Britiske eksperter skal lære elever i Vallensbæk om fake news

En britisk organisation har indgået et samarbejde med Vallensbæk Kommune om skoleundervisning.

Torsdag får folkeskolerne i Vallensbæk Kommune britisk besøg. 

Repræsentanter fra The Guardian Foundation, der er en organisation hos det britiske medie The Guardian, som promoverer fri og uafhængig presse, er netop fløjet til kommunen for at undervise de ældste folkeskoleelever i fake news. 

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med kommunen, og tanken er, at det fremover skal danne grundlag for læringsforløb i Danmark og resten af Europa. 

- Med deres position placeret inde på en ret stor avis har de en stærk faglighed i forhold til at vide noget om fake news. Og så er det jo også en måde at gøre engelskundervisningen mere relevant og levende, siger Thomas Ankler, der er faglig leder af Digitalisering i Vallensbæk Kommune, til TV 2 Kosmopol. 

The Guardian Foundation underviser blandt andet i medieforståelse for børn i Storbritannien. Besøget i Danmark bliver første gang, at de underviser i udlandet. 

Sandt eller falskt?

Det var Thomas Ankler selv, der på en messe i London i 2020 mødte Margaret Holborn, som er Head of Secondary and Higher education i The Guardian Foundation. Hun underviser blandt andet britiske elever om fake news.

- Vi blev enige om, at det med at arbejde med fake news ikke kun var noget, der hørte til i England. At vi burde samarbejde om at gøre det tilgængeligt i andre lande og for andre skoler, siger han:

- Vi oplever meget, at vores børn og unge får nyheder fra sociale medier. Og vi vil gerne gøre en indsats for, at de bliver bedre til at kæmpe imod fake news.

Udskolingseleverne i kommunen får allerede undervisning i fake news. Men med det nye britiske samarbejde bliver det en del af sprogundervisningen, forklarer Thomas Ankler. 

I undervisningen skal eleverne tage stilling til, hvorvidt en række nyhedsartikler er sande eller falske. 

- Vi har arbejdet på at gøre undervisningen så interaktiv som muligt. Det er meget vigtigt for os, at vi udvikler de unges kritiske sans. Det handler om at hjælpe dem med at navigere i denne meget hurtigt udviklende digitale verden, siger Margaret Holborn fra The Guardian Foundation til TV 2 Kosmopol. 

Det har været interessant at se, hvordan man arbejder med undervisningsmateriale i Danmark, fortæller hun. 

- Undervisningen her i Danmark er mere målorienteret, mens det i England er mere indholdsorienteret. Derhjemme er det nøje beskrevet og reglementeret, hvad du skal lære, og hvordan du lærer det, mens der her i Danmark er en mere holistisk tilgang, siger Margaret Holborn og fortæller, at samarbejdet har været lærerigt. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik