Sygehusansatte risikerer fængsel i sag om brystkræft-undersøgelser

Politiet har sigtet flere læger for skødesløshed i tjenesten, efter adskillige kvinder har fået brystkræft i et forløb med mangelfunde undersøgelser.

Flere hospitalsansatte i Region Sjælland risikerer fængsel i sagen, hvor de nationale retningslinjer for undersøgelse af brystkræft ikke er blevet fulgt på Ringsted Sygehus.

Det viser dokumenter, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Ifølge TV 2s oplysninger er Region Sjælland sigtet for overtrædelse af Straffeloven - og det samme er fem nuværende eller tidligere ansatte på Ringsted Sygehus.

Skødesløshed kan give fængsel

Sagen er i første omgang oprettet hos politiet som en sag om brud på Straffelovens §157, der handler om skødesløshed i offentligt hverv - og det er en overtrædelse, der kan føre til bøde eller fængsel i op til fire måneder.

STRAFFELOVEN § 157

Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Ud over sigtelserne om skødesløshed handler sagen også om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, der i marts måned meldte Region Sjælland til politiet, mener, at regionen har undladt at udlevere væsentlige dokumenter i sagen.

Derfor har Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi i løbet af maj ransaget it-systemer og kontorer hos Region Sjælland, på Ringsted Sygehus, på sygehusene i Slagelse og Næstved - men også hjemme på privatadresser hos mindst tre sigtede i sagen.

Misvisende patientjournaler

Helt overordnet har politiet ledt efter korrespondancer, mødereferater og specifikke patientjournaler og notater - samt ikke mindst interne retningslinjer om, at man ikke fulgte de nationale retningslinjer, ligesom patientjournaler skal have været udfyldt mangelfuldt eller ligefrem med forkerte patientoplysninger.

For selvom Region Sjælland har fremsendt nogle af de retningslinjer, der var gældende, mener politiet alligevel, at helt centrale dokumenter og oplysninger mangler.

Beviser, politiet nu selv har ledt efter i forbindelse med de forskellige ransagninger.

Af aktindsigten fremgår det direkte, at ransagningerne "antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, ... da det ikke har været muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at modtage den instruks og de retningslinjer, der stemmer helt overens med forløbet og indholdet af overlægens udtalelse".

Region Sjælland har ikke ønsket at kommentere hverken den konkrete sigtelse eller mistanken om, at væsentligt materiale kan være tilbageholdt eller i hvert tilfælde ikke udleveret - i stedet skriver regionen i en mail, at:

- Region Sjælland er dybt berørt af sagen på kvindernes vegne og har hele tiden ønsket at medvirke til at klarlægge forløbet.

Desuden fremgår det, at regionen "ønsker at beskytte patienternes krav på fortrolighed om andre oplysninger i deres journaler", og derfor har regionen bedt landsretten tage stilling til de ransagninger, politiet har foretaget.

Region Sjælland har tidligere erkendt, at de nationale retningslinjer for undersøgelse for brystkræft gennem en årrække ikke blev fulgt.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik