Efter årelang kamp: Nu sættes der en stopper for ødelæggende sandsugning i Øresund

Efter mange års kamp bliver der nu sat en stopper for den kritiserede sandsugning i Øresund, der samtidig bliver gjort til beskyttet havområde.

Trods stor og vedholdende modstand mod indvindingen af råstoffer ved hjælp af sandsugning i Øresund, så har skiftende miljøministre gennem årene været ligeså vedholdende i deres afvisning af at sætte en stopper for det. 

quote Jeg må også være ærlig og sige, at vi har ikke haft så mange venner i blå blok i forhold til at få stoppet sandsugning i Øresund

Mette Abildgaard, Miljøordfører, Det Konservative Folkeparti

Lige indtil nu, hvor regeringspartiet Det Konservative Folkeparti har fået overbevist nuværende miljø- og fødevareminister fra Venstre, Jakob Ellemann-Jensen om, at det er en god ide. Det sker ved indførelsen af en ny bekendtgørelse, som der er flertal for blandt Folketingets partier.

- Det har været en meget lang og sej kamp, og jeg må også være ærlig og sige, at vi har ikke haft så mange venner i blå blok i forhold til at få stoppet sandsugning i Øresund, fortæller miljøordfører for Det Konservative Folkeparti, Mette Abildgaard til TV 2 Lorry og fortsætter:

HVAD ER SANDSUGNING?

  • Sandsugning er en særlig form for råstofudvindning. Lange rør fra skibe suger sand op fra havbunden med et eller to rør. Herefter sorteres vandet fra.
  • Sand og grus fra havbunden bruges til kystsikring, betonelementer og landvindinger som Nordhavn i København.
  • Det er nemlig rigtig dårligt for miljøet under havet, hvor der skabes iltfattige huller, når sandet suges op.

- Men nogle gange betaler det sig at kæmpe, og det har det altså gjort i den her sag, og vi har nu fået overbevist regeringen om, at vi skal have det her stop for sandsugning i Øresund.

Firma ville fjerne 2,8 millioner kubikmeter havbund

Det er i 11. time, at der bliver sat en stopper for nye tilladelser til at indvinde råstoffer i Øresund.

Firmaet Sten og Grus Prøvestenen A/S har nemlig planer om at søge tilladelse til at stikke sandsugeren i havbunden og hive ikke mindre end 2,8 millioner kubikmeter sand op af Øresund, nærmere bestemt ud for Vedbæk ved det såkaldte Lous Flak.

Med den nuværende lovgivning kan man ikke sige nej til nye ansøgere, lyder det fra Mette Abildgaard.

- Vi vil ikke have mere sandsugning i Øresund, og derfor haster det med at få den her bekendtgørelse igennem, så vi kan få stoppet, at flere virksomheder får lov at suge sand og ødelægge naturen, siger hun til TV 2 Lorry.

Øresund bliver beskyttet havområde

Med en ny bekendtgørelse for Øresund bliver der sat en stopper for nye tilladelser til at udvinde råstoffer i Øresund i området fra Øresundsbroen i syd til Gilleleje og Kullen i nord.

 

Det er en strækning på omkring 100 kilometer, der samtidig bliver gjort til et beskyttet havområde efter EU’s havstrategidirektiv, hvor man skal sætte mål for udviklingen af havmiljøet.

Videoen her viser området, der fremover bliver et beskyttet havområde.

EU skal beskytte Øresund

Miljø- og fødevareministeren fremlægger fredag den 16. november en ny bekendtgørelse i Folketinget, der sætter en stopper for nye tilladelser til at indvinde råstoffer i Øresund.

Samtidig kommer Øresund under beskyttelse af det, der hedder EU’s Havstrategidirektiv.

Det betyder, at der bliver sat mål for, hvordan naturlivet i Øresund skal beskyttes og udvikle sig, og at man samtidig følger op på målene fra EU.

- Alle dem, der har kæmpet den her kamp mod sandsugning, kan ånde lettet op nu. Det, at vi nu får et stop for sandsugning og samtidig får beskyttet Øresund under EU’s Havstrategidirektiv, gør, at vi ikke kan få åbnet op for sandsugning senere hen, siger Mette Abildgaard til TV 2 Lorry.

Snart er det helt slut med at møde sandsugere som denne i aktion i Øresund.
Snart er det helt slut med at møde sandsugere som denne i aktion i Øresund.

Ikke fuld stop for sandsugning - endnu

Trods det nye stop for nye tilladelser til sandsugning i Øresund, så vil der fortsat blive suget sand og grus op et par år endnu. Flere råstofsudvindende firmaer har nemlig endnu ikke opbrugt hele deres kvote.

Ifølge Miljøministeriet suges i snit omkring 50.000 kubikmeter om året, og der var i maj i år fortsat 118.000 kubikmeter sand og grus-kvoter tilbage i de allerede udstedte tilladelser.

Et fuld stop vil ifølge Mette Abildgaard være et kontraktbrud. 

- Der vil fortsat være firmaer, der kan søge lidt endnu, som har fået tilladelser tidligere. Det kan vi rent juridisk ikke komme ud af, lyder det fra den konservative miljøordfører.

Rigt dyre- og planteliv i Øresund

Øresund har et helt unikt marine-liv på grund af et forbud mod at fiske med trawl her. Forbuddet blev indført helt tilbage i 1932. Dengang ikke for at beskytte havbunden, men den tætte skibstrafik i området.   

En kæmpe fælles sejr

Selvom det altså var Det Konservative Folkeparti, der hev det endelige stik hjem hos regeringsparterne og fik overbevist miljøministeren fra Venstre om et stop for sandsugning, så har flere andre partier og miljøordførere i Folketinget kæmpet side om side for en beskyttelse af Øresund.

Den konservative miljøordfører ved, at hun og det lille regeringsparti deler sejren med en række andre.

- Det er manges kamp. Mange interesseorganisationer, grønne organisationer, borgmestre, kommuner. Vi har været rigtig mange, der har kæmpet den her kamp. Så at det lykkedes nu, det er en kæmpe fælles sejr.

Spørg Os - Afstemning

_