Borgmester frygter flytte-boom af psykiatriske patienter

Den psykiatriske afdeling De Særlige Pladser står til at flytte fra Frederikssund til Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby. Men det kan kommunen ikke håndtere, lyder det fra borgmesteren.

- Det er simpelthen for risikabelt. 

Sådan siger Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S) om planerne om at flytte 28 pladser til særligt udsatte psykiatriske patienter fra Frederikssund til Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby.

Flytningen er led i en spareøvelse i psykiatrien i Region Hovedstaden, hvor man også skærer antallet af pladser fra 42 til 28.

quote Der er en grænse, og den er nået, hvis vi får flere sårbare psykiatriske patienter

Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby Kommune

Men Brøndbys borgmester er bekymret for, om kommunen er gearet til flere psykiatriske patienter, og om man kan skaffe nok kvalificeret personale - noget man i forvejen har udfordringer med:

- Vi vil gerne samarbejde med regionen, men der er en grænse, og den er nået, hvis vi får flere sårbare psykiatriske patienter, siger Kent Max Magelund. 

Derfor har borgmesteren sendt et høringssvar med sin kritik til regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Håbet er, at han kan få omstødt planerne om flytningen, inden den endelige beslutning om flytning tages på et regionsrådsmøde den 12. marts. 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

På billedet ses Brøndbyøstervej 160, hvor en del af Region Hovedstadens Psykiatri har hjemme - tirsdag skal det afgøres, om sengepladser fra Frederikssund skal overføres hertil.
På billedet ses Brøndbyøstervej 160, hvor en del af Region Hovedstadens Psykiatri har hjemme - tirsdag skal det afgøres, om sengepladser fra Frederikssund skal overføres hertil.
Foto: Skraafoto.dk / Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Risiko for flere misbrugsproblemer

De 28 pladser hører til det, man kalder for "de særlige pladser" i psykiatrien. 

Pladserne er målrettet udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og ofte også misbrugsproblemer. En gruppe, der i forvejen er svær at rumme i psykiatrien. 

Derfor bekymrer det Brøndby-borgmesteren, hvordan det skal gå, hvis denne gruppe skal flytte ind blandt andre psykiatriske patienter. Antallet af borgere med "farlig og problemskabende adfærd vil stige væsentligt", skriver han i høringssvaret.

- Der ligger i forvejen forskellige institutioner med belastede sårbare mennesker, og dernæst er det også i et relativt beboet område, siger han. 

Kent Max Magelund påpeger også, at de nuværende særlige pladser vil rykke fra et roligt område i Frederikssund til et miljø med andre borgere med "problemskabende adfærd".

Derudover er der kendte problemer med handel af narkotika i området, skriver han, ligesom at nærheden til København vil skabe flere udfordringer med misbrug. 

- Det er patienter, der kan gå frit omkring. Derfor mener jeg, at det vil få konsekvenser for både patienter og beboere i området, siger han. 

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

Regionsrådsformand afviser bekymring

Men ifølge Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, er borgmesterens bekymring ubegrundet. 

Det er nemlig særligt på matriklen i Brøndby, at man har samlet ekspertisen, forklarer han.

- Med den nye placering på Psykiatrisk Center Glostrup, som er foreslået, kan vi skabe et stærkere fagligt miljø til glæde for patienter, udtaler Lars Gaardhøj i et mailsvar til TV 2 Kosmopol.

quote Når det handler om placering af psykiatriske patienter, tror jeg altid, at der vil være en indbygget modstand mod at lægge hus til.

Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden

I svaret skriver Gaardhøj også, at der er oplagte fordele ved at flytte tilbuddet til Brøndby.

- Den nære tilknytning til andre psykiatriske afsnit gør det også nemmere for kolleger at dække ind ved sygdom og ferie, og dele viden på tværs, udtaler han og tilføjer, at der altid vil være debat om placeringen af psykiatriske patienter:

- Når det handler om placering af psykiatriske patienter, tror jeg altid, at der vil være en indbygget modstand mod at lægge hus til. Der har været flere modeller i spil, men placeringen på Psykiatrisk Center Glostrup er den, som klart anbefales fagligt af Region Hovedstadens Psykiatri, og det synes jeg er betryggende.

Flertal for flytning

Men det er ikke kun Brøndbys borgmester, der mener,  at flytningen af de særlige pladser er problematisk. 

Også de nuværende medarbejdere på Nordsjællands Hospital i Frederikssund, hvor pladserne i dag er tilknyttet, er bekymrede. De frygter, at seks års specialiseret arbejde med en svær patientgruppe vil gå tabt. De har derfor sendt et bekymringsbrev til Regionsrådet. 

TV 2 Kosmopol har tidligere talt med klinisk sygeplejespecialist Sabina Khan, der fortæller, at man forventer, at en stor del medarbejdere ikke vil flytte med til Brøndby. 

- Vi regner med, at det er 70 procent, der ikke tager med. Vi er megakede af det. Det er svært at forestille sig at skulle starte forfra, sagde hun i februar. 

De 70 procent kommer fra en rundspørge blandt medarbejderne på De Særlige Pladser. Ifølge dem, vi har talt med, er det kun 20 procent, der har tilkendegivet, at de vil forsætte deres arbejde på Psykiatrisk Center Glostrup i Brøndby.

Størstedelen af afdelingens medarbejdere bor nemlig i og omkring Frederikssund, og det er transporten fra og til Brøndby, som kan afholde medarbejderne fra at følge med.

Regionsrådsformandens håb er dog, at medarbejderne vil flytte med.

- Som udgangspunkt håber vi meget, at vores dygtige medarbejdere har lyst til at flytte med. Men medarbejderrekruttering er et generelt problem i psykiatrien, og det har også været en udfordring at skaffe de nødvendige personaleressourcer i Frederikssund, især på lægefronten, siger han.

Endelig behandling 12. marts

Det var ved et møde i social- og psykiatriudvalget den 6. februar, at flertallet stemte for at flytte pladserne til Brøndby.

I alt har fire medlemmer fra SF, herunder Peter Westermann, Enhedslisten og Nye Borgerlige stemt imod forslaget, men et flertal på seks medlemmer fra De Konservative, Venstre og Socialdemokratiet stemte for.

Det skal endeligt besluttes på et regionsrådsmøde den 12. marts.

Det er blevet anslået, at hvis de 23 sengepladser skulle forblive i Frederikssund, ville sikkerheden og trygheden blive reduceret om natten og dels om aftenen.

Udover det er det anslået, at der vil være en årlig merudgift på 15 millioner kroner inklusive udgifter til et vagtfirma, hvis De Særlige Pladser skal blive i Frederikssund.

Hvis pladserne flyttes til Psykiatrisk Center Glostrup, vil der dog være bygningsmæssige tilpasninger på imellem 21-25 millioner kroner.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik