Kæmpevindmøller skaber vrede og frustrationer

Planer om 220 meter høje vindmøller ud for Stevns' kyst får kritik fra borgmester, grundejere og Danmarks Naturfredningsforening. Vil spolere udsigt fra Stevns Klint og gå ud over et af de største fugletræk i verden, lyder kritikken.

På Rådhuset i Stevns føler man sig tromlet af København.

Det samme gør nogle af de husejere, som bor i første række til vandet.

Ligesom også den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening ryster misbilligende på hovedet.

Alle går de helhjertet ind for den grønne omstilling og har respekt for Københavns ambitioner om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden.

Men at placere en havvindmøllepark med op mod 220 meter høje vindmøller ud for Stevns er en både respektløs og hensynsløs beslutning, lyder kritikken i kor.

- Vi føler os ikke særligt godt behandlet af København, siger borgmester på Stevns, Henning Urban Dam (S).

220 meter høje vindmøller få kilometer fra kysten

Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har planer om at placere mellem 26 og 45  havvindmøller i et område kaldet Aflandshage ved Køge Bugt.

Aflandshage Havvindmøllepark er planlagt til at ligge ved Køge Bugt. ca. 9 kilometer syd fra Amager og otte kilometer fra kysten på Stevns.
Aflandshage Havvindmøllepark er planlagt til at ligge ved Køge Bugt. ca. 9 kilometer syd fra Amager og otte kilometer fra kysten på Stevns.

Møllerne er hver især op mod 220 meter høje og skal stå otte kilometer fra kysten på Stevns.

- Jeg synes, man har en helt skæv opfattelse af, hvad Køge Bugt skal bruges til. Det er lidt som om, at man bare sender de ting derned, man ikke selv bryder sig om at have i sin nærhed, siger Stevns nytiltrådte borgmester, Henning Urban Dam (S).

quote - Jeg synes, man har en helt skæv opfattelse af, hvad Køge Bugt skal bruges til

Henning Urban Dam, borgmester

Går ud over UNESCO´s verdensnaturarv Stevns Klint

Ligesom en række andre politikere på Stevns mener han også, at den kystnære placering af kæmpevindmøllerne vil gå hårdt ud over oplevelsen af Stevns Klint, som tilbage i 2014 blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste (en liste over steder, byer, bygninger, monumenter o.l. - af enestående og universel værdi for hele menneskeheden, red.).

quote Det er placeringen, der er uheldig

Michael Løvendal Kruse, Danmarks Naturfredningsforening

- De bliver meget, meget synlige. Og vil derfor forstyrre oplevelsen af verdensarven og af klinten både fra den ene og den anden side. Det er et problem, siger Henning Urban Dam.

Danmarks Naturfredningsforening: Vil ramme et af verdens største fugletræk

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil et utal af gæs og traner miste livet i mødet med vindmøllerne.

- Vi har intet mod vindmølleparker som sådan. Som alt andet her i verden er der intet, der er perfekt. Det er placeringen, der er uheldig. Fra Sverige kommer et af de helt store fugletræk. Et af de største fugletræk i verden. Og det kommer hvert efterår, hvor det passerer mod syd. Og så kommer det lidt mere spredt, når det passerer mod nord, siger formand for DN Stevns, Michael Løvendal Kruse.

- Og hvis vindretningen er rigtig, passerer det fugletræk midt gennem vindmølleparken. Der er mange sjældne fugle, der vil gå tabt på den konto, siger Michael Løvendal Kruse.

Husejere i første rækker til vandet bekymret for værditab

Vindmøllerne har ingen betydning for Stevns klints placering på UNESCOs verdensarvsliste.

Men placeringen otte kilometer fra kysten på Stevns har skabt stor misfornøjelse andre steder end blandt politikerne på rådhuset og Danmarks Naturfredningsforening.

Eksempelvis blandt dem, som bor i første række til vandet:

Nogle huse kommer givetvis til at tabe værdi på grund af udsigten til vindmøllerne.

Alle vil dog få mulighed for at søge erstatning.

- Jeg har ingen forventning om, at vi vil få en erstatning, der vil kunne tage det tab, vi vil lide, siger Karl Ovesen, som bor i en stor liebhaverejendom i første række til vandet.

Hvad tab tror du, du vil lide, isoleret set på grund af vindmøllerne?

- Nu er jeg ikke valuar, men jeg ser det som om, at går fra en være en liebhaverbetonet ejendom til at blive måske delvist usælgeligt. Men ja, et slag på tasken - fem millioner kroner, siger Karl Ovesen.

Lysforurening fra vindmøllerne

Karl Ovesen er helt indforstået med, at de færreste nok bekymrer sig om hans private værditab, men også han udtrykker bekymring for både fuglelivet og den højt skattede himmel over Stevns – en såkaldt dark sky, siger han.

- Herude bliver det jo endnu værre med lysforurening. Og her på Stevns er vi simpelthen så glade for vores nattehimmel. Møn og Stevns er vel de sidste lokationer i Danmark, hvor vi har den her totalt sorte nattehimmel, siger Karl Ovesen.

De måske kommende kæmpevindmøller set fra Stevns. Visualisering: HOFOR
De måske kommende kæmpevindmøller set fra Stevns. Visualisering: HOFOR

Danmarks Naturfredningsforening fremhæver også kvaliteterne ved den helt særlige himmel over Stevns:

- Vi vil faktisk gerne være en del af det, der hedder Dark Sky, som er en verdensomspændende organisation, som allerede Møn er med i. Og det mørke vil delvist blive ødelagt af lanternerne på vindmøllerne, som er der af hensyn til skibsfarten og flytrafikken, siger formand for DN Stevns, Michael Løvendal Kruse.

- Vi vil gerne bevare vores stjernehimmel. Det er en væsentlig grund til, at folk bor her på Stevns.

Også begejstring blandt folk på Stevns

Hofor har selv lavet en meningsmåling, som viser at mange på Stevns også er begejstrede for vindmølleplanerne.

- Vi er nødt til i et eller andet omfang at acceptere, at der er noget infrastruktur omkring os, fordi det er nødvendigt, for at vi kan leve vores liv, siger Johs Christian Johansen, som også bor i første række til vandet på Stevns.

- Hvis man skulle forestille sig et alternativ til sådan noget som Aflandshage Havvindmøllepark, så skulle man jo til at høste strøm på markerne. Og fire husrækker i den retning er der bølgende kornmarker og rapsmarker. Og jeg tror, at der er mange, som ville blive grumme kede af at se dem blive belagt med solceller, siger Johs Christian Johansen fra Stevns.

quote I Hofor synes vi, at det er dejligt, at vi kan se vores vindmøller

Jesper Pedersen, Vind- og energi handelschef hos Hofor

Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er ejet af Københavns kommune og syv omegnskommuner. Hovedparten er ejet af Københavns Kommune. 

Aflandshage Vindmøllepark i Køge Bugt er som nævnt en del af kommunens bestræbelser på at blive den første CO2 neutrale hovedstad i verden.

TV 2 Lorry ville gerne have spurgt Københavns Kommune, hvad de siger til kritikken fra Stevns, men det har ikke været muligt at få et interview med teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Hofor afviser kritikken

Frem til den 20. februar er miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Havvindmøllepark i offentlig høring.

Ifølge vind- og energihandelschef hos Hofor, Jesper Pedersen, er placeringen af vindmøller ved Køge Bugt den eneste reelle mulighed.

- Den ligger et sted, hvor vi har de fleste forhold balanceret. Vi har kigget på Natura 2000 områder, vi har kigget på grænsen til Sverige, vi har kigget på afstanden til lufthavnen - og den placering, som Aflandshage har, det er sådan set den eneste mulige, siger Jesper Pedersen.

Hofor mener selv at have været i grundig dialog med alle kommuner langs Køge Bugt.

- Vi har været i grundig dialog med alle kommuner langs Køge Bugt. Vores miljøundersøgelser viser, at der udover de visuelle gener ved vindmøllerne ikke er de store problemer. Vi har også et tilbud om at komme ned og tale videre med den nye borgmester og administrationen. Det tilbud står selvfølgelig stadig ved magt, siger Jesper Pedersen.

Hofor er helt på det rene med, at vindmøllerne vil være meget synlige på Stevns.

- Sådan er det jo i Danmark, når vi sætter vedvarende energikilder op. Så kan vi se dem. I Hofor synes vi, at det er dejligt, at vi kan se vores vindmøller, siger Jesper Pedersen.

I sidste ende er det Energistyrelsen, som bestemmer om projektet Aflandshage ved Køge Bugt får grønt lys.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik