Ansatte har 4.000 ændringer til Sundhedsplatformen

I takt med at hospitalernes nye it-program Sundhedsplatformen udrulles, vokser bunken af ændringsforslag fra personalet i Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen - hospitalernes nye system til elektroniske journaler og patientinformationer - har voldt problemer på de fleste sygehuse. 

På Herlev Hospital og Gentofte Hospital har det været en udfordring at ordinere medicin, kemoterapi og bestille blodprøver. 

Og på Rigshospitalet har overgangsfasen resulteret i for lange ventetider på brystkræftoperationer og fejlagtige journaler. 

Kæmpe bunke af ændringsforslag

Sundhedspersonalet har da også masser af forslag til ændringer og forbedringer i systemet. 

Det skriver mediet Version2, som har fået udleveret Region Hovedstadens overblik. 

I takt med at programmet er blevet udrullet på de forskellige sygehuse, er bunken med ændringsforslag vokset hastigt.

Ifølge materialet var der i uge 24 hele 4.222 aktuelle forbedrings- og ændringsønsker, som ikke var blevet behandlet. 

Politikere og embedsmænd lærer ikke af tidligere fejl

Ifølge Ph.D. og lektor i projektledelse Per Svejvig, Aarhus Universitet, skal man passe på med at tolke for meget ud fra antallet af ændringsforslag, idet det skal holdes op imod antallet af brugere, de mange arbejdsprocesser og antallet af integrationer med andre programmer. 

Han påpeger dog, at det er problematisk, at man ikke har forventningsafstemt indførslen af programmet med brugere og ledelse. Politikere og embedsmænd har en tendens til at glemme, hvad det kræver at sætte så stort et projekt i søen, mener han:

- Dem, der køber ind og implementerer, er for optimistiske og lærer ikke af de her historier, der har været om tilsvarende systemer i eksempelvis England. Det duer ikke at have en optismistisk tro på, at man kan undgå performance-drop, utilfredse brugere og fejl, der skal rettes. Det er en hel normal situaiton, og det skal man selvfølgelig også forberede sine brugere på, siger han til Version2. 

Eksempler på ønsker til ændringer

- Sygeplejersker vil kunne justere patienternes blodtryksmedicin
- Justering af uhensigtsmæssig placering af godkendelsesknapper i workflows i ambulatoriet
- Manglende oversigter over belægning og liggetider fordelt på afsnit og afdelinger
- Uhensigtsmæssige arbejdsgange ved medicingivning med risiko for forkert dosis
- Løsning af manglende overblik over prøvesvar
- Obs markering af manglende info i workflow ved operation
- Problemer med dokumentation af hjerteundersøgelse

Kilde: Bruger af Sundhedsplatformen for Version2

 

Spørg Os - Afstemning

_