Andelsboliger, Christiania og Nationalmuseet: Her er hovedpunkterne i det nye boligudspil

Regeringen har afsat 10 milliarder kroner til at bygge 22.000 nye almene boliger over de næste 10-15 år. Blandt andet skal det undersøges, om der skal bygges på Christiania.

Regeringen ønsker, at der skal opføres 22.000 almene boliger over de kommende 10-15 år, lyder det i et nyt boligudspil.

Ifølge regeringen er det for nuværende svært for "danskere med mellem- og lavindkomster såsom politibetjenten, SOSU'en og pædagogen" at bosætte sig i de store byer, og det er en virkelighed, der skal ændres på.

Udspillet har titlen 'Tættere på II - Byer med plads til alle', og der er afsat 10 milliarder kroner til at bygge de nye almene boliger.

Pengene tages fra Nybyggerifonden, der blev etableret i 1998. Den fond har i øjeblikket kun omkring en millard kroner til rådighed, hvorfor regeringen vil bruge Nybyggerifonden til at finansiere en ny "fond for blandede byer".

Den nye fond er således den, der skal have tilført 10 milliarder kroner frem mod 2035.

I faktaboksen herunder kan du læse de vigtigste punkter i udspillet:

Her er de vigtigste punkter i udspillet

Konkret vil regeringen undersøge mulighederne for at etablere nye almene boliger på forskellige steder i Hovedstadsområdet. De tæller:

Charlottenlund, Nordhavn, Levantkaj, Bispebjerg, Skjolds Plads, Lynetteholm, Nyholm, Frederiksberg Boligfond, Jernbanebyen, Ny Ellebjerg, Sydhavn, Ørestad Syd, Syrefabriksgrunden på Amager, Nyholm og Christiania.


Hvor boligerne præcis skal ligge på eksempelvis Christiania, meldes der ikke noget om i udspillet.


Herunder er nogle af de andre hovedpunkter i udspillet:

 • Kommunerne skal have mulighed for at stille krav om, at op til 33 procent af nye boligområder skal være almene boliger. Lejlighederne skal typisk være i størrelsesordenen 80-90 kvadratmeter og have en månedlig husleje på omkring 8.000 kroner.


 • Der afsættes desuden 680 millioner kroner til permanent at sætte huslejen ned til 3.500 kroner om måneden i op til 1.700 nye almene boliger frem til 2026. Desuden afsættes der 100 millioner kroner til samme huslejenedsættelse i cirka 1.200 eksisterende almene boliger i årene 2022-23.


 • Der oprettes en særlig ansøgningspulje på 1 milliard kroner, hvor almene boligorganisationer kan søge om at købe private udlejningsboliger og omdanne dem til almene boliger. 


 • I udspillet lyder det også, at regeringen vil imødegå manglen på studieboliger i København ved at etablere 4.000 nye studieboliger i samarbejde med Københavns Kommune. Samtidig skal kommunerne have mulighed for at planlægge nye ungdomsboliger i deres lokalplaner.


 • Desuden er der også fokus på socialt udsatte grupper herunder hjemløse.


 • Der afsættes også 30 millioner kroner for at målrette byrummet og gøre det mere ældrevenligt, ligesom at Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) lægger op til, at der igangsættes en proces, der i sidste ende skal ende ud med flere ældreboliger.


 • Slutteligt vil regeringen gerne ombygge dele af Nationalmuseet og forny flere af lokalerne på museet. Det skal ses i lyset af et ønske om en national arkitekturpolitik.


Kilde: Regeringen.dk

_


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik