I 2050 vil hver tiende dansker være gråhåret: Se fremtidsudsigten for din kommune her

Størstedelen af hovedstadens kommuner vil stige i indbyggertallet de næste 27 år. Det får betydning for, hvordan vi bor, lyder det fra fremtidsforsker.

Artiklen blev udgivet tilbage i juni, men vi synes stadig, den er værd at læse. 

Vi bor allerede tæt i hovedstadsområdet. Og i fremtiden kommer vi til at skulle rykke endnu tættere sammen.

Befolkningstilvæksten vil nemlig stige frem mod 2050 i 29 af 34 kommuner i TV 2 Kosmopols sendeområde ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.

Dermed forstærkes en allerede kendt tendens. At folk i fremtiden vil samles omkring metropolen.

TV 2 Kosmopol er dykket ned i tallene fra Danmarks Statistik og har set på, hvilke kommuner der er i størst og mindst vækst, samt hvad det betyder for den måde, vi bor på i fremtiden.

I kortet herunder kan du se, hvor meget din kommune forventes at vokse i 2050.

(Artiklen fortsætter efter kortet.)

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Den stigende befolkningstilvækst skyldes især, at vi bliver ældre. Tallene på landsplan viser, at den befolkningsgruppe, der vokser mest, er personer over 80 år.

I dag udgør de 80-årige og opefter fem procent af den samlede befolkning, men i 2050 forventes de at udgøre ti procent af den samlede befolkning.

Alene antallet af københavnere over 80 år forventes at stige med 152 procent i 2050.

Største udvikling i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup er den kommune i hovedstadsområdet, hvor befolkningstilvæksten ifølge fremskrivningen vil vokse allermest.

quote En kommune kan jo ikke vokse, hvis antallet af boliger ikke vokser

Michael Ziegler (K), borgmester Høje-Taastrup

Her vil indbyggertallet stige med 10.278 personer i 2050 - en stigning på 16 procent.

Det skyldes blandt andet en forventning om, at der vil blive født flere børn.

Høje-Taastrups borgmester kalder stigningen ”en god nyhed” og ser det som resultatet af flere nybyggede boligområder:

- Det er en bevidst strategi, som vi har arbejdet målrettet hen imod. En kommune kan jo ikke vokse, hvis antallet af boliger ikke vokser. Vi har områderne Høje-Taastrup C og Nærheden, hvor vi får bygget 4500 nye boliger i alt, siger den konservative borgmester Michael Ziegler til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Indbyggertal fremtid fremtidsforsker befolkning befolkningstilvækst ældrebyrde Høje-Taastrup kommune Nærheden
Den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup Kommune har på blot fem år solgt alle sine byggegrunde til investorer.
Foto: Niels Knuth-Winterfeldt / TV 2 Lorry

Og det er faktisk gået hurtigere med at afsætte de nye boligområder, end man havde regnet med, fortæller han. Det stiller krav til kommunen:

- Det er ofte nystartede familier, der flytter ind, og det kræver, at vi skal kunne følge med på skole- og institutionsområdet, siger den konservative borgmester Michael Ziegler.

Også antallet af ældre over 80 år er steget i Høje-Taastrup. Her forventer man 4578 indbyggere over 80 år i 2050 – en stigning på 94 procent sammenlignet med i år.

Det bekymrer dog ikke borgmesteren.

- Med de nye byudviklingsområder bliver aldersprofilen i kommunen glattet ud. Men vi ved, at antallet af ældre stiger generelt og også hos os. Derfor har vi også udvidet plejehjemskapaciteten og forsøger at arbejde klogt med ældreområdet, siger Michael Ziegler.

Top tre: Her stiger befolkningstilvæksten mest

Høje Taastrup - 16 procent stigning

Her forventer man at gå fra 55.258 indbyggere i 2023 til 65.536 indbyggere i 2050

Hillerød og Rødovre - 14 procent stigning

I Hillerød forventer man at gå fra 54.159 indbyggere til 62.697 indbyggere i 2050.

I Rødovre forventer man at gå fra 42.563 indbyggere til 49.437 indbyggere i 2050.

København og Solrød - 10 procent stigning

I København forventer man at gå fra 653.664 indbyggere til 726.341indbyggere i 2050.

I Solrød forventer man at gå fra 24.216 indbyggere til 26.943 indbyggere i 2050.

Myte at der ikke er plads i hovedstadsområdet

Vores måde at bo på ændrer sig også i takt med stigende befolkningstilvækst.

Flere ældre og børnefamilier sætter nemlig sine præg på kommende byggeri i hovedstadsområdet, fortæller Direktør i Fremforsk – Center for fremtidsforskning:

- De kommende 10-15 år vil der komme flere børnefamilier og personer over 60 år. Det betyder, vi går ind i et årti, der er præget af rækkehuse, seniorboliger og plejehjem, siger Jesper Bo Jensen, der har speciale i blandt andet boligtendenser og befolkningsudvikling.

quote Det er kun i København, at det er en udfordring at bygge mere, der er masser af plads i de omkringliggende kommuner

Jesper Bo Jensen

Og det er i kontrast til tendensen inden for byggeri de seneste år.

- Vi er lige kommet ud af to årtier, hvor det især har været unge, der har været fokus på, og hvor der har været fokus på at bygge lejligheder i København, siger Jesper Bo Jensen.

Men den tendens runder af nu, og udover at der vil blive bygget flere rækkehuse, ser han også muligheder for at bygge mere i højden i hovedstadsområdet.

- Mange tror, der ikke er plads til alle i hovedstadsområdet. Men det er kun i København, at det er en udfordring at bygge mere, der er masser af plads i de omkringliggende kommuner.

- Her vil man kunne bygge meget mere i højden – ikke deciderede højhuse, men i højere grad flere etager.

Spørg Os - Formular

_

Her er der faldende befolkningstilvækst

Der er fem kommuner i hovedstadsområdet, hvor indbyggertallet ikke er steget i 2050. 

Værst ser det ud i Hørsholm Kommune, hvor befolkningstilvæksten er faldende med fem procent. Men også Gentofte, Albertlund og Frederiksberg kommuner ser ikke ud til at vokse.

I Hørsholm er man meget opmærksom på udfordringen: 

- Vores borgere bliver ældre, og alene de seneste år er befolkningstallet svundet ind fra omkring 25.000 indbyggere til 24.000, siger borgmester Morten Slotved (K). 

Han er ikke i tvivl om, hvad problemet er. For i Hørsholm er der i en årrække ikke blevet bygget nye boliger. 

- Vi er en af de hovedstadskommuner, der er fuldt udbygget. Vi har ikke barmarksprojekter, hvor vi kan bygge noget nyt. Så nye byggeprojekter sker ved fortætning af det eksisterende, og det er en dyr måde at bygge på, ligesom det er en metode, som borgerne har sværere ved at vænne sig til. 

Borgmesteren har dog forhåbning om, at indbyggertallet i Hørsholm vil kunne vokse igen. 

- Vi har et byggeprojekt i midtbyen, og så er det gamle Usserød Sygehus blevet udlagt til boliger, og der forventer vi at kunne huse 500-600 borgere. Det hjælper på den korte bane, men det er noget, vi skal investere endnu mere i fremover, hvis udviklingen på den lange bane skal vendes. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik