Sankt Hans Hospital 200 år: Fra fiksering til forståelse

Danmarks ældste psykiatriske hospital, Sct. Hans i Roskilde fejrede fødselsdag torsdag. Nu får de også Nordens største retspsykiatriske afdeling i 2020.

Sankt Hans Hospital i Roskilde fejrede i dag sin 200 års fødselsdag.

Og på trods af sparerunder og dårlige normeringer, kan de ansatte alligevel være stolte af moderne behandling. Nu får hospitalet i Roskilde nemlig Nordens støste retspsykiatriske afdeling.

Før i tiden var behandlingen dog en helt anden.

- Man blev behandlet med monotoni. sengeleje i mange timer, varme bade og så kendte man da også opium, siger Karin Garde, Overlæge og leder på  Skt. Hans Hospitals Museum.

Hun kan hele historien. Om hvordan København fik foræret herregården Bistrupgård, som en gave fra kongen efter bombardementerne af  byen.

Og at man besluttede at sende de psykisk syge til de smukke naturskønne omgivelser.

- Det var et fremskridt, at man gik fra at se på psykisk syge som noget selvforskyldt på grund af deres dårlige levned, og til at se det som en sygdom, siger Karin Garde.

Dengang som nu var man klar over, at de smukke skove og marker ved Roskilde fjord havde en beroligende virkning. Men man beroligede også med varme bade i mange timer, et monotont liv og fiksering med bælter i stole og senge i dagevis, hvis patienterne blev voldsomme.

Byen Sankt Hans Hospital

Op gennem 1900 tallet udviklede Skt. Hans sig til en hel lille by. Med eget vaskeri, elforsyning, bibliotek og varmeværk.

Der var en konstant overbelægning og i 50'erne, da der var flest patienter, var der hele 3000 patienter på det psykiatriske hospital.

I de år kom der ny medicin. Medicin der beroligede, men ikke sløvede folk. Nu kunne de psykisk syge aktiveres i værksteder og med kunst.

Også behandlingen ændrede sig yderligt de næste årtier.

- I 60'ernes anti-autoritære tider kom Galebevægelsen til og pårørendegrupper i 70érne. De gjorde en god gerning ved at forandre folks syn på patienterne, fortæller Karin Garde.

Men patienterne blev ikke regnet som selvstændige væsner. Selv op gennem 90'erne havde de intet at skulle have sagt.

'Vi klarede det fra kontoret'

- Patienterne var jo ikke med til at lave patientplaner selv. Det var noget, vi fandt ud af inde på kontoret, og så forelagde vi det nogle gange for patienterne, siger Ole Bille, der i 1991 blev ansat som sygeplejer.

I dag er Ole Bille klinisk sygepleje-specialist og ikke bare titlen, men også behandlingen har forandret sig gennem de sidste 25 år.

- I dag tager vi deres ord for pålydende, vi hører deres oplevelser og hjælper dem med at bearbejde deres følelser og med at reagere på dem, siger han.

Da sygeplejeren startede, var det med bedre normeringer end i dag. Med aktiviteter på biblioteket, musik og mange forskellige typer patienter.

Nye tider i psykiatrien

I dag er der langt mellem de ansatte og hvert år byder på en ny sparerunde. Sankt Hans har specialiseret sig:

- I dag har vi de retspsykiatriske og patienter med både en psykisk sygdom og et misbrug, siger Arne Olsen, arbejdsmiljø-repræsentant på hospitalet.

- Og vi må følge med udviklingen. Vi er bedre rustet til at tilbyde noget mere til patienterne.

Arne Olsen taler om uddannelse. Og om at behandlingen har ændret sig over de sidste 25 år.

- Nu bruger vi kognitiv psykologi. Altså lærer dem at reagere på deres følelser og oplevelser uden at blive voldsomme. Det er jo patienter der ikke er her af egen fri vilje, siger han.

Stort byggeri i vente

Og fremtiden bringer noget godt til de forvarede patienter. Sankt Hans Hospital bygger nemlig nyt. I 2020 står en 25.000 kvadratmeter stor afdeling til de retspsykiatriske patienter klar. Dermed får Danmark Norden s største afdeling for netop dem.

- Vores nye byggeri giver os mulighed for at lave mange flere aktiviteter. Vi får et bassin, og vi kan løbe med dem. Det vil være med til at give dem mening med livet, siger Arne Olsen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik