Familiefar har klaget til politimyndighed efter anholdelse - men det fraråder flere advokater

Debatten kommer efter en video af en anholdelse, hvor en mand blev holdt nede af fire betjente og sprøjtet med peberspray.

Flere advokater fraråder deres klienter at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, hvis de har oplevet uretmæssig behandling af politiet.

Chancen for medhold er alt for lille, lyder det.

Debatten kommer efter en video af en opsigtsvækkende anholdelse på Christianshavn er blevet omtalt i flere medier.

Her kan man se den anholdte Adam Dyrvig Tatt ligge på fortovet, mens fire betjente sidder på ham, og den ene sprøjter peberspray i øjnene på ham.

Onsdag kom han cyklende ad Prinsessegade på Christianshavn – et område, hvor Københavns Politi i slutningen af august indførte en visitationszone efter et dødeligt skyderi på Christiania.

Her skulle han efter eget udsagn hente sine to børn i en nærliggende sfo, da han blev stoppet af en betjent for at holde sin mobil, mens han kørte på cykel, hvorefter situationen eskalerede.

Sagen er nu overgået til DUP, Den Uafhængige Politiklagemyndihed,

Men flere advokater peger på, at det i langt de fleste tilfælde ikke giver mening at klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fordi bevisbyrden er for svær at løfte for at få medhold.

Påstand mod påstand

En af de advokater, som ikke mener, det kan betale sig at klage til DUP, er Erbil Kaya, som også er advokat for den terrordømte Ahmed Samsam.

Han peger på, at DUP ofte ikke har de fornødne ressourcer til at efterforske som for eksempel ved at tage ud til gerningsstedet og finde videoovervågning.

- Derfor bliver det tit påstand mod påstand, og der sker ikke en forløsning i sagerne, siger han.

Det påpeger han også for klienter:

- Hvis der ikke er meget klare holdepunkter for, at din påstand kan bevises, vil det være spild af tid, siger han.

Erbil Kaya oplever derfor, at mange "hellere vil videre med deres liv" end at have udsigten til at bruge energi og kræfter på at vente på en afgørelse, som måske tager 6-12 måneder, og som højst sandsynligt "ender i ingenting".

Flere grader af kritik

Politiklagemyndigheden bruger flere grader af kritik, når den afgør klagesager.

Politiklagemyndigheden afgjorde sidste år 960 klagesager om politipersonales adfærd. Sådan fordeler de sig:

I 141 sager blev klagen enten tilbagekaldt, afvist som forældet eller videresendt til politidirektøren til afgørelse som en dispositionsklage.

207 sager blev afgjort med notitsbehandling.

De resterende 612 sager fordeler sig således:

I 30 sager blev der udtalt kritik.

Ud af de 30 sager blev adfærden blev fundet meget kritisabel i 7 sager.

I 21 af de afgjorte sager blev adfærden fundet beklagelig eller uhensigtsmæssig.

I 561 tilfælde var der ikke grundlag for kritik (herunder modstridende forklaringer – "påstand mod påstand")

Der var ingen sager, hvor man vurderede, at politibetjentens adfærd havde været særdeles kritisabelt.

Kilde: DUP.

Mulighed for at afhøre betjentene

I de få tilfælde, hvor borgerne opnår en vis grad af medhold fra DUP, er der ofte tale om, at der har været videoovervågning fra start til slut, lyder det.

En anden gang har advokaten oplevet, at en betjent selv indrømmede, hvad han havde sagt, men at det var en reaktion på noget, som Erbil Kayas klient havde sagt.

- Flere ressourcer og muskler til at lave DUPs arbejde vil øge folks tillid til klagesystemet, siger han.

Erbil Kaya peger på, at videoovervågning typisk bliver gemt mellem 14 dage og en måned, og at materialet derfor ofte går tabt, inden DUP når dertil.

- Der skal være mulighed for at afhøre betjentene i stedet for, at de afgiver skriftlige afhøringer. Så kan man gå til dem og stille kritiske spørgsmål. Der er en lang række ting, som politiet selv gør, når de efterforsker en borger. De redskaber bør de også have, når de efterforsker sig selv, siger han.

Beviser bliver sikret på bagkant

Forsvarsadvokat Morten Kamp ser også udfordringer i forhold til at klage til DUP.

Ligesom Erbil Kaya ser han ressourcemangel på området, og det medfører manglende grundighed og hurtighed i sagerne, mener han.

Også han sammenligner med politiets eget system, som kan rykke hurtigt ud til vidneafhøringer og videoovervågning.

- DUP rykker ikke hurtigt ud, og beviser bliver sikret på bagkant. Når der er en tung bevisbyrde, så ender det i påstand mod påstand, siger Morten Kamp.

Han efterlyser både efterforsknings- og personalemæssige ressourcer på området.

TV 2 arbejder på at få en kommentar fra DUP.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik