"En stor sejr": Nyt krisecenter til LGBT+-personer åbner i Tårnby

Et af formålene med det nye krisecenter er at sikre, at færre forbliver i voldelige forhold i mangel på hjælp.

En rød murstensbygning i Tårnby, der tidligere har været et hotel, skal snart danne rammerne om et  krisecenter til LGBT+ personer.

Det sker, når Forenede Care, et privat selskab, der driver plejecentre og krisecentre, åbner centret i tæt samarbejde med LGBT+ Danmark.

Centret henvender sig alle LGBT+ personer, som har været udsat for vold i nære relationer, eller som befinder sig i en akut livskrise.

quote I en så skrøbelig situation, er det afgørende, at man ikke også skal bekymre sig om andres syn eller reaktion på ens kønsidentitet eller seksuelle orientering

Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBT+ Danmark

Åbningen er vigtig, siger Susanne Branner Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT+ Danmark, i en pressemeddelelse.

- Det er en stor sejr, at vi endelig har et tilbud henvendt specifikt til LGBT+ personer. Det er barskt nok at skulle forholde sig til at bryde ud af et voldeligt forhold.

- I en så skrøbelig situation, er det afgørende, at man ikke også skal bekymre sig om andres syn eller reaktion på ens kønsidentitet eller seksuelle orientering.

Mangel på ligestilling

Ifølge LGBT+ Danmark er det i dag kun kvinder, der ifølge servicelovens §109 har særligt ret til midlertidigt anonymt ophold og krisehjælp, når de udsættes for vold i nære relationer.

Og det er et problem, mener Forenede Care.

- Vi har en forældet lovgivning, der rangerer voldsofre. Vi savner i den grad ligestilling for en målgruppe, der i forvejen står i en akut livskrise, siger Stine Louise Eising, der er administrerende direktør i Forenede Care, i pressemeddelelsen.

- Vi håber, at den nye forskning og vores erfaringer med Tårnbyhus kan være med til at flytte debatten og skabe reel ligestilling for særligt mænd og nonbinære.

Rapport: Der sker oftere vold i LGBT+-forhold

I en nyligt udgivet rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, anbefales det at styrke de eksisterende tilbud eller oprette særlige tilbud til LGBT+-personer.

Rapporten peger på, at voldsudsatte LGBT+-personer har sværere ved at søge og få hjælp i de etablerede støttetilbud. Samtidig fremgår det, at der oftere sker partnervold i LGBT+-forhold sammenlignet med heteroseksuelle parforhold.

Et af formålene med det nye krisecenter er at sikre, at færre forbliver i voldelige forhold i mangel på hjælp.

- Hvis valget kun står mellem at blive i et voldeligt forhold og et kønsspecifikt krisecenter, hvor man ikke tror, man er velkommen eller kan modtage den rette hjælp, frygter vi, at for mange vælger første mulighed, siger Susanne Branner Jespersen.

- Det må aldrig nogensinde være mere attraktivt at blive i et voldeligt forhold. Forhåbentligt kan oprettelsen af Tårnbyhus derfor anspore flere voldsudsatte LGBT+ personer til at søge hjælp.

Det nye krisecenter åbner til juni, og der er plads syv personer samt eventuelle børn.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik