Overborgmester genkender ikke Mette F.'s frygt: "Jeg er helt tryg ved at gå rundt i København"

Københavns socialdemokratiske overborgmester mener dog, at der skal gøres mere for at bekæmpe utryghed i de store byer.

Ordene faldt uden tøven og fik flere til at hæve øjenbrynene.

- Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv ville turde at gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun præsenterede regeringens nye bandepakke.

Hvilke områder eller bydele i hovedstadsområdet, statsministeren henviste til, blev ikke uddybet.

Men nu tager Københavns overborgmester, statsministerens partifælle Sophie Hæstorp Andersen, hovedstaden i forsvar.

- Jeg føler mig personligt helt tryg ved at gå rundt i København. Sådan har langt de fleste københavnere det heldigvis også. Det kan vi se i den seneste tryghedsundersøgelse, siger overborgmesteren i en kommentar til TV 2.

Stigende utryghed – færre anmeldelser

Sophie Hæstorp Andersen forholder sig ikke direkte til statsministerens personlige oplevelse af trygheden i København, men hun tilføjer, at et ikke ubetydeligt mindretal oplever, at visse bydele er utrygge at færdes i.

- Når det så er sagt, føler 9 procent af københavnerne sig utrygge i deres nabolag. I aften- og nattetimerne er det tal næsten dobbelt så højt. I Brønshøj-Husum og Bispebjerg er følelsen af utryghed også højere, hvor der de seneste år har været banderelaterede uroligheder.

- Det tager vi meget alvorligt, og jeg vil gerne understrege, at alle skal føle sig trygge i København, uanset hvem man er, hvor man befinder sig og på hvilket tidspunkt, tilføjer overborgmesteren.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Regeringens nye udspil

Regeringen har fremlagt et nyt udspil til en bandepakke.


Et af punkterne er, at regeringen vil sætte hårdt ind på at straffe personer, der rekrutterer unge under 18 år ind i det kriminelle miljø.


Det kan eksempelvis ske, hvis den unge opfordres til at finde nye narkokunder eller i en bandekonflikt får besked på at holde en pistol.


Forslaget er ikke afgrænset til bandekriminalitet, men sigter at ramme særligt bander, hvor voksne ifølge regeringen lader børn og unge udføre kriminelle handlinger for selv at undgå straf.


Der skal ifølge udspillet ikke føres bevis for, at gerningsmandens handlinger har ført til, at den unge har begået eller medvirket til kriminalitet.


Udspillet er målrettet personer over 18 år, der tidligere har været idømt en ubetinget fængselsstraf efter straffeloven, loven om euforiserende stoffer, våbenloven eller knivloven.


Der lægges op til, at gerningsmanden kan straffes med fængsel i op til fire år.

I et interview med Berlingske omtalte Mette Frederiksen kriminaliteten i Storkøbenhavn som "et meget, meget voldsomt indgreb i det, jeg vil kalde hverdagsfriheden".

Justitsministeriets seneste tryghedsundersøgelse viser ellers, at flere end tidligere føler sig trygge i deres eget nabolag.

Det gælder 88 procent, mens 21 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de er utrygge, når de færdes på stationer, ved stoppesteder og på stier.

quote Problemerne forsvinder ikke af, at man siger, at de ikke er der

Statsminister Mette Frederiksen (S)

Tal fra samme ministerium viser samtidig, at antallet af ofre for vold er faldet fra 1,6 procent i 2011 til 1,1 procent i 2021.

Men her mener Mette Frederiksen, at der er et "kæmpe mørketal".

Problemet forsvinder ikke

I København skal kriminalitetsbekæmpelsen især styrkes gennem øget samarbejde og koordinering med politiet, fastslår Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi har især fokus på at være til stede på gaden over for vores børn og unge for at give dem meningsfulde alternativer til at hænge på gaden – og i stedet bliver en del af et positivt fællesskab uden for kriminalitet.

- Derfor er jeg også glad for regeringens fokus på at forhindre banders rekruttering af børn og unge, siger overborgmesteren.

På et kort pressemøde onsdag afviste statsministeren igen at sætte navn på specifikke steder i landet, hvor hun oplevede, at det var utrygt at færdes.

Hun afviste dog anklager om, at regeringens pakke forsøger at bekæmpe en kriminel tendens, der i forvejen er aftagende – i hvert fald hvis man ser på statistikkerne.

- Problemerne forsvinder ikke af, at man siger, at de ikke er der, fastslog statsministeren.

Statsministeriet oplyser til TV 2, at Mette Frederiksen ikke har yderligere at tilføje.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik