Nordsjællandsk trafikmafia til kamp mod spareplan

Borgmestrene i Nordsjælland er utilfredse med Region Hovedstadens spareplaner for op mod 100 millioner kroner på den kollektive trafik.

Mangel på penge i Region Hovedstadens budget har fået regionen til at fremlægge en spareplan på den kollektive trafik i størrelsesordenen 60-100 millioner kroner.

De nødvendige besparelser skyldes primært ekstraudgifter til letbanen i Ring 3, som presser økonomien. Men det bør Nordsjælland ikke bøde for lyder det fra seks borgmestre i de nordsjællandske kommuner.

quote Det kan ikke være rigtigt, at ekstraudgifterne til en Letbane skal ramme borgerne i Nordsjælland så hårdt. Vi synes, det er en forkert prioritering, selvom vi selvfølgelig støtter Letbanen.

Steffen Jensen, Borgmester, Halsnæs, Soc.dem. 

I et brev til regionen, som TV 2 Lorry er kommet i besiddelse af, skriver borgmestrene, at de finder det "stærkt bekymrende", at der skal spares et så stort beløb, som svarer til 10-20 procent af det samlede budget på området.

Brevet er henvendt til regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og trafikudvalgsformand Jens Mandrup og afsenderne er borgmestrene i Halsnæs, Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Frederikssund.

- Det kan ikke være rigtigt, at ekstraudgifterne til en Letbane skal ramme borgerne i Nordsjælland så hårdt. Vi synes, det er en forkert prioritering, selvom vi selvfølgelig støtter Letbanen, siger Steffen Jensen, der er borgmester i Halsnæs for Socialdemokratiet.

- Man burde i stedet finde pengene et andet sted i eksempelvis puljerne til vækst- og erhvervsudvikling eller regionaludvikling, tilføjer Halsnæs-borgmesteren. 

 Til Frederiksborg Amts Avis fortæller Jens Mandrud, SF, at han forstår borgmestrenes bekymring og er klar til at genåbne budgettet, da besparelserne vil ramme de lokale busruter i nordsjælland hårdt.

- Jeg synes, at vi skal kigge på hele budgettet. Busdrift er i mine øjne en kerneydelse, som bør prioriteres højt, og i stedet kunne man overveje at udskyde nogle erhvervsprojekter flere år, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Hvis man ønsker at læse brevet fra de seks borgmestre findes det i nedenstående tekstboks.

Borgmesterbrev til Region Hovedstaden

Kære Sophie Hæstorp Andersen og Jens Mandrup
 
Vi skriver til jer, fordi vi finder det stærkt bekymrende, at der over de næste år skal spares mellem 60 mio. kr. og 100 mio. kr. på den kollektive trafik i Region Hovedstaden. Det svarer til mellem 10 og 20 procent af det samlede budget på området.
 
Nedskæringer i den størrelsesorden vil ramme studerende, pensionister og helt almindelige lønmodtagere i Nordsjælland, der er afhængige af den kollektive trafik. Samtidig vil besparelserne direkte modarbejde vores fælles ønske om, at flere benytter den kollektive trafik og regionens udmelding om, at den kollektive trafik i 2025 skal håndtere 15 pct. flere ture end i dag.
 
Vi har forståelse for, at regionen i lighed med kommunerne må prioritere sine økonomiske ressourcer. Når vi taler med virksomhederne i vores område er transport, herunder offentlig transport, af meget stor betydning for deres medarbejdere og virksomhedernes mulighed for udvikling, og derfor kan opretholdelse af en god service ses som en direkte erhvervs- og udviklingsindsats, hvor vi kender effekten, og som vi derfor må prioritere meget højt.
 
Vi bakker op om planerne for Letbanen, fordi den afhjælper nogle af de massive trængselsproblemer vi ser i Storkøbenhavn. Men hvor der i store dele af Storkøbenhavn er et fintmasket net af kollektive transportmuligheder, og hvor investeringer i metro og letbane kan føre til besparelser andre steder, så vil besparelser i den størrelsesorden, der er lagt op til, ramme Nordsjælland hårdt og hårdere end andre dele af regionen. Vi er især bekymret for, at besparelserne vil ramme vores velfungerende og succesfulde R-net og lokalbanerne, der er rygraden i vores kollektive trafiknet i Nordsjælland.
  
Vi håber, at I inden mødet den 23. januar i forretningsudvalget vil genoverveje oplægget til besparelser, og at I vil mødes med os herom.
 
Venlig hilsen
 
Steffen Jensen (A), borgmester i Halsnæs
Benedikte Kiær (C), borgmester i Helsingør
Thomas Lykke Pedersen (A), borgmester i Fredensborg
Kirsten Jensen (A), borgmester i Hillerød
Anders Gerner Frost (G), borgmester i Gribskov
John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik