Forårsgyser: Zombie-bier i Naturen Nu

Forestil dig, at et fremmed væsen kravler ind i din krop, overtaget din vilje og æder løs af dine indre organer. Lige nu kan du opleve zombie-bier i naturen.

Foråret spirer derude og alt er godt. Eller er det?

I Naturen Nu er naturformidler Philip Hahn-Petersen i denne uge taget til udkanten af Pinseskoven på Vestamager for at undersøge fænomenet "zombie-bier". Stakkels jordbier, hvis krop er gennemboret og vilje overtaget af snylteren Stylops melittae.

Om kort tid springer pilen ud og på træerne kan man se deres pelsede blomsterknopper, kaldet gæslinger. For en Hvidbrystet Jordbi (Andrena vaga) betyder pilens blomstring, at tiden er inde til at komme ud af dens jordhule. For jordbien samler og lever udelukkende pollen fra piletræernes blomster.

Men selvom, der ikke er noget pollen at samle for jordbierne endnu, så vrimler det her i det tidlige forår med Hvidbrystet Jordbi derude. Bl.a. på solrige dage på sydvendte skråninger med masser af piletræer. 

De er ofre for en parasit kaldet Stylops melittae, der hører til insektordenen Viftevinger. Hun-viftevingen er igennem evolutionen blevet reduceret til en lille gul brun gevækst, der kan ses strittende ud af bagkroppen på jordbien.

Her sidder parasitten og fordøjer jordbiens indre organer. Hun-viftevingen manipulerer jordbien til at forlade sin hule før pileblomsterne springer ud. Således kan parasiten nå at parre sig med han-viftevingerne og føde deres larver i pileblomsterne, så de er klar til at springe på næste generation af uinficerede jordbier når pollensæsonen går i gang.

Se den grumme historie i Naturen Nu her - og oplev selv zombie-bierne lige nu ude i naturen.

Naturen Nu er et samarbejde mellem Verdens Skove og TV 2 Lorry, og har til formål at give borgerne i hovedstadsområdet større viden om – og lyst til at bruge naturen.

Philip Hahn-Petersen producerer på ugentlig basis med sin smartphone videodagbøger fra naturen tæt på dig.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik