Drømme om udviklet strandpark - men Fingerplan spænder ben

Fem borgmestre vil have ændret i Fingerplanen, så Køge Bugt Strandpark kan udvikles mere. Naturfredningsforening kalder det for "tivolisering".

Det vrimlede med magtfulde mennesker på strandparken på Vestegnen mandag.

quote (..)det skal ikke være på bekostning af naturen og kysten.

Erik de Place Bjørn, næstformand i Dansk Naturfredningsforening i Vallensbæk og Ishøj

Borgmestre fra Greve, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre havde inviteret erhvervsminister Brian Mikkelsen, Kons., på vandretur på strandene.

Det var fremragende vejr, da erhvervsminister Brian Mikkelsen, Kons., fik en tur på strandparken. 
Det var fremragende vejr, da erhvervsminister Brian Mikkelsen, Kons., fik en tur på strandparken. 
Foto: TV 2 Kosmopol

Det var dog ikke bare et hyggeligt visit. 

Borgmestrene har et ønske om at ændre i den såkaldte Fingerplanen, der sætter rammerne for byudviklingen i hovedstadsområdet, så de kan udvikle strandområdet mere. De ønsker også at dispensere fra strandbeskyttelseslinjen, der gør, at man ikke må bygge 300 meter fra kysten, flere steder på stranden. 

I Brøndby vil man eksempelvis gerne have mulighed for at bygge et badehus til vinterbaderne, og i Ishøj vil man gerne have en kaproningsbane. 

Fingerplanen gør udviklingen af Køge Bugt Strandpark svær. Se hele indslaget om problematikken her.

Hvad er fingerplanen?

 • Fingerplanen blev udviklet i 1947, og den fastsætter de overordnede rammer for de 34 kommuner i hovedstadsområdet.
 • Grundtanken er at koncentrere boliger, handel osv. omkring infrastruktur, mens områderne imellem "fingrene" skal være grønne kiler.
 • På et billede er København håndens håndflade, mens fingrene er byer. Imellem fingrene skal der ligge grønne områder.
 • Fingerplanen er i gang med en revision, der skal afsluttes i løbet af 2018.
   
Kilde: Erhvervsstyrelsen.

- Det er ikke fordi, vi skal plante strandene til med højhuse. Vi skal værne om naturen, som vi har skabt, men vi skal udvikle stranden. Det kan være med en stor kaproningsbane, caféer, mulighed for at bygge institutioner eller skovbørnehaver. Jeg ser utrolig meget potentiale i strandparken, siger borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp, Soc.Dem.

Derudover vil kommunerne eksempelvis gerne have bedre mulighed for at opstille flere borde og bænke, udvidelse af havne til etablering af naturlegepladser, give bedre adgang for kørestolsbrugere og give mulighed for overnatning på havnene i eksempelvis autocampere.

Som det er i dag, skal kommunerne ansøge om en dispensation hver enkelt sag, hvis man ønsker at ændre noget ved havnene.

"Tivolisering"

Naturfredningsforeningen i Ishøj er dog ikke nær så vilde med idéen som borgmestrene selv.

- De vil lave en tivolisering af området: Nu skal der være plads til alle former for tænkelige aktiviteter, og det kan jeg godt forstå, man gerne vil, men det skal ikke være på bekostning af naturen og kysten. Man kan godt bade uden et badehus, og kaproning vil påvirke ynglefuglene, siger Erik de Place Bjørn, der er næstformand i Dansk Naturfredningsforening i Vallensbæk og Ishøj. 

Han er også nervøs for, at ophævelsen af strandbeskytelseslinjen kan betyde, at man vil begynde at bygge på stranden.

- Politikerne har aldrig lagt skjul på, at de vil byduvikle langs havnen. Nu siger de godt nok i deres officielle ansøgning, at naturen skal forblive, som den er, men det tror jeg ikke på, siger han.

Her ses en illustration af Fingerplanen 2017.
Her ses en illustration af Fingerplanen 2017.
Foto: Erhvervsstyrelsen

Anne Von Huth, der er formand for Dansk Naturfredningsforening i Brøndby, kan ikke se noget problematisk ved ansøgningen fra kommunerne, men pointerer, at det er svært at sige noget om det, når der endnu ikke ligger noget konkret på bordet.

Positiv minister

Erhvervsministeren Brian Mikkelsen var glad for turen i strandparken, som han gerne vil både beskytte og udvikle. 

quote De grønne kiler skal vi beskytte - men man kan godt med noget fleksibilitet og noget nænsomhed give det mere liv hernede.

Brian Mikkelsen, erhvervsminister, Kons.

- Man skal trække folk herned fra byerne. Det er et unikt område, men som ikke bliver brugt nok i forhold til de muligheder, der er her. Derfor skal der åbnes op. De grønne kiler skal vi beskytte - men man kan godt med noget fleksibilitet og noget nænsomhed give det mere liv hernede, siger han. 

Han understreger, at der ikke kommer byggerier ved strandparken.

- Der bliver ikke bygget mere hernede. Men vi vil gerne give mulighed for fleksibilitet og flere oplevelser, siger han.

- Vi har en fingerplan, der betyder, at vi skal beskytte de grønne åndehuller. Men man kan godt give tilladelse til, at der kommer et badehus, uden det ødelægger oplevelsen af stranden, siger han.

Skal strandbeskyttelseslinjen ophæves i strandparken, skal det godkendes af miljøministeren. 

 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik