Minister forsvarer ny ballade – helt fair med skattelettelse til boligmillionærer i hovedstaden

Udsigten til, at husejere med kæmpe friværdier står til stor skattelettelse med nyt boligsystem, får ikke skatteministeren til at ryste på hånden.

En typisk husejer i hovedstaden står til at få en skattelettelse på 16.400 kroner næste år som følge af det nye boligskattesystem.

Det er markant mere end husejere i resten af landet, men det er helt ok, lyder det nu fra den socialdemokratiske skatteminister, Jeppe Bruus.

quote Det er i hvert fald mere fair end det eksisterende system

Jeppe Bruus, skatteminister (S)

Han holder fast i, at regeringens ambition om, at det nye boligskattesystem skal flytte beskatning fra landområderne og ind i byerne, samlet set er lykkedes.

Men er det her ikke netop et eksempel på det modsatte – altså, at husejerne i København får en markant større skattelettelse end husejere i andre dele af landet?

- Nej, det mener jeg ikke, det er. Men det er klart, at i de kommuner, hvor der er mange ejerlejligheder, der vil husejerne få en stor skattelettelse, selvom deres vurdering er blevet højere, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Der er jo ikke mange ejerlejligheder på landet, så det betyder vel i realiteten, at det er husejerne i byerne, der er de store vindere?

- Det er besluttet, at systemet skal være provenuneutralt, og derfor vil det være sådan, at huse i kommuner med mange ejerlejligheder får en skattelettelse. Alternativet ville være, at de husejere ville få meget store stigninger, siger Jeppe Bruus.

Men de har jo også oplevet de største stigninger, så ville det ikke være fair?

- Vi skal skabe tryghed for boligejerne, og det ville vi ikke gøre, hvis vi blot lod beskatningen følge prisudviklingen.

Men er det fair?

- Det er i hvert fald mere fair end det eksisterende system.

Men synes du som socialdemokratisk minister, at det er fair, at de husejere, der de seneste år har oplevet de absolut største prisstigninger også er dem, der får den største skattelettelse?

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Spørg Os - Formular

_

- På sigt vil skatten stige i takt med, at værdien stiger. Det, synes jeg, er rimeligt. Det her er en overgangsfase, og her har det været afgørende for regeringen at skabe økonomisk tryghed for husejerne.

Et kompliceret system

For at forstå hvorfor det netop er husejerne i København – den gruppe, der har tjent mest på de seneste års boligfest – der relativt set ser ud til at blive de store vindere i det nye boligskattesystem, bliver det en smule nørdet.

Årsagen skal findes i den måde, som skattereformen er skruet sammen på.

Her er det nemlig bestemt, at en kommunes samlede indtægt fra grundskylden ikke må stige som konsekvens af det nye boligskattesystem.

Og da grundvurderingen for grundene under ejerlejligheder har fået et ordentligt nøk opad med det nye system, betyder det, at pengene herfra vælter ind i kommunekassen, og at kommunen derfor bliver nødt til at sætte grundskyldspromillen ned.

Det giver så husejerne en 'rabat', fordi deres grunde er steget relativt mindre, og deres andel af den samlede boligskattesum dermed bliver mindre.

I København falder grundskyldspromillen næste år fra 34 til 5,1, mens den på Frederiksberg falder fra 24,8 til 3,1

På landsplan falder grundskyldspromillen i gennemsnit fra 27 til 7,4 næste år.

Altså er det som husejer en stor økonomisk fordel at have et hus i en kommune med mange ejerlejligheder. Det kommer især husejerne i København til gode.

Millioner i friværdi

De seneste års markante prisstigninger i København betyder, at de gennemsnitlige friværdier har taget et ordentligt ryk opad.

Friværdierne er størst for husejere i Frederiksberg Kommune.

Her lyder den gennemsnitlige friværdi ifølge en opgørelse fra Realkredit Danmark på 6,4 millioner kroner, mens Gentofte følger lige efter med en gennemsnitlig friværdi på 5,3 millioner kroner. Husejerne i Københavns Kommune må 'nøjes' med en gennemsnitlig friværdi på 3,2 millioner kroner.

De store friværdier er primært et resultat af, at det københavnske boligmarked er steget markant siden bunden tilbage i 2012 og særligt under coronapandemien.

Men da der i Københavns Kommune og i flere af omegnskommunerne er mange ejerlejligheder, kommer de store prisstigninger og de nye ejendomsvurderinger altså ikke til at slå direkte igennem i forhold til boligbeskatningen.

Eksemplet med en gennemsnitlig skattelettelse på 16.400 kroner næste år tager udgangspunkt i et gennemsnitshus prissat til 7,4 millioner kroner i Københavns Kommune.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik