Frida står bag barnevognsmarch for bedre forhold for fødende

23-årig jordemoderstuderende vil gøre op med problemerne på hovedstadens fødeafdelinger.

Mandag er  Kvindernes Internationale Kampdag, og på Nørrebro i København bliver det markeret på ganske særlig vis.

Her er der på Sankt Hans Torv arrangeret en såkaldt barnevognmarch, som skal sætte fokus på fødendes forhold på Region Hovedstadens hospitaler.

Flere kvinder har den seneste tid i medierne fortalt om traumatiserende oplevelser i forbindelse med deres børns fødsler. De har oplevet, at personalet havde for lidt tid til dem under og efter fødslen.

Ifølge DR, der har beskrevet sagen indgående, er der tale om en ond spiral, hvor manglende jordemødre giver stressende arbejdsforhold, der gør det svært at skaffe flere jordemødre.

- Vi vil gerne gøre op med de forhold, som eksisterer ude på de danske fødegange. Vi vil gerne forbedre dem. Både for de fødende, jordemødrene og det andet sundhedspersonale, siger 23-årige Frida Pernille Groth Rasmussen, der er med til arrangere barnevognsmarchen, til TV 2 Lorry.

Hun er selv jordemoderstuderende og har under sin praktiktid oplevet flere eksempler på, at arbejdsforholdene er meget pressede.

- Jeg har oplevet jordemødre, som løb alt for stærkt, og fødselsforløb, der blev afbrudt, fordi der manglede hænder, så man ikke kunne gøre færdiggøre forløbet, men måtte haste videre til det næste.

- Jeg har også oplevet jordemødre, der bruger alt for meget tid på journalføring i stedet for at være til stede under en fødsel, siger Frida Pernille Groth Rasmussen.

Oplevelserne fra hendes praktiktid har sat en masse tanker i gang hos hende omkring fremtiden som jordemor.

- Det er først og fremmest derfor, jeg prøver at være med til at ændre det. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at holde særligt længe i det her fag, hvis ikke rammerne bliver forbedret, siger Frida Pernille Groth Rasmussen.

"Dygtige og omsorgsfulde"

Over 1000 jordemødre har skrevet under på kritikken af de stressende arbejdsforhold og den – ifølge dem - lave løn, der er på de danske fødegange.

Jordemoderforeningens formand, Lis Munk, har tidligere udtalt, at der egentlig er nok jordemødre i Danmark til at give den nødvendige hjælp til gravide og nybagte forældre på landets fødeafdelinger.

Men for få har lyst til at arbejde i det offentlige system på grund af for dårlige arbejdsforhold. Det betyder, at der nogle steder i landet er ubesatte stillinger, og dermed er der opstået en ond cirkel.

- Jeg har oplevet mange meget dygtige og omsorgsfulde jordemødre., som kun ønsker at gøre deres arbejde bedre, men ikke har rammerne til det, lyder det fra Frida Pernille Groth Rasmussen.

Røde støttepartier kræver handling fra regeringen

På Christiansborg kræver regeringens to støttepartier SF og Enhedslisten handling fra regeringen.

SF foreslår, at der afsættes op mod 150 millioner kroner hurtigst muligt til at styrke fødeafdelingerne landet over - ikke mindst i Region Hovedstaden, hvor presset er størst.

SF’s udspil lyder på garanteret fødselsforberedelse, ret til ophold på barselshotel eller sygehus i to dage samt øget støtte de første syv dage efter fødslen. Særligt i hovedstaden er presset på fødeafdelingerne i perioder ganske voldsomt.

Hos Enhedslisten er man villig til at bruge endnu flere penge og afsætte en økonomisk ramme på 300 millioner kroner, som skal sikre kommende og nybagte forældres rettigheder i Sundhedsloven med en række nedskrevne rettigheder.

Blandt andet vil Enhedslisten sikre de gravide fødselsforberedelse i mindre grupper end i dag og to døgns indlæggelse efter fødslen.

Partiet foreslår desuden, at gravide bliver sikret undersøgelser af én jordemoder gennem deres forløb, at sårbare gravide får ekstra støtte, og at der oprettes en døgnbemandet ammerådgivning.

Stiller selv op til regionsrådsvalg

23-årige jordemorstuderende Frida Pernille Groth Rasmussen er selv medlem af Enhedslisten og stiller op til det kommende regionsrådsvalg i Region Hovedstaden til november.

Det samme gør de to andre medarrangører af barnevognsmarchen. Også de er medlemmer af Enhedslisten og arbejder i Region Hovedstadens sundhedsvæsen som henholdsvis sygeplejerske og læge.

Jordemoderforeningen er inviteret til at holde tale I Fælledparken, hvor marchen slutter.

Mandagens barnevognsmarch starter klokken 16. Foreløbig har 65 personer tilmeldt sig arrangementet på Facebook, og 250 har tilkendegivet, at de er interesseret.

- Vi håber, at der dukker en masse familier op med deres barnevogne. I forhold til corona vil barnevognene også kunne bidrage til, at der bliver holdt behørig afstand blandt deltagerne. Men hvis man ikke har et lille barn, må man selvfølgelig også meget gerne dukke op og støtte op om sagen, siger Frida Pernille Groth Rasmussen.

Du kan læse mere om mandagens barnevognsmarch ved at klikke her.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik