Ville lave græsningsforening i naturområde – men så afslørede prøver stor PFAS-forurening

Lodsejere i de forurenede områder anbefales at få taget prøver fra deres dyr og fra eventuelt kød, de måtte have i fryseren. Pilen peger i retning af lufthavn.

Der er fund eller mistanke om PFAS-forureninger ti steder i Roskilde Kommune, og forureningerne koncentrerer sig især omkring et fredet naturområde med et rigt dyreliv.

Det skriver den midtsjællandske kommune på sin hjemmeside.

Kommunen har især haft fokus på dele af Ramsødalen, fordi der her har været et konkret ønske om at etablere en græsningsforening. Selv om der i første omgang er tale om en screening, er konklusionen klar:

Området er forurenet med PFAS.

Der er ifølge kommunen ikke fundet bekymrende mængder PFAS i selve græsset i området, men i søer og vandløb overskrides grænseværdierne.

Især i Ramsømagle Sø er den gal.

Her kan kommunen konstatere, at indholdet af de sundhedsskadelige stoffer overskrider grænseværdien for ferskvand med op mod 190 gange.

Derfor har Roskilde Kommune nu gjort det meget klart, at de lokales planer om et økologisk græsningslaug – altså en medlemsforening, hvor man sætter kreaturer ud og siden deles om kødet ved slagtning – bør droppes.

Hvad er PFAS, og hvorfor er det farligt?

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, hvoraf det mest kendte er PFOS.


Man optager stofferne i kroppen ved at indånde dem som støvpartikler eller gennem mad og drikke, mens gravide og ammende giver det direkte videre til foster/barn.


Stofferne er skadelige for immunforsvaret og kan blandt andet øge risikoen for visse former for kræft og for ufrivillig abort hos kvinder.


Stofferne var tidligere populære i produktionen af bygningsmaterialer, fordi de er brandhæmmende.


Lige nu frygter man, at 15.000 steder i Danmark er forurenet med PFAS.Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner

Bør tage prøver i kød fra området

Ramsødalen med Ramsømagle Sø er en såkaldt tunneldal i området mellem landsbyerne Gadstrup og Lejre. Området indeholder blandt andet moser, enge, søer og åer og har et rigt fugleliv.

De private lodsejere omkring søen samt flere andre langs ådalen bliver nu orienteret af kommunen om forureningsfundet, selv om prøverne i nogle tilfælde ikke er taget på lodsejernes område.

Her anbefaler Roskilde Kommune – på baggrund af en generel anbefaling fra Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed – at lodsejernes ikke lader deres kreaturer få adgang til at drikke vandet fra søer eller vandløb i området.

Samtidig har Fødevarestyrelsen også anbefalet, at lodsejerne foretager prøver fra deres dyr og fra eventuelt kød fra disse, som man måtte have i fryseren.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Ramsødalen er et fredet naturområde syd for Roskilde med søer, moser og enge.
Ramsødalen er et fredet naturområde syd for Roskilde med søer, moser og enge.
Foto: www.fredninger.dk

Kan stamme fra brandøvelser ved Roskilde Lufthavn

I Roskilde Kommune kan man ikke entydigt sige, hvor PFAS-forureningen stammer fra. Men der er dog en hovedmistænkt.

Ikke langt fra Ramsødalen ligger Roskilde Lufthavn sammen med den tidligere flyvestation Skalstrup.

Her har man tidligere afholdt brandøvelser, og i årevis har man her anvendt brandskum, som indeholder de giftige PFAS-stoffer.

- Vandløbet Skelbækken løber gennem Ramsødalen, og der ledes vand fra blandt andet Roskilde Lufthavn, Gadstrup renseanlæg og Flyvestation Skalstrup, som kan være mulige kilder til PFAS. I lufthavnen er der kendte PFAS-forureninger fra tidligere brandøvelsespladser, hvor overfladevand ledes i Skjelbækken, siger Julie Nyrop Albers, der er miljøkonsulent i Roskilde Kommune, til TV 2 Lorry.

Hun tilføjer, at Roskilde Kommune er ved at udarbejde et påbud til lufthavnen om at lave yderligere undersøgelser for PFAS-forureningskilder på deres grund.

- Vi bliver snart klogere på, hvor stor en forurening der i lufthavnen. Lufthavnen skal til at undersøge forureningen yderligere, og så skal vi siden vurdere, om der er andre kilder til forureningen i Ramsødalen, og om vi kan holde nogle ansvarlig med henblik på at kræve forureningen oprenset.

Region Sjælland er også blevet orienteret om fundet, da det er regionens ansvar at tage stilling til eventuelt flere undersøgelser fra området.

Nogle steder er der en mulig forurener, som skal stå for undersøgelser og oprensning, mens det er Region Sjælland, der har ansvaret, hvis det er en gammel forurening.

Roskilde er langt fra den eneste kommune på Sjælland, der har haft sit at se til med PFAS-forureninger de seneste år. I nabokommunen Høje-Taastrup testede TV 2 i forsommeren drikkevandet i fem private brønde. Alle steder var der sundhedsskadelige PFAS-kemikalier over grænseværdien.

Den måske mest kendte PFAS-sag stammer fra Korsør, hvor 118 børn og voksne har fået målt store mængder PFOS i blodet, efter de har spist kød fra kvæg fra netop et græsningslaug, hvor kreaturerne havde græsset på en eng nær byens brandskole, hvor der tidligere er blevet brugt brandskum.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik