Det må du aldrig gøre, hvis du har rotter i huset

Har du mistanke om, at du har fået besøg af rotter hjemme hos dig, skal du tage fat i din kommune. Det kan være livsfarligt at røre ved en rotte.

Noget tyder på, at antallet af rotter er eksploderet i Odense de seneste år. I hvert fald har kommunen modtaget 44 procent flere rotteanmeldelser de seneste to år. I 2015 var der 5476 registrerede anmeldelser. 

Odense Kommune vil sætte skub i bekæmpelsen af de skadelige gnavere, og hvis uheldet er ude hos dig, er der to ting, du ikke må gøre.

- Det er vigtigt at huske, at man ikke selv skal begynde en kamp mod rotterne. Ifølge loven skal man anmelde problemet til kommunen, meddeler Miljøstyrelsen

Rør aldrig en død rotte

Rottebekæmpelsen skal foretages af autoriserede rottebekæmpere fra professionelle rottebekæmpelsesfirmaer, så man skal altså aldrig selv begynde at gøre brug af gift. Du kan anmelde problemet via borger.dk.

- Rør aldrig en død rotte, lyder anbefalingen fra Miljøstyrelsen.

På grund af smittefaren skal man aldrig røre ved en død rotte. Hvis man gør det, skal man i det mindste have handsker på. Derudover skal man heller ikke røre ved ting, som rotterne har været i forbindelse med. 

Udvikle resistens som rotterne

Hvis du selv begynder at bekæmpe rotterne, kan man også risikere, at en forkert gift eller forkert mængde af gift kan udvikle resistens hos rotterne, og det kan på længere sigt gøre det besværligt at komme af med rotterne.

Hvis du er parcelhusejer eller gårdejer, har du desuden pligt til at holde din ejendom fri for rotter. Det betyder, at din grund skal være ren, så rotterne ikke får lyst til at flytte ind hos dig.

Tre gode råd: Sådan holder du rotterne væk

Selv om du aldrig skal begynde at bekæmpe rotterne selv, er der dog nogle forebyggende ting, du kan gøre allerede nu. Herunder følger tre gode råd til at holde rotterne væk:

Fjern affald og skrammel: Hvis du har noget affald eller skrammel stående, bør du fjerne det, så rotterne ikke flytter ind og bruger det som gemmested. Rotterne kan bruge dit skrammel som rede.

Undgå snævre passager: Hvis du opbevarer materialer langs husmuren, bør de klodses op og flyttes 30-40 centimeter ud fra bygningen.

Læg tung sten på skraldespand: Din udendørs skraldespand bør være tæt tillukket, så lugt og adgang til føde begrænses. Det gælder især kødaffald. Hvis din affaldsspand er af plastik, kan du med fordel lægge en tung sten på låget, så rotterne ikke kan komme derned.

DERFOR ER ROTTER SÅ FARLIGE

Rotter er alvorlige skadedyr. De ødelægger årligt for millioner af kroner. Det gælder blandt andet inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer og isolering.Fødevarer kan blive spist eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme. Rotter kan være bærere af mindst 55 smitsomme sygdomme, heraf nogle livstruende sygdomme.I Danmark er den alvorligste rotteoverførte sygdom uden tvivl Weils sygdom. Smitten overføres ved kontakt med rottetis eller vand, som rotten har tisset i. Hvis man ikke bliver behandlet i tide, kan dødeligheden være ganske høj - omkring 10-20 procent. Den smittede risikerer at dø en til to uger efter.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik