Valg i Vallensbæk: Bygge-kritiske borgere på barrikaderne i grønt helle på Vestegnen

Henrik Rasmussen (K) styrer mod fire år mere i borgmesterkontoret på rådhuset. Byggeambitioner har dog ført til modstand i byrådet og blandt borgere før kommunalvalget i Vallensbæk.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Danmarks næstmindste kommune har vokseværk. Flere planer om mere byggeri ser dagens lys for at få plads til flere borgere - og skatteydere. 

En ny lokalliste er født i trods - med kampen mod nybyggeri indgraveret i dåbsattesten. Samtidig har Socialdemokratiet proklameret, at man nu går efter borgmesterposten.

Det kommer dog næppe til at true Det Konservative Folkepartis faste greb om borgmesterkæderne. Partiet har i generationer regeret Vallensbæk Kommune som en mørkegrøn ø i et rødt vestegnshav.


Hvad er der på spil?

De Konservative mister deres absolutte flertal, hvis de blot går et mandat tilbage. Derfor kan man sige, at borgmesterposten er på spil. Men meget taler dog for, at det mest spændende bliver, om De Konservative vælger at konstituere sig alene eller med et eller flere andre partier.

VALLENSBÆK

Borgmester:

Henrik Rasmussen (K)

1. viceborgmester:

Søren Wiborg (S)

2. viceborgmester:

Anette Eriksen (K)


Hvem er favoritten og hvorfor?

Det Konservative Folkeparti sidder tungt på magten og meget skal gå galt, hvis ikke borgmesteren efter næste valg igen hedder Henrik Rasmussen (K).

 • Henrik Rasmussen er en populær borgmester, der ved sidste valg fik omkring hver fjerde af alle afgivne stemmer.
 • De nationale meningsmålinger tilsmiler De Konservative for øjeblikket, og ved Folketingsvalget i 2019 fik partiet 14 procent af stemmerne i Vallensbæk Kommune.
 • Det konservative kandidathold er mere eller mindre det samme som ved sidste valg. Det er altså de samme kendte ansigter - hvoraf flere har haft mulighed for at profilere sig på udvalgsposter - som vælgerne skal forholde sig til. 


Hvem er førsteudfordreren, og har han en chance?

Socialdemokratiet stiller igen med Søren Wiborg (S) som frontfigur.

 • Denne gang er han ikke blot spidskandidat - han kalder sig nu også for borgmesterkandidat. Søren Wiborg lægger altså nu afstand til De Konservative, som han ellers mestendels har været enig med på de fleste politikområder.
 • Selvom Socialdemokratiet på landsplan klarer sig godt i meningsmålingerne, kan borgmesterambitionerne dog blive meget svære at indfri for Søren Wiborg.
 • For det første skal De Konservative miste et mandat og dernæst skal han samle det resterende byråd i en konstituering. Det betyder, at han skal gøre det helt utænkelige - nemlig at begrave stridsøksen med både DF og - hvis de kommer ind - den nye lokalliste, Vallensbæklisten, hvis frontpersoner han har et rigtig dårligt personligt forhold til.
 • Søren Wiborg og Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth har i en årrække sendt spydige kommentarer efter hinanden i det ene læserbrev efter det andet. Søren Wiborg har også på et byrådsmøde angrebet Kenneth Kristensen Berths evner som politiker.
 • Søren Wiborg overvejer at politianmelde formanden for Vallensbæklisten, efter de er røget i totterne på hinanden i forlængelse af sagen om Vallensbæk Byhave.
 • Belært af historien må man dog stilfærdigt påpege, at på natten efter et kommunalvalg kan selv de værste fjender blive venner. 


Hvilke temaer kommer til at fylde i valgkampen?

Mens det er svært at se, at et politisk emne kan få decideret afgørende betydning for valgresultatet, er der dog særligt et politisk tema som kan føre til ophedet debat.

Hvilke temaer kommer til at fylde i valgkampen?

Mens det er svært at se, at et politisk emne kan få decideret afgørende betydning for valgresultatet, er der dog særligt et politisk tema som kan føre til ophedet debat:

 • Byudvikling

  DF vil stoppe etagebyggeri for at undgå, at flere indvandrere og efterkommere bosætter sig i kommunen.

  Vallensbæklisten er stiftet i forbindelse med sagen om Vallensbæk Byhave - et byggeri med 512 boliger, der efter planen skulle ligge klods op ad motorvejen, men som stifter af lokallisten, Erik Kærgaard Kristensen, fik sat en stopper for. Vallensbæklisten arbejder mod mere byggeri for at skåne borgere fra støj og for at forhindre mere byggeri på grønne områder.

  Socialdemokratiet mener, at sagen om Vallensbæk Byhave er vidne om, at borgerne bliver inddraget for lidt i kommunens planer, og at kommunen har været for dårlige til at sikre den nødvendige rådgivning i sagen. Partiet støtter i det store hele De Konservatives vækst- og udbygningsplaner - også Vallensbæk Byhave.

  Det Konservative Folkeparti mener at vejen til fortsat vækst og penge til velfærd går gennem mere byggeri, der kan tiltrække flere ressourcestærke familier , i en tid, hvor børnetallet falder og flere ældre kommer til. De vil skabe natur mellem boligerne, som det eksempelvis er planen i projektet Nordporten.

  Kommunen vil nu gå i dialog med ejerne af de enkelte erhvervsgrunde. De skal tage stilling til, om de vil gå inde i et samlet projekt eller forsøge at udvikle hver enkelt grund for sig, skriver kommunen på sin hjemmeside.

  Der er stadig gamle industrigrunde i kommunen - eksempelvis i Vallensbæk Midt - som kan bebygges.

 • Støj

  Det er et tilbagevendende tema i Vallensbæk Kommune, der er en af de mest støjplagede i landet. Socialdemokratiet vil givetvis slå på tromme for, at S-regeringen i deres nylige infrastrukturaftale var med til at sikre støjforanstaltninger i kommunen.

 • Skolepolitik

  De Konservative står på mål for at have gjort skoleledere til såkaldte distriktsledere, der også har ansvar for daginstitutioner. Socialdemokratiet vil have skolelederne tilbage, mens Dansk Folkeparti mener, at ledelsesformen kan have ført til mere mobning på skolerne.

 • Skat

  Det kan tænkes, at De Konservative vil tale for - men ikke love - at sætte skatten ned, efter at de jo selv satte den op i budgetforliget for 2021. Dengang lød argumentet, at det var Christiansborg-politikernes udligningsreform, der tvang kommunen til at hæve skatten. 

Hvordan gik det ved valget i 2017?

De konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik en aftale om, at DF fik en plads i Økonomiudvalget, selvom de ikke var berettiget til det, mens Socialdemokratiet til gengæld fik 1. viceborgmesterposten. Det ville gøre det kommunale samarbejde stærkere, mente de konservative.


Hvem blev de største stemmeslugere ved valget i 2017?

Antal stemmer
1. Henrik Rasmussen (K) 25,2 af alle afgivne stemmer 2.135
2. Søren Wiborg (S) 634
3. Erdal Colak (S) 359
4. Anette Eriksen (K) 270
5. Kenneth Kristensen Berth (DF) 237


Hvordan har byrådet fordelt pengene i de seneste års budgetter?

De tre partier i byrådet indgik alle i budgetaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022.

 • I de to første år blev der blandt andet sat penge af til at udvide Vallensbæk Skole, flere plejeboliger, en ny daginstitution, bedre normeringer, et digitalt undervisningsprojekt og støjværn. Der blev dog sparet et mindre millionbeløb på indkøb på tværs af kommunen.
 • Det mest opsigtsvækkende budget blev indgået for 2021, hvor parterne blev enige om at hæve kommuneskatten med 0,4 procentpoint. Det skete, efter at regeringens udligningsreform, der fordeler penge mellem rige og fattige kommuner, sendte en millionregning til Vallensbæk Kommune.
 • I budgettet for 2022 indgår et forventet tab af skattekroner som følge af det – for nu – annullerede byggeprojekt i Vallensbæk Byhave. 


Hvem har indgået valgforbund?

 • Radikale Venstre, Enhedslisten og SF
 • Nye Borgerlige og Dansk FolkepartiHvad betyder valgforbund og konstituering?

Valgforbund:

Når to eller flere partier går sammen i et valgforbund, tæller gruppen som ét parti, når stemmerne skal omsættes til mandater.

Overskydende stemmer kan puljes og tilsammen skaffe valgforbundet et mandat - eller et ekstra mandat.

Hvert parti kan kun indgå ét valgforbund. Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men de er ikke forpligtet til at støtte hinanden, når der skal findes flertal bag en borgmester.


Konstituering:

Når valgresultatet er kendt på valgaftenen og valgnatten, vil de forskellige borgmesterkandidater forsøge at finde et flertal blandt de øvrige partier. Hvis ét parti alene har flertal, kaldes det absolut flertal. Når en borgmesterkandidat har fundet flertal, vil parterne typisk underskrive en konstitueringsaftale.

En konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke håndhæves. Kommunalbestyrelsens konstituering sker på det konstituerende møde, der som regel finder sted et par uger efter valget. Her vælges blandt andet borgmester, viceborgmestre og udvalgsformænd.


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet og TV 2 Lorry


Hvad med de andre partier?

 • Det tidligere folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth og hustruen Carina Kristensen Berth sidder på Dansk Folkepartis to pladser i byrådet. De kalder sig selv for ‘den eneste rigtige opposition i byrådet’ og har ældreområdet og modstand mod mere etagebyggeri på toppen af deres dagsorden. Dårlige meningsmålinger på landsplan kan dog betyde, at ægteparret ikke har samme arbejdsplads efter valget. Kenneth Kristensen Berth fik dog et godt personligt valg i 2017 og burde kunne sigte efter genvalg.
 • Måske Nye Borgerliges nye kandidat, Helle Bjerre, kan profitere af tilbagegangen hos Dansk Folkeparti og kapre et mandat.
 • Det nye valgforbund med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre fik ved sidste valg mere end ni procent af stemmerne tilsammen. Det burde samlet set kaste mindst et mandat af sig ved det kommende valg - taget de nationale meningsmålinger i betragtning. Alle tre partier er i øvrigt modstandere af mere byggeri.
 • Venstre var i 2017 i valgforbund med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, men fik altså ikke nok stemmer til at komme i byrådet. Denne gang er det slet ikke lykkedes at finde en kandidat. Dermed er Vallensbæk Kommune den eneste i hele landet, hvor Venstre ikke stiller op.
 • Den relativt nyoprettede lokalliste Vallensbæklisten har markeret sig som voldsomme modstandere af kommunens udbygningsplaner og mener desuden, at borgerne ikke er taget tilstrækkeligt med på råd, når nye byggerier besluttes. Lokallisten skal gå efter at fiske stemmer hos DF, der også har samme modstand mod mere byggeri.


Forudsigelsen:

Henrik Rasmussen og Det Konservative Folkeparti vil efter kommunalvalget atter indtage borgmesterkontoret. Det kan dog blive interessant at se, om det kommer til at ske med et absolut flertal, eller om fundamentet kommer til at hvile på opbakning fra et eller flere af byrådets andre partier.Sådan har vi gjort

TV 2 Lorry har skrevet denne analyse på baggrund af research, en lang række skriftlige kilder og samtaler med en stribe af kilder med kendskab til de politiske forhold i kommunen.  

Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på til kommunalvalget? Her kan du møde spidskandidaterne fra Vallensbæk kommune i TV 2 Lorrys valgdebat. De diskuterer de vigtigste emner fra Vallensbæk. Velkommen til Debat under uret!

Her er kandidaterne i Vallensbæk Kommune:


Valgforbund:

 • Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti
 • Radikale Venstre, SF, Enhedslisten


Liste A - Socialdemokratiet

Søren Wiborg

Martin Nielson

Anette Sandgreen

Cille Wiborg Ørndrup

Erdal Colak

Berit Bredelund Nielsen

Susanne Voldfrom

Henning Boe

Özkan Kocak

Claus Weichel

Charlotte Illum


Liste B - Radikale Venstre

1. Georg Roldan, Vallensbæk

2. Betty Chatterjee, Vallensbæk Strand


Liste C - Det Konservative Folkeparti

Henrik Rasmussen

Jytte Bendtsen

Ricky van Overeem

Morten Schou Jørgensen

Lene Holm Gamborg

John Sørensen

Oliver Bagge

Micala Gotfredsen

Firat Sari

Søren Mayntz

Lene Lykke Sørensen

Zitta Mogensen

Ann Maria Tjagvad

Dorte Hvolbye Ibsen

Carl Eltorp

Christian Engelund

Jacob Hagemann Jensen

Tamer Ozcan

Jan Høgskilde


Liste D - Nye Borgerlige

Helle Bjerre, Vallensbæk Strand


Liste F - SF

1. Christian Skou Larsen

2. Mette Harder-Georgi


Liste O - Dansk Folkeparti

1. Kenneth Kristensen Berth

2. Carina Kristensen Berth

3. Malene Ellekilde

4. Flemming Strauss

5. Ann Dorte Strauss


Liste T - VallensbækListen

Ruth Sloth Frederiksen

Erik Kærgaard

Søren R. Larsen


Liste Ø - Enhedslisten

1. Jens Ove Bay

2. Luise Marie Bak

3. Benjamin Rohde

4. Torben Kragh

5. Jesper Gehrke

_

_