Mor vidste, den var "ravruskende gal". Nu står det klart, at der var lovbrud i børnesager

En rapport fra statens advokat, Kammeradvokaten, slår fast, at der er foregået ulovlig sagsbehandling af skolestøtte til sårbare børn i Rudersdal Kommune.

Da telefonen en dag i 2019 ringede hos Maria Colsted, blev hun mødt af et noget overraskende melding. 

I den anden ende af røret mødte hun nemlig Rudersdal Kommunes PPR-chef. Det i sig selv var ikke så overraskende, det var til gengæld chefens udtalelse. 

Vedkommende forsøgte nemlig at overtale hende til at droppe en klage over den specialklasse, som kommunen havde tildelt hendes søn, der har en autisme - og ADHD-diagnose. 

quote Det redder ikke, hvad der er sket, men det bekræfter, at der var noget ravruskende galt

Maria Colsted

Sønnen mistrivedes, fordi specialklassen var for stor til, hvad han kan overskue, og der var ikke den pædagogiske støtte og behandling, han havde brug for, mente Maria Colsted.

- De ringede og nærmest hånede mig. Og de sagde, at Ankestyrelsen ikke ville ændre, hvad kommunen havde vurderet, han havde brug for, har hun tidligere forklaret.

Som TV 2 Lorry tidligere har afdækket, var hun langt fra alene med en sådan oplevelse.

Tidligere på året førte sagerne om mulig ulovlig praksis Rudersdal Kommune til at give en undskyldning til 60 familier - herunder familien Colsted. Derudover modtog familierne et brev med en besked om, at kommunen ville undersøge omfanget af mulige ulovligheder.

Nu har en rapport fra Poul Schmith - statens advokat, Kammeradvokaten - fastslået, at der har foregået ulovlig sagsbehandling af skolestøtte til sårbare børn i Rudersdal Kommune. Og det efterlader lettelse hos Maria Colsted.

- Det redder ikke, hvad der er sket, men det bekræfter, at der var noget ravruskende galt, og at det var svært, det vi stod i, siger hun torsdag formiddag til TV 2 Lorry og tilføjer:

- Jeg har stort set ikke kunne sove i nat, fordi jeg ikke kan vente med at få fingre i hele rapporten og nærlæse den.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Maria Colsted blev truet til at opgive sin klage over det specialklassetilbud, Rudersdal Kommune visiterede hendes søn til.
Maria Colsted blev truet til at opgive sin klage over det specialklassetilbud, Rudersdal Kommune visiterede hendes søn til.
Foto: Henning Macdonald Due

Borgmester undskylder, og direktør fyres

Rapporten belyser, hvordan Rudersdal Kommune fra november 2019 til februar 2022 har begået "klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl, der er af så væsentlig karakter, at kommunen som udgangspunkt har pligt til at genoptage sagerne".

Helt konkret er der tale om 86 sager om børn i skole- eller dagtilbudsregi, som har været behandlet i Rudersdal Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivningsafdeling (PPR). 

Kammeradvokaten konkluderer i den 105 sider lange rapport, at Rudersdal Kommune i hovedparten af sagerne har overtrådt loven.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Rapportens hovedkonklusioner

 • Rapporten belyser, hvordan Rudersdal Kommune fra november 2019 til februar 2022 har begået "klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl, der er af så væsentlig karakter, at kommunen som udgangspunkt har pligt til at genoptage sagerne".

 • Kammeradvokaten vurderer, at Rudersdal Kommune samlet set har "tilsidesat principperne om saglighed og god forvaltningsskik" vedrørende forældrenes mulighed for at klage over afgørelser om deres børns fremtid.

 • Der tale om 86 sager om børn i skole- eller dagtilbudsregi, som har været behandlet i Rudersdal Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivningsafdeling (PPR). Kammeradvokaten konkluderer i den 105 sider lange rapport, at Rudersdal Kommune i hovedparten af 86 sager har overtrådt loven.

 • Kommunen har blandt andet undladt at udarbejde en pædagogisk, psykologisk vurdering af barnet, før en afgørelse om dets fremtid er blevet truffet.

 • Kommunen har i flere sager kun hørt den ene part, undladt at begrunde en afgørelse og først behandlet klager efter gentagne henvendelser fra forældre.

 • Ifølge Kammeradvokaten bør familier få genoptaget deres sager i kølvandet på den ulovlige sagsbehandling. Kammeradvokaten understreger dog, at der i hvert enkelt sag bør vurderes, om en genoptagelse er relevant for familien.

Som konsekvens af rapporten har Rudersdal Kommune valgt at fyre den ansvarlige direktør på området, Henning Bach Christensen, der har været hjemsendt siden undersøgelsens begyndelse.

Maria Colsted undrer sig dog over, at sagen ikke får større konsekvenser.

- Jeg kunne godt tænke mig, at det ikke kun var ham. Der er nogle, der har kunne stikke halen mellem benene, tilføjer hun.

I forbindelse med sagen har Rudersdals nuværende borgmester, Ann Sofie Orth (K), sendt en uforbeholdent undskyld til de børn, unge og forældre, som formentlig ikke har fået den hjælp, de lovligt havde krav på.

Onsdag aften var Maria Colsted til stede ved kommunalbestyrelsesmødet, hvor hun oplevede, at flere politikere brugte taletid på at tale direkte til de forældre, som var mødt op.

- Det var tydeligt, at alle, der sad derinde, havde respekt for os forældre. Der blev talt direkte til os og kigget på os. Jeg gik derfra og tænkte, at vi var blevet hørt. Det gav en form for ro og en følelse af, at ”jamen, det var værd at kæmpe den kamp”, uddyber hun.

Genoptager sager

Ifølge Kammeradvokaten bør familier få genoptaget deres sager i kølvandet på den ulovlige sagsbehandling.

Kammeradvokaten understreger dog, at der i hver enkelt sag bør vurderes, om en genoptagelse er relevant for familien.

Derfor har Rudersdal Kommune valgt at give alle familier mulighed for selv at henvende sig, hvis de vil have deres sag taget op på ny.

Her i indslaget fra marts måned kan du møde flere familier, som endte med at få en undskyldning fra Rudersdal Kommune for forkert behandling af deres visitationssager.

Undskyldningen kommer efter kommunen systematisk har sagsbehandlet børnesager ulovligt.

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik