Svampesporer truer fængsel med nedlukning

Der er fundet skimmelsvamp i Horserød Fængsel, og 54 pladser er allerede taget ud af brug. Kriminalforsorgen frygter, at flere bygninger er ramt.

De mere end 100 år gamle røde barakbygninger, der tilsammen udgør Horserød Fængsel ved Helsingør, er inficeret med skimmelsvamp.

Fængslet har samlet set 269 fængselspladser, og det har i første omgang været nødvendigt at lukke en femtedel af pladserne ned. Det oplyser Kriminalforsorgen til TV 2.

Indtil videre er der konstateret skimmelsvamp i to bygninger med samlet 54 pladser. Den ene bygning er en tom arrestbygning med 31 pladser, der nu ikke kan tages i brug igen. Den anden bygning indeholder i alt 23 åbne pladser, hvoraf de 22 var besat, da svampesporerne blev fundet.

De berørte indsatte er nu blevet flyttet til andre pladser i Horserød Fængsel.

Men spørgsmålet er, om skimmelsvampen, der kan medføre irritation, allergier og anden overfølsomhed, har spredt sig til flere af barakbygningerne.

- Hvis der konstateres skimmelsvamp i alle de ældre belægsbygninger, står Kriminalforsorgen potentielt over for at skulle lukke hovedparten af pladserne i Horserød Fængsel, siger John Vestergaard, der er områdedirektør i Kriminalforsorgen Sjælland.

quote Kriminalforsorgen står potentielt over for at skulle lukke hovedparten af pladserne i Horserød Fængsel

John Vestergaard, områdedirektør i Kriminalforsorgen

For at være forberedt på den værst tænkelige situation er Kriminalforsorgen gået i gang med at overveje mulige løsninger.

- Ledig kapacitet andre steder i landet indgår i overvejelserne, ligesom mulighederne for at benytte dobbeltbelæg i øget omfang afdækkes, siger John Vestergaard.

Med andre ord kan det blive nødvendigt i større omfang at placere to indsatte til afsoning i enkeltceller.

Bygninger tages ud af drift

Arbejdet med at undersøge indeklimaet og forekomsten af skimmelsvamp i Horserød Fængsel bliver udført af Teknologisk Institut og forventes afsluttet i midten af juli i år.

- Vi har iværksat undersøgelsen, da vi på baggrund af tidligere enkeltstående fund mistænker, at skimmelsvampen kan være flere steder, siger områdedirektør John Vestergaard.

Helbredseffekter af skimmelsvamp

  • Irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslæt. Personer med høfeber og astma er særligt følsomme. Desuden kan irritation af luftvejene øge risikoen for luftvejsinfektioner.

  • Allergier og anden overfølsomhed.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Han understreger, at Horserød Fængsel er af ældre dato. Fængslet blev etableret i 1947, men barakbygningerne blev allerede opført i 1917 som lazaret til russiske krigsfanger under Første Verdenskrig.

- Teknologisk Institut har ikke undersøgt alle bygninger endnu, og derfor ved vi ikke, hvor mange bygninger der er ramt. Men bygninger, hvor der konstateres skimmelsvamp, tages ud af drift efter Teknologisk Instituts anbefalinger, siger John Vestergaard fra Kriminalforsorgen.

Minister følger situationen

I Justitsministeriet giver svampesporerne også panderynker.

- Det er selvfølgelig alvorligt, at der er konstateret skimmelsvamp i dele af Horserød Fængsel – særligt i lyset af, at situationen i forvejen er presset i landets fængsler, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til TV 2.

Han understreger, at han følger situationen tæt og har orienteret partierne bag flerårsaftalen for Kriminalforsorgen.

quote Det er selvfølgelig alvorligt, at der er konstateret skimmelsvamp

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

For de indsatte i Horserød handler sagen om skimmelsvampen til gengæld om personlig sundhed.

- Staten skal sikre, at man ikke bliver syg af at sidde i fængsel. At cellerne ikke er så dårlige, at man risikerer at blive syg af at være der, siger Peter Vedel Kessing, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

Han påpeger, at staten har nogle ekstra forpligtelser over for de indsatte.

- De indsatte kan jo ikke bare ringe efter en håndværker. Som indsat er man afhængig af, at fængselsmyndighederne beskytter en. Derfor er det statens forpligtelse at sikre de indsattes sundhed, siger Peter Vedel Kessing.

Frygter at miste jobbet

Medarbejderne i Horserød Fængsel er også bekymrede over situationen, og de frygter, at skimmelsvampen kan have ramt flere bygninger.

- Der er nogle af medarbejderne, der har gået i mange år i de bygninger, og de tænker over, hvad det kan have betydet for deres helbred, siger institutionstillidsmand Michael Thomsen.

Men hovedparten af medarbejdere er primært bekymrede for deres job, fortæller tillidsmanden.

- De spekulerer over, hvad det her kan komme til at betyde for vores arbejdspladser. Hvis Horserød Fængsel skal lukke helt eller delvist, står vi et dårligt sted, siger Michael Thomsen, der håber på en god dialog med ledelsen omkring eventuelle omplaceringer af medarbejderne.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik