Nordsjællands smertensbarn justeres igen-igen: Findes der en løsning mod forsinkelser og andre gener?

Er Kystbanen blev bedre eller værre de seneste år? Det afhænger formentlig af øjnene, der ser. Men hvad er op og ned i de mange køreplansændringer, og findes den perfekte køreplan?

Forsinkelser, flere stop, øget rejsetid og et farvel til direkte toge til Københavns Lufthavn.

Der er blevet hugget en hæl og kappet en tå, når kunderne på Kystbanen de seneste år har skulle vænne sig til en række forandringer på en af landets mest trafikerede togstrækninger. 

Som Berlingske skrev 3. marts, og som DSB's kommunikationschef Tony Bispeskov bekræfter overfor TV 2 Kosmopol, så kan kunderne fra næste år se frem til øget rejsetid mellem Helsingør og København H. 

Ni minutter for regionaltoget og seks minutter for myldretidstoget.

quote vi har en ambition om, at punktligheden skal ligge højere, end den gør nu

Tony Bispeskov, kommunikationschef, DSB

Det skyldes, at der vil være flere stop end tidligere på stationerne Rungsted Kyst, Vedbæk, Skodsborg og Klampenborg. Samtidig nedsættes antallet af afgange i timen. En forbedring for nogle, og en forringelse for andre - afhængigt af øjnene, der ser.

For DSB er det en løsning, der øger punktligheden og nedbringer mængden af forsinkelser, forklarer Tony Bispeskov:

- Sidste år kom 74 procent af kunderne på strækningen frem til tiden, men det tal vil vi gerne have højere op. Siden december (hvor afgange til og fra lufthavnen blev sløjfet endeligt, red.) har vi ligget på en punktlighed på 81,1 procent.

Fakta om punktlighed og rejsegaranti

DSB's rejsegaranti er indrettet således, at pendlerne er berettiget til en kompensation, hvis punktligheden er under 87,4 procent. Derfor er det i DSB's interesse at sikre, at togene kommer til tiden.

Væk med svenske tog

Tilbage i maj 2018 kunne vi fortælle, hvordan pendlerne på Kystbanen var hårdt ramt af forsinkelser - blandt andet på grund af store forsinkelser på togene fra Sverige, der via Københavns Lufthavn servicerede kunderne på strækningen.

- Trafikken på Kystbanen er meget anderledes end i Sverige. Der kører man lange afstande på strækninger, hvor der kun kan være et tog ad gangen, og hvis der så er to tog, der skal køre hver sin retning på den samme strækning, så skal det ene tog vente. Og det giver forsinkelser, når togene rammer et kompliceret netværk i Danmark, forklarer Tony Bispeskov, der er kommunikationschef i DSB.

Her blev løsningen, med daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) i spidsen, at skille trafikken fra Sverige og Kystbanen ad, så man ikke længere var afhængig af de svenske toges punktlighed - eller mangel på samme.

Det har givet mere stabilitet på Kystbanen, men det kommer ikke uden konsekvenser. For nu kan nordsjællænderne ikke tage toget til lufthavnen. Til gengæld kan de nu komme hele vejen til Næstved. En løsning til gavn for nogle, til gene for andre.

Om det igen bliver muligt at tage toget til lufthavnen med Kystbanen er usikkert. Det, selvom der er politiske vinde, der blæser i retningen af flere danske toge til og fra Københavns Lufthavn. 

En løsning kan være på vej.

Ny rapport ventes med spænding

I forbindelse med Infrastrukturplan 2035 blev der i juni 2021 afsat 303 millioner kroner til at se nærmere på etableringen af et såkaldt vendespor ved Københavns Lufthavn Station. Vendesporet skulle gøre det muligt at vende tog fra Sverige og afbøde de forsinkelser, som toge herfra måtte medføre. 

Således undgår man, at toge fra Sverige først kan vende ved Københavns hovedbanegård. Samtidig skulle det gerne frigive kapacitet på Øresundsbanen i myldretiden, så flere toge fra den danske trafik kan køre til Amager og Københavns Lufthavn.

Sund & Bælt, der står for at undersøge den mulige etablering, oplyser i et skriftligt svar til TV 2 Kosmopol, at de forventer at have et beslutningsgrundlag klar inden sommeren.

- Useriøst at love noget om fremtiden

Hos DSB kalder kommunikationschef Tony Bispeskov det "positivt", hvis der kommer et vendespor.

- Det svarer til, at man har et ekstra spor på en vej, som man kan afvikle trafik på. Så det giver os nogle muligheder, men det er især Banedanmark og de svenske toge, der får gavn af det.

Men om det løser behovet for tog til lufthavnen på Kystbanen, som ellers har været muligt siden indvielsen af Øresunds-tunnelen, er usikkert.

Hvis det nu politisk bliver vedtaget, at der kommer et vendespor ved Københavns Lufthavn. Er det så realistisk, at Kystbanen igen vil få tog til og fra Københavns Lufthavn?

- På nuværende tidspunkt er det ikke noget, vi kan svare på. Kapaciteten på strækningen besluttes af Banedanmark og i sidste ende Transportministeriet. Det er ikke kun DSB, der kører på strækningen, så derfor skal der tages hensyn til øvrige operatører og ikke mindst godstrafik. Fra DSB’s side kender vi ikke de fremtidige ønsker fra øvrige operatører, oplyser han.

Men det er ikke kun svenske tog, vendespor, færre afgange og flere stop, der har betydning for punktligheden. 

DSB's kommunikationschef peger også på, at der i øjeblikket er iværksat et historisk antal sporabejde på Sjælland, ligesom der er en flaskehals i tunnelen mellem Østerport og Hovedbanegården, hvor der kun er to spor til al trafik.

Og så understreger Tony Bispeskov, at punktligheden på Kystbanen er blevet bedre "de senere år".

- Men vi har en ambition om, at punktligheden skal ligge højere, end den gør nu, siger han til TV 2 Kosmopol og slår fast:

 - Jeg kan ikke begynde at love noget om fremtiden, det vil være useriøst, men alle forbedringer vil jo gavne. Lige nu er vi bare nødt til at indrette driften efter de faktuelle omstændigheder.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik