Kommunal top trækkes ind i sag om ulovlig behandling af børn – direktør sendt hjem

Direktør Henning Bach Christensen i Rudersdal Kommune er midlertidigt fritaget for tjeneste og sendt hjem.

Sagen om mulig ulovlig sagsbehandling af skolestøtte til sårbare børn bare vokser og vokser.

I sidste uge kunne Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse fortælle, at kommunen selv har fundet flere sager end hidtil antaget, og at sagerne nu skal gennemgås som en del af Kammeradvokatens uvildige undersøgelse af hele kommunens PPR-område.

Undersøgelsen er blevet udvidet til nu også at dække store dele af børneområdet.

Konkret handler sagerne om, at medarbejdere i kommunen enten har truet eller forsøgt at overtale forældre til at trække deres klage tilbage, hvis de ønskede at klage over den skolestøtte, kommunen havde tilbudt deres barn.

Det er ulovligt, som TV 2 Lorry tidligere på året kunne fortælle.

Nu kan TV 2 Lorry så afsløre, at direktør Henning Bach Christensen er blevet fritaget for tjeneste og sendt hjem, indtil undersøgelsens resultater foreligger.

Det sker for at skabe ro omkring undersøgelsen, skriver kommunaldirektør Birgitte Lundgreen i en orientering på Rudersdal Kommunes intranet.

De nye sager med alvorlige mangler på både dagtilbudsområdet og blandt skoledagbehandlingssagerne er fundet samtidig med, at Henning Bach Christensen er blevet fritaget for tjeneste.

Det betyder PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en kommunal rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens skoler og dagtilbud samt forældre kan henvende sig for at få råd og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-17 år.

Over for TV 2 Lorry bekræfter Rudersdal Kommune, at Henning Bach Christensen er hjemsendt.

Kommunen uddyber yderligere, at Henning Bach Christensen har været direktør for tre ud af de fire forvaltningsområder i kommunen, hvor der er sager, som er en del af den uvildige undersøgelse. Og at hjemsendelsen sker for at give de respektive forvaltningschefer ro til at komme til bunds i det hele.

Samtidig understreger Rudersdal Kommune, at man afventer det endelige resultat af undersøgelsen, før man drager nogle konklusioner.

- Jeg finder det afgørende, at vi nu får et fuldstændigt overblik over praksis, så familier med sårbare børn kan have tillid til at samarbejdet med kommunen foregår respektfuldt og på et fuldkomment lovligt grundlag i fremtiden, siger borgmester Ann Sofie Orth (K).

Henning Bach Christensen bekræfter overfor sn.dk, at han er blevet fritaget for tjeneste.

– Det er helt udramatisk, og jeg har en god og ordentlig dialog med Rudersdal Kommune, siger Henning Bach Christensen til sn.dk.

TV 2 Lorry har selv forsøgt at få en kommentar til Henning Bach Christensen. Det er ikke lykkes.

- De hånede mig

En af dem, der tilbage i 2019, var udsat for den ulovlige praksis, er Maria Colsted og hendes søn Mikkel.

Dengang ringede Rudersdal Kommunes PPR-chef og forsøgte at tale Maria Colsted fra at klage over den specialklasse, kommunen havde besluttet at give hendes søn en plads i.

Forinden havde hun taget sønnen ud af specialklassen, fordi han mistrivedes.

- De ringede og nærmest hånede mig. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle sende ham tilbage i skolen. Og at Ankestyrelsen ville ikke ændre, hvad kommunen havde vurderet, han havde brug for, siger Maria Colsted.

Kommunens PPR-afdeling truede hende også på hendes økonomi, fortæller hun.

- Jeg kunne ikke få tabt arbejdsfortjeneste, sagde de, og de ville sørge for, at jeg ikke fik nogen kontanthjælp.

Fik medhold

Trods truslerne holdt Maria Colsted fast i at klage over skoletilbuddet til hendes søn, og hun fik medhold i klagen hos Klagenævnet for Specialundervisning.

- De ringede allerede dagen efter, de havde modtaget min klage. Og de sagde, at klagen ville blive hastevurderet, og at han slet ikke skulle have været i det skoletilbud, han var visiteret til, siger hun.

Mikkel Colsted fik efterfølgende tilbudt en plads af kommunen på en specialskole med både behandling og pædagogisk støtte.

Præcis som hans mor mente, han skulle have haft fra starten.

Konklusioner klar i august

Den uvildige undersøgelse af Rudersdal Kommune bliver foretaget af Kammeradvokaten og omfatter nu 80 sager fra skolevisitationsudvalget for perioden 2019-21.

Undersøgelsen forventes nu færdig i august måned.

Her i indslaget fra marts måned kan du møde flere familier, som endte med at få en undskyldning fra Rudersdal Kommune for forkert behandling af deres visitationssager.

Undskyldningen kommer efter kommunen systematisk har sagsbehandlet børnesager ulovligt.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik