Voldsramte mangler hjælp: Seks kommuner i Lorryland kan inspirere

En ny kommune-undersøgelse peger på markante forskelle og mangelfuld hjælp, når det gælder mænd og kvinder udsat for partnervold. Der dog også gode eksempler.

Seks kommuner i TV 2 Lorrys område skiller sig positivt ud, når det gælder hjælp til voldsramte: København, Køge, Solrød, Stevns, Rudersdal og Rødovre. 

Partnervold

Nyere tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år bliver udsat for fysisk partnervold.

Det mener Lev Uden Vold, som står bag en ny undersøgelse af kommunernes praksis og indsatser på partnervoldsområdet. 

Rapporten peger nemlig på, at hjælpen til voldsramte er fuldstændig forskellig, alt efter hvor man henvender sig. 

- Der er ikke nogen sikkerhed for, at man får tilstrækkelig, ensartet hjælp i det her samfund - som voldsudsat eller voldsudøvende. Det kommer an på, hvilken kommune man bor i, siger Sine Gregersen, der er sekretariatschef i Lev Uden Vold, til TV 2 Lorry. 

- Når vi ikke har tidlige og forebyggende tiltag som en "stangvare" i kommunerne, så betyder det formentlig, at volden eskalerer, før målgruppen får den hjælp, der skal til for at slippe ud af volden igen.

quote Vi er nødt til at tænke, at vi som system skal tale sammen, udveksle viden omkring borgeren og huske at underrette hinanden.

Sine Gregersen, sekretariatschef i Lev Uden Vold 

Rødovre: Det skal være konkret og lavpraktisk

Der er dog også gode eksempler at hente. Og en del af dem har hjemmebane i Lorryland.

Andre gode eksempler

 • Skadestuegruppen - Køge, Stevns og Solrød Kommune: I 2011-2014 blev der etableret et samarbejde mellem kommuner, poltii, skadestue og Falck i kølvandet på, at kommunerne havde oplevet flere jalousidrab inden for en kortere periode. 
   
 • Krisecenterprojektet - København:  En fælles job- og handleplansmøder, hvor deltagerne både er den voldsudsatte borger, borgerens kontaktperson på krisecentret, sagsbehandler fra Hjemløseenheden, en beskæftigelseskonsulent samt – ved behov – en medarbejder fra Borgercenter Børn og Unge.

 

Kilde: 22 gode eksempler på kommunale tiltag og indsatser over for partnervold (Lev Uden Vold)

I Rødovre tilbyder kommunens rådgivnings- og behandlingscenter for eksempel både voldsramte og voldsudøvere støttende samtaler.

Til samtalerne kan der for eksempel laves en kriseplan, der beskriver, hvem og hvor den voldsramte kan henvende sig - også uden for åbningstid.

- Det er meget konkrete og lavpraktiske skridt til, hvad du skal gøre, siger Henrik Abildtrup, der er Social- og Sundhedsdirektør i Rødovre Kommune, til TV 2 Lorry. 

Henvisningerne til samtaler kan komme både fra borgerservice, jobcenteret eller noget helt tredje.

Her forsøger man at opspore volden, selvom det måske er et helt andet problem, de har henvendt sig med.

Alle skal tale sammen

Det handler netop om, at de forskellige instanser skal blive bedre til at samarbejde, mener man i Lev Uden Vold. 

- Det er både socialsektoren, sundhedssektoren og politiet, der møder målgruppen. Vi er nødt til at tænke, at vi som system skal tale sammen, udveksle viden omkring borgeren og huske at underrette hinanden, siger Sine Gregersen.

Mød Monica, som i årevis blev udsat for partnervold og ikke fik den rigtige hjælp til at komme væk fra de voldelige forhold.

Også i Rødovre kan man sætte endnu mere ind, når det gælder samarbejdet uden for kommunalt regi, siger Henrik Abildtrup:

- Vi har jo samarbejder i mange forskellige sammenhænge med både politi, hospitaler og praktiserende læger. Så det er måske noget, vi godt kan have endnu mere på dagsordenen, end det har været: Hvordan er det, vi sikrer, at vi også får henvist, hvor de ser de voldsramte kvinder og mænd.

Klik her for at læse Monicas historie - én af de kvinder, der gennem årtier har været udsat for vold.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik