Her er resultaterne for EP-valget: Sådan stemte hovedstadsområdet

Se resultaterne for EP-valget for både hele Danmark, men også hovedstadsområdet og hver enkel valgkreds.

Herunder kan du se, hvor mange pladser i Europa-Parlamentet hvert parti får.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Herunder ses fordelingen af stemmer i procent.

Teksten i kursiv under hvert parti angiver, hvilken gruppe i EU-Parlamentet partiet allerede tilhører eller har tilkendegivet, at det vil tilhøre.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Herunder kan du se, hvordan de forskellige storkredse stemte ved valget.

Fordeling af stemmer i procent – storkredse

Tryk på en kreds for det endelige resultat.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Herunder kan du se, hvordan stemmerne fordelte sig ved de enkelte valgkredse.

Fordeling af stemmer i procent – valgkredse

Tryk på en kreds for det endelige resultat.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

De danske partier sidder i forskellige politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Herunder kan du se, hvordan de danske stemmer er fordelt på hver politisk gruppe i parlamentet.

Der er ikke tale om, hvor mange stemmer de politiske grupper samlet har fået, men hvordan stemmefordelingen er fordelt ud fra de danske stemmer. Danmark skal vælge 15 ud af 720 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Europa-Parlamentet samler løbende op på de foreløbige resultater fra de 27 EU-lande. Du kan følge optællingen af pladser til de politiske grupper i EU herunder.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik