SF og Venstre går til høring om Østbanen - dybt uenige om finansiering

Trods enighed mellem SF og Venstre om at belyse problemerne på Østbanen er der dog fortsat dyb uenighed om, hvordan pengene til nye skinner skal findes.

Debatten om en finansiering af nye skinner til Østbanen – der forbinder Stevns, Faxe og Køge Kommuner – er efterhånden kørt langt ud af et spor, hvor det er svært at blive klog på, hvem der har ret.

For imens det står til troende, at banen mangler penge til en skinnerenovering, så står transportminister Benny Engelbrecht (S) fast på, at det er Region Sjælland, som har ansvaret for jernbanen, og at regionen allerede har fået penge til dette vedligehold.

På den anden side har Region Sjælland i mere end et år lobbyet for at forklare, at de tilskud, staten udbetaler, slet ikke rækker til at renovere skinnerne – og jernbanen derfor må på finansloven.

Det er på den baggrund, at SF og Venstre er kommet med et forslag om at lave en høring, hvilket de to partier nu skal gennemføre i Folketingets Transportudvalg.

- Vi er i transportudvalget blevet enige om at lave en høring den 24. februar om lokalbanernes forhold herunder Østbanen og økonomien eller mangel på samme til skinner, fortæller SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen.

- Det har vi i SF taget initiativ til sammen med Venstre, hvor vi får en god diskussion af, hvad problemet er og hvordan man kan løse det.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Kort før nytår forlød det at SF og Venstre allierede sig om en høring af Østbanen og dennes økonomi for at finde statslig finansiering til de udtjente skinner. Transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) holder fast i denne plan.
Kort før nytår forlød det at SF og Venstre allierede sig om en høring af Østbanen og dennes økonomi for at finde statslig finansiering til de udtjente skinner. Transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) holder fast i denne plan.
Foto: TV 2 Øst

Skinner for en halv milliard

Forslaget om at lave en høring blev præsenteret kort før nytår af SF og Venstre, som et pres for at få regeringen til at skaffe den nødvendige finansiering. Siden har parterne fået overbevist de øvrige partiers medlemmer af transportudvalget om, at der skal kastes yderligere lys over sagen.

Til høringen vil deltage en række eksperter i lokalbaner, forklarer Anne Valentina Berthelsen, ligesom Region Sjælland, der har ansvaret for Østbanen, skal gøre rede for, hvordan de allerede tildelte midler ikke rækker til at renovere skinnerne – en regning på anslåede 510 millioner kroner.

- Danske regioner har sagt, at dette tilskud er for lavt, hvilket betyder, lokalbanerne er underfinansierede, og dermed er der overhængende fare for, at lokalbanerne ikke kan blive vedligeholdt, som de skal, siger transportordføreren fra SF og tilføjer:

- Samtidig skal vi også have belyst, at når regionen får pengene, at de så også bruger dem, som de skal. Derfor er det også godt med en høring, hvor vi får vendt og drejet spørgsmålet.

Indikationer på økonomi i ubalance

Udløbsdatoen på de 40 år gamle skinner er for længst overskredet, og flere gange siden 2012 er sporenes levetid forsøgt forlænget. Først ved at hive sæder ud af togvognene og siden nedsætte kørehastighed.

Fra Venstre har budskabet omkring Østbanen tidligere været, at finansieringen af vedligehold er regionernes eget ansvar. Men nu kommer man alligevel de ansvarlige et skridt i møde med en høring, forklarer Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen:

- Jeg har forslået en høring, og jeg er glad for, SF er med på idéen. Vi er fælles om at rejse den her høring, som et fælles projekt, fordi der er noget, som tyder på, at der ikke helt er balance i lokalbanernes økonomi, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Men her ophører enigheden mellem de allierede parter på Christiansborg så også.

For imens SF og Venstre har dannet fælles fodslag om at kaste lys og essensen af problemstillingen med manglende midler til nye skinner, så arbejder de for hver deres løsning.

- Det løser man ikke ved, at vi i de kommende trafikforhandlinger finder nogle penge, der skulle have været brugt til andre ting, eksempelvis en motorvej mellem Næstved og Rønnede eller en tiltrængt statsvej på Stevns, siger Kristian Phil Lorentzen.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Kristian Phil Lorentzen præsenterer høringen som en hjælp til regionen, men det er regionens eget ansvar at tilkæmpe sig yderligere midler til lokalbanen på Stevns, hvis det er det, der er behov for, fortæller han.
Kristian Phil Lorentzen præsenterer høringen som en hjælp til regionen, men det er regionens eget ansvar at tilkæmpe sig yderligere midler til lokalbanen på Stevns, hvis det er det, der er behov for, fortæller han.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Han understreger, at lokalbanerne fortsat er regionens eget ansvar og ikke transportministerens ansvar.

- Men jeg vil gerne bidrage til, der kommer fokus på det her - og hvis der er problemer og ubalance i det her, så skal det frem i lyset, siger han og forklarer videre og tilføjer:

- Derimod hører lokalbanernes økonomi hjemme i de årlige forhandlinger mellem regeringen og danske regioner. Den her høring er for at hjælpe med at varme op til de kommende forhandlinger, hvor vi får syn for sagen. Hvad er lokalbanernes rolle, hvordan er økonomien strikket sammen – og her tager vi Østbanen som et eksempel og ser på, om der er penge til drift og hensættelser til vedligehold.

Derimod mener SF, at netop de kommende infrastrukturforhandlinger er det rette sted at finde penge til Østbanen, efter at partiet kort før jul gjorde et ihærdigt, men fejlslagent forsøg – sammen med flere andre regeringsstøtter – på at få udskrevet en check til Østbanen hos finansminister Nicolai Wammen (S), der ifølge SF i stedet for henviste til sin kollega i transportministeriet.

- Os i SF vil gerne have Østbanen med i infrastrukturforhandlingerne, som kommer i foråret, hvor vi skal dele penge ud til transportprojekter i hele landet. Der går vi til forhandlingerne med, at der skal findes penge til enten en lånemulighed eller bare sætte penge af til skinnerenovering, siger Anne Valentina Berthelsen og tilføjer:

- Samtidig vil vi også have, at man forhøjer det vedligeholdelsesdriftstilskud, som kommer ud til regionen.

Pligt til at finde løsning

Hun understreger samtidig, at politikerne på Christiansborg ikke bare kan lade Østbane-pendlerne sejle i deres egen sø.

- Uanset hvem der har fået hvilke penge, og uanset om de skulle have været brugt anderledes, kan vi ikke byde borgerne i Stevns, Faxe og Køge, som bruger Østbanen, bare at lade dem stå og synke i jorden, fordi regionen ikke har gjort, som de skulle. Det, synes jeg, vi som folketingspolitikere skal tage alvorligt. Vi risikerer et lokalsamfund, som visner eller dør. Selvfølgelig skal vi redde Østbanen.

Det er transportminister Benny Engelbrecht (S), der sidder for bordenden i infrastrukturforhandlingerne – og fra hans departement er budskabet ind til videre utvetydigt – senest i et svar til DF’s gruppeformand, Peter Skaarup:

- Det er imidlertid regionerne, der har ansvaret for drift og vedligehold af privatbanerne, og regionerne modtager årligt tilskud til denne opgave, skriver ministeren og peger på, at regionen modtager både investeringstilskud til privatbanerne og bloktilskud til regionernes udvikling, lød svaret fra Benny Engelbrecht i starten af december 2020.

Arbejder mod nyrenoveret bane i 2022

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) hilser i en sms til TV2 ØST høringen i transportudvalget velkommen:

- Jeg ser frem til høringen, da det er en god mulighed for igen at fremlægge fakta, i forhold til den underfinansiering der er af lokalbanerne. Vi har et grundigt arbejde i gang i forhold til Christiansborg for at løse denne opgave, og høringen er vigtig for os i arbejdet for skaffe de manglende penge til nye skinner på Østbanen.

Region Sjælland har tidligere vedtaget, at man inden udgangen af juni måned 2021 vil have truffet beslutning om udbud og anlægsfase for skinnerenoveringen, så renoveringsarbejdet vil kunne stå færdigt inden udgangen af september 2022.

Inden da arbejdes der på en rapport, der skal kaste lys over de økonomiske konsekvenser ved at renovere Østbanen uden yderligere økonomisk håndsrækning fra staten.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik