Kollektiv trafik samlet til ét selskab? Udkantsborgmestre er splittede

Transportminister Ole Birk Olesen er kommet med et udspil, som skal samle hovedstadens offentlige trafik under én organisation. Udspillet deler borgmestre fra udkanten af området.

I dag er hovedstadsområdets kollektive trafik styret af et virvar af selskaber, som ejes af både staten, kommunerne og regionen.

Nu skal de lægges sammen under én organisation for at fremme samarbejdet og gennemskueligheden - både for kommuner og borgere.

Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), der mandag offentliggjorde planerne for den offentlige trafik i hovedstadsområdet i kølvandet på regeringens Sundhedsreform.

Her fremlagde regeringen planen om at nedlægge regionerne, som i dag er en stor spiller i den kollektive trafik i hovedstadsområdet. 

Metro, buslinjer, lokalbaner, S-tog og nu også snart en ny Letbane i Hovedstadsområdet, der - som det er i dag - alle styres af forskellige aktører. Det skal der ifølge regeringen nu laves om på. 

Ministerens reform af den offentlige transport sker konkret med oprettelsen af organisationen Hovedstadens Offentlige Transport (HOT, red.), der skal ejes af staten og i alt 34 kommuner i hovedstadsområdet.

Men de 34 kommuner er fordelt på et gigantisk geografiske område, og derfor har de også vidt forskellige ønsker og behov for den kollektive transport.

Sådan organiseres HOT:

Af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bilag til udspillet fremgår det, at det foreslås, at der nedsættes en bestyrelse på i alt 11 medlemmer.

 

Fire af pladserne i bestyrelsen er øremærket til bestyrelsesrepræsentanter fra staten, mens de resterende syv pladser er forbeholdt kommunerne.

 

Udspillet lægger dog op til, at der skal være to pladser reserveret til Københavns Kommune, mens én plads går til Frederiksberg Kommune – og så er der fire pladser tilbage i bestyrelsen, som resten af kommunerne skal deles om.

Dragørs borgmester: - Vi har behov for at have indflydelse på trafikken

Centraliseringen af beslutningerne og de begrænsede bestyrelsesposter for andre kommuner end København og Frederiksberg bekymrer ikke borgmesteren i Dragør, Eik Dahl Bidstrup (V), selvom netop Dragør er én af de udkantskommuner, som er dybt afhængige af buslinjer til hovedstaden.

Dragør er nemlig en af de få kommuner uden nogen form for togdrift.

- Vi har i bund og grund brug for gode busforbindelser til metro og S-tog. Men samspillet mellem transportformerne skal også virke. Og et samspil mellem S-tog, bus og metro som et fælles organ er godt på den måde, siger Eik Dahl Bidstrup til TV 2 Lorry, og hilser derfor den nye offentlige struktur velkommen.

- Vi ser som en lille kommune i yderområdet stort behov for, at have indflydelse på trafikken. Derfor tror jeg, at det er en god idé at centralisere det. Som det er nu, har vi for eksempel ikke styring på samspillet mellem busser og metro.

Frygter du ikke, at netop en lille udkantskommune som Dragør kan få svært ved at overbevise de øvrige kommuner og en bestyrelse om vigtigheden af trafikale årer i jeres kommune?

- Jeg har en tiltro til, at man ser på det samlede behov for hovedstadens samlede kommuner. Det fungerer fint i andre sammenhænge. Vi har fælleskommunale og nationale interesser.

- Og hvis ikke er jeg også sikker på, at vi og andre kommuner skal gøre dem opmærksomme på det, siger borgmesteren.

Borgmester i Lejre: - Jeg er ikke imponeret

Ligesom Dragør er udkantskommunen for i Hovedstadsområdet i øst, er Lejre det i vest.

Og ligesom de to kommuner ligger langt fra hinanden både geografisk og politisk, er der langt mellem borgmestrenes holdninger til udspillet om Hovedstadens Offentlige Transport.

Ifølge Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) er der nemlig ikke særlig meget positivt at sige om HOT.

Carsten Rasmussen pointerer, at ministerens plan vil være en tilbageføring til det gamle HT-område (HT-busserne organiserede busserne i hovedstadsområdet, red.), og at han glæder sig over, at Lejre med forslaget anses for at være en del af hovedstadsområdet.

- Men man kan stille stort spørgsmålstegn ved, om der bliver så stor kommunal indflydelse overhovedet, siger han og tilføjer:

- Jeg tager mig lidt til hovedet over, at man efterlader 11 kommuner i Region Sjælland. Hvad med større byer som Holbæk og Ringsted – de er vel lige så meget en del af hovedstaden som Lejre?

Samtidig er Carsten Rasmussen betænkelig ved finansieringen i samarbejdet, hvor de 34 kommuner ifølge oplægget står med både medansvar og en del af den økonomiske byrde for den kollektive trafik i hele området.

Skal Lejre betale for letbanen?

I Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremgår det også, at det ejerskab, som Region Hovedstaden nu har over letbanen fra Ishøj til Lyngby, efter planen skal overtages af HOT.

Og det bekymrer borgmesteren, hvis borgere i kommunen ikke umiddelbart får gavn af letbanen.

- Jeg er ikke imponeret af det, og min største bekymring er, at man fedter en masse udgifter over på kommunerne nu. Og så er spørgsmålet jo, hvilke udgifter vi som kommune skal hæfte for. Skal Lejre Kommune hæfte for Letbanen?

- Med en opløsning af Region Hovedstaden skal vi vel også dække underskuddet på den, hvis der bliver sådan et, spørger borgmesteren retorisk.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik