Miljøorganisationer jubler over stop for naturskadende sandsugning

En lang række miljøorganisationer glæder sig over nyheden om, at sandsugning stoppes i Øresund, der samtidig gøres beskyttet.

Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening - ja selv Den Blå Planet.

Miljøorganisationerne og virksomheder, der er tæt på Øresund, jubler over nyheden om, at det bliver slut med sandsugning i Øresund - en historie, som TV 2 Lorry kan fortælle onsdag.

Der har længe været stor modstand mod at indvinde råstoffer ved hjælp af sandsugning i Øresund. Det er nemlig rigtig dårligt for miljøet under havet, hvor der skabes iltfattige huller, når sandet suges op.

Men nu er det lykkedes at få flertal for en ny bekendtgørelse, der sætter en stopper for sandsugning i Øresund i området fra Øresundsbroen i syd til Gilleleje og Kullen i nord fra 2019.

- Ved at stoppe sandsugning i Øresund, stopper man også den ødelæggelse, der sker af havbunden og de steder hvor fiskene skal søge deres mad, siger Therese Nissen, der er biolog ved Danmarks Naturfredningsforening.

Therese Nissen, der er biolog ved Danmarks Naturfredningsforening, har arbejdet med sandsugning længe. Hun synes, at det er en fantastisk nyhed.

Hvad er sandsugning?

Sandsugning er en særlig form for råstofudvindning. Lange rør fra skibe suger sand op fra havbunden med et eller to rør. Herefter sorteres vandet fra.
Sand og grus fra havbunden bruges til kystsikring, betonelementer og landvindinger som Nordhavn i København.

- Det har været en meget lang kamp, og nu er det endelig lykkedes. Så det er utrolig fantastisk, at den frugt nu endelig er blevet plukket og at man gør noget for at beskytte Sundet, siger hun.

Heller ikke Greenpeace kan få armene ned. For ikke alene bliver det slut med sandsugning - derudover bliver en strækning på 100 kilometer af Øresund såkaldt beskyttet havområde efter EU’s havstrategidirektiv, hvor man skal sætte mål for udviklingen af havmiljøet.

- Det er en fantastisk nyhed for det unikke havmiljø i Øresund og den årelange kamp mod sandsugning, som mange har kæmpet. Nu glæder vi os til at nærstudere den nye bekendtgørelse og håber på, at vi i sidste ende kan få gjort Øresund til et rigtigt havreservat, siger Sune Scheller, der er projektleder på Greenpeace i en pressemeddelelse.

Kampen vundet: Sandsugning i Øresund forbydes. Miljøordfører Mette Abildgaard fra Det konservative Folkeparti har sammen med andre kæmpet en årelang kamp for et stop for sandsugning i Øresund. Det udtaler hun sig om i videoen her.

Et bedre fiskeliv

Også organisationer, der interesserer sig særligt for dyrelivet i Øresund, er med det glade kor.

- Hurra – Nu sættes der endelig en stopper for den ødelæggende sandsugning i Øresund. Sandbunden er unik og bør ikke ødelægges. Desværre har det i årevis knebet med politiske vilje til at forbyde sandpumpning i Øresund, på trods af at det er meget skadeligt for hele faunaen. Sverige har stoppet sandpumpning for flere år siden, og i dag har Danmark fuldt trop, skriver Den Blå Planet på Facebook.

Dansk Sportsfiskerforening er overbevist om, at også fiskene ville juble med, hvis de kunne: 

- Det er endelig lykkedes at trænge igennem med vores ønske om et stop for sandsugning i Øresund. Det er en fantastisk nyhed og vil få stor betydning for fiskebestandene og fiskeriet i området, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

En fælles sejr

Det er Det Konservative Folkeparti, der hev det endelige stik hjem hos regeringsparterne og fik overbevist miljøminister Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre om et stop for sandsugning.

Men flere andre partier, miljøordførere i Folketinget og organisationer har kæmpet side om side for en beskyttelse af Øresund.

Den konservative miljøordfører, Mette Abildgaard, ved, at hun og det lille regeringsparti deler sejren med en række andre.

- Det er manges kamp. Mange interesseorganisationer, grønne organisationer, borgmestre, kommuner. Vi har været rigtig mange, der har kæmpet den her kamp. Så at det lykkedes nu, det er en kæmpe fælles sejr, siger hun.

ØRESUND BLIVER BESKYTTET HAVOMRÅDE

Med en ny bekendtgørelse for Øresund bliver der sat en stopper for nye tilladelser til at udvinde råstoffer i Øresund i området fra Øresundsbroen i syd til Gilleleje og Kullen i nord.

Det er en strækning på omkring 100 kilometer, der samtidig bliver gjort til et beskyttet havområde efter EU’s havstrategidirektiv, hvor man skal sætte mål for udviklingen af havmiljøet.

Videoen her viser området, der fremover bliver et beskyttet havområde.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik