Fredningssag for Stevns Klint vedtaget

Med det mindst mulige flertal vedtog Stevns Kommunalbestyrelse torsdag aften at rejse fredningssag for verdensarven: Stevns Klint.

Det var med stemmerne 10 mod 9, at Stevns Kommunalbestyrelse torsdag aften besluttede at rejse en fredningssag for Stevns Klint.

Det var det nyindtrådte Venstre-medlem Inge Milbrat, der blev tungen på vægtskålen, da hun valgte at trodse sine partifæller, der ellers appellerede til at standse fredningssagen.

Det skriver SN.dk.

Inge Milbrat afløste 1. januar formanden for Plan- og Teknikudvalget, Flemming Petersen, der i december forlod Venstre - og siden Kommunalbestyrelsen - netop som konsekvens af fredningssagen.

- Jeg synes, at Stevns Klint er noget helt særligt, som vi er forpligtet til at værne om, siger hun som begrundelse til sit valg, skriver SN.dk.

De øvrige ni, der stemte for, var fem socialdemokrater, to radikale, én fra Enhedslisten samt løsgængeren Bjarne Østergård Rasmussen, der i december blev ekskluderet af Venstres gruppe.

De ni modstandere af fredningen var de øvrige seks Venstre-folk, to fra Dansk Folkeparti samt den konservative Ellen Knudsen, der var indkaldt som suppleant.

Fredningssagen skal nu rejses ved Fredningsnævnet af Stevns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen i fællesskab.

Der ventes dog at gå op til to år, før der foreligger en afgørelse - inklusive den offentlige høringsperiode.

Herefter skal sagen behandles endnu en gang i Natur- og Miljøklagenævnet.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik