hvor ledelsen holder til.

En af Thomas Sørensens kollegaer, synes kagemanden var så sjov, at hun lagde den ud på de sociale medier. Det opdagede ledelsen og de forlangte, at billedet blev fjernet.
En af Thomas Sørensens kollegaer, synes kagemanden var så sjov, at hun lagde den ud på de sociale medier. Det opdagede ledelsen og de forlangte, at billedet blev fjernet.

Thomas Sørensen, det budskab på kagen - er det ikke lidt for grovkornet? Altså over stregen?

- Jo, altså. Nu var den jo ikke tiltænkt ledelsen. Hvis jeg havde sendt en kage til dem, havde jeg helt klart skrevet noget mere neddæmpet. Men den var jo tiltænkt mine nærmeste kollegaer, og de kender godt min grovkornede humor. De ved jo godt, at det ikke var ment som en opfordring, men som en kritik af ledelsen, siger Thomas Sørensen.

Men selvom kagen er ment humoristisk, bliver der fra ledelsens side i Ballerup reageret resolut. 

Igen bliver der sendt mails til direktionen. Den ene vicedirektør svarer prompte, at hun mener, at Thomas Sørensen skal politianmeldes.

[Tilpasset] Psykiatrien_Mail_04 politianmeldelse

Den anden vicedirektør er lige så hurtig på aftrækkeren.

- Det er jeg enig i: Han opfordrer til brandstiftelse. Det er meget alvorligt, skriver den anden vicedirektør i en mail.

Roger Buch er forundret over direktionens reaktion.

- Det med kagemanden og politianmeldelsen er jo noget af det, der går helt galt i den her sag. Kagen er ment som en vittighed, som noget humoristisk. Man kan godt mene, det er dårlig humor, men det er rimelig let at gennemskue, at det her ikke er en alvorlig trussel om en ildspåsættelse, siger Roger Buch og fortsætter.

- Hvis man seriøst mener, at en kagemand med påskriften brand bygning 4 er en trussel om en ildspåsættelse, så har man sådan set ikke noget valg, så skal man selvfølgelig melde det til politiet, siger Roger Buch.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Men Thomas Sørensen bliver aldrig politianmeldt.

- Det gør man ikke, og det er jo sådan set beviset for det modsatte - nemlig at det her ikke seriøst kan betragtes som en trussel om en ildspåsættelse, siger Roger Buch.

- Og konsekvensen af det er selvfølgelig også, at så kan det jo heller ikke have nogen ansættelsesretlige konsekvenser eller forhindre én i at få et job, fastslår Roger Buch.

Systematisk udelukkelse

I samme bygning som direktionen sidder psykiatriens HR-afdeling. Her mener de modsat vicedirektøren ikke at en satirisk kagemand danner grundlag for en politianmeldelse. 

HR-chefen skriver i en mail til sin teamleder:

- Jeg er enig med dig i, at et foto af en kagemand er et spinkelt grundlag for en politianmeldelse, skriver HR-chefen.

Derfor lægger de efterfølgende en ny strategi. I stedet for at politianmelde, begynder man at arbejde systematisk på at forhindre, at Thomas Sørensen får et nyt job.

I en mail skriver udviklingschefen i Ballerup følgende:

"Jeg kan forstå, at Thomas er ved at søge arbejde på Sct. Hans - men går ud fra alle er advaret imod en sådan ansættelse? Jeg forsøger lige at ringe til en af chefsygeplejerskerne dernede."

Efterfølgende arbejder ledelsen og direktionen ihærdigt på at overvåge Thomas Sørensens jobansøgninger. I en mail står der blandt andet:

"Kære alle – Thomas Sørensen har nu søgt på to stillinger hos Psykiatrisk Center Nordsjælland."

Fra centralt hold begynder man endda at udarbejde skabelonudkast til tekster, som de forskellige lokale ledere på de psykiatriske centre kan give som afslag, når Thomas Sørensen søger job hos dem.

I udkastet bliver der blandt andet foreslået følgende formulering:

"Region Hovedstadens Psykiatri er ét samlet hospital, og da du har udtrykt mistillid til ledelsen, kan vi desværre ikke se et fremtidigt samarbejde med os."

Magtmisbrug

Roger Buch mener, at Region Hovedstadens Psykiatri gør sig skyldige i magtfordrejning. 

Det er et juridisk begreb, som betyder, at en myndighed misbruger sin magt til at opnå et formål, myndigheden ikke har hjemmel til at forfølge. 

- Det er jo simpelthen helt uhørt, at man arbejder på at etablere en form for "berufsverbot". Altså at bandelyse en person, så den person ikke kan få et arbejde igen i hele regionen. Det er usagligt og uprofessionelt. Det er i virkeligheden magtfordrejning, siger Roger Buch.

Thomas Sørensen søger i den periode adskillige stillinger forskellige steder i Regions Hovedstadens psykiatri. 

Men hver gang får han afslag med de samme enslydende formuleringer, som blev forfattet fra central hold.

Dette er nogle af de afslag, som Thomas Sørensen har modtaget. 15 stillinger søgte han uden held.
Dette er nogle af de afslag, som Thomas Sørensen har modtaget. 15 stillinger søgte han uden held.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Kosmopol

Efter de mange afslag henvender Thomas Sørensen sig til TV 2 Kosmopol. 

Vi retter derefter henvendelse til psykiatriens presseafdeling og pludselig dukker pressechefen op i den interne mailkorrespondance.

Han bliver spurgt, om han mener, at vi på TV 2 Kosmopol vil bringe historien om Thomas Sørensen. 

Til det svarer pressechefen:

"Det tror jeg klart, de gør. For dem er det jo en god historie, at vi blacklister en medarbejder i en tid, hvor vi skriger på arbejdskraft."

Pressechefen skriver også en mail til HR-chefen.

"Det vil være ret uheldigt, hvis vi på skrift har forklaret ham, at vi ikke vil ansætte ham, fordi han har udtrykt mistillid til ledelsen."

quote Det er jo simpelthen faktuelt forkert. Det er usandt. Det er også i strid med reglerne

Roger Buch om Region Hovedstadens notat

Ekspert: Region taler usandt

Efterfølgende bringer TV 2 Kosmopol historien om Thomas Sørensen.

Region Hovedstadens Psykiatri svarer i den forbindelse i et mailsvar:

- Alle medarbejdere har ytringsfrihed og lov til at rejse spørgsmål til og kritik af ledelsen.

Efter tv-indslaget spørger bekymrede regionrådspolitikere ind til sagen om Thomas Sørensen. Administrationen forsikrer, at der ikke har truffet en formel udelukkelse af Thomas Sørensen.

- Der er ikke sket udelukkelse fra regional ansættelse i den konkrete sag, skriver administrationen til politikerne i et notat den 28. september 2023.

Den vurdering er Roger Buch uenig i.

- Det er helt tydeligt, at man prøver at udelukke ham. Og så siger embedsværket til politikerne, at man ikke udelukker ham. Det er jo simpelthen faktuelt forkert. Det er usandt. Det er også i strid med reglerne. Altså i forvaltningslovene er det jo meget klart, at som offentlig ansat skal man holde sig til sandheden. Og det er jo helt tydeligt, at det gør man ikke her, siger Roger Buch.

Partshøring og formel afgørelse

Efterfølgende har administrationen dog ændret forklaring og for første gang partshørt Thomas Sørensen.

I december skriver de til Thomas Sørensen og politikerne, at selvom man ikke har truffet en formel beslutning om udelukkelse, så havde den uformelle beslutning samme konsekvens som en formel beslutning om udelukkelse.

Men det betyder ikke, at ledelsen og direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri nu åbner jobsluserne for Thomas Sørensen.

Derimod har man i en afgørelse fornylig valgt at træffe en beslutning om, at hvis Thomas Sørensen skulle søge nye stillinger i regionen, så vil episoden med kagemanden indgå i vurderingen af hans ansøgning.

Roger Buch mener, at Region Hovedstadens Psykiatris håndtering af sagen, er dybt kritisabelt.

- Man undrer sig over, at der ikke er nogen i denne her sag, som for alvor trækker i håndbremsen og siger 'nu må vi lige prøve at stoppe. Hvad er det egentlig, vi har gang i her?'

Det må man sige, det er meget underligt. For der er jo rigtig mange involverede, og det er  folk højt med lange uddannelser og erfaring, siger Roger Buch.

Tilbage i Jylland sidder Thomas Sørensen i stuen hos sine forældre.

Han er også dybt forundret over hele forløbet, som han beskriver som kafkask.

- Jeg er overrasket og skræmt over, hvor stor en mængde af ressourcer, tid og energi, som ledelse og direktion har brugt på at forfølge mig. Jeg ville ønske, at de brugte samme ihærdige energi, når de fik et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, så de ansatte kan få et ordentligt arbejdsmiljø og de psykisk syge kan blive behandlet anstændigt, siger Thomas Sørensen.

TV 2 Kosmopol har i forbindelse med udarbejdelse af denne artikel rettet henvendelse til Region Hovedstadens Psykiatri. 

Regionen skriver, at de ikke ønsker at kommentere personsager.

Vi har også forsøgt, at få en kommentar fra formanden fra regionens psykiatriudvalg, Peter Westermann (SF). Han ønsker heller ikke at kommentere på sagen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik