Region Hovedstaden nedlægger ledige stillinger i psykiatrien

Nedlæggelse af ledige stillinger er en del af Hovedstadens Psykiatris omprioritering for 13 millioner i 2024.

Region Hovedstadens Psykiatri nedlægger en række ledige stilliger.

Det sker som følge af regionens budget for 2024, hvor regionens psykiatri skal omprioritere 13 millioner kroner.

- Vi har bestræbt os på at holde hånden under psykiatrien så godt, som vi kan. Men jeg vil understrege, at det er et stramt budgetår, og vi venter spændt på regeringens tiårsplan bliver udmøntet, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

I regionens katalog over de interne omprioriteringer fremgår det, at det ikke forventes, at der vil blive afskediget sundhedsfagligt personale, men derimod nedlæggelse af ledige stillinger.

Det forventes dermed ikke at få stor indflydelse på den nuværende behandlingskapacitet, men kan "ikke udelukkes, at det vil påvirke kvaliteten af patientforløbene".

- Det er altid ærgerligt at spare i psykiatrien. Jeg ville ønske, at der var flere penge, for psykiatrien skal løftes, siger Lars Gaardhøj.

Flere saltvandsindsprøjtninger til psykiatrien og en snarligt ventet tiårsplan til et løft af psykiatrien fra politikerne har i en årrække været svaret på en hårdt presset psykiatri.

"Det er jo den forkerte vej at gå for en psykiatri, der er hårdt presset"

Derfor kan det virke omsonst, at Region Hovedstadens Psykiatri nu skal nedlægge stillinger, selv om personalet hungrer efter flere kolleger.

Det anerkender Peter Westermann (SF), der er formand for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden.

- Det virker absurd, at vi skal ind og fjerne stillinger, det er jo den forkerte vej at gå for en psykiatri, der er hårdt presset.

- Men vi må bare konstatere, at de økonomiske rammer, vi er blevet givet fra regeringen ikke matcher de behov, vi har, og de stigninger, vi ser i antal patienter, siger han.

Mangel på medarbejdere, udskudte behandlinger fra pandemien og stigende udgifter til blandt andet tilskudsmedicin og praksisområdet resulterede i svære budgetdrøftelser i Region Hovedstaden.

I forrige uge blev et bredt flertal i regionsrådet enige om regionens budget for 2024. I alt er der behov for interne omprioriteringer for cirka 211 millioner på alle regionens hospitaler og psykiatrien.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik