Skandalesag: Kommune suspenderer direktør og kulegraver alle familiesager efter "alvorlige fejl"

Frederiksberg Kommune har med øjeblikkelig virkning fritaget børne- og ungedirektøren fra tjeneste efter det er kommet frem, at der er sket "alvorlige fejl" i kommunens sagsbehandling af familiesager.

Frederiksberg Kommune er ramt af en skandalesag af dimensioner i kommunens familieafdeling.

Afdelingens håndtering af familiesager er ramt af "alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen og dokumentationen", oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at kommunens magistrat, der er øverste instans og svarer til økonomiudvalget, først nu er blevet bekendt med de alvorlige fejl, som forvaltningen gennem længere tid har haft kendskab til uden at orientere politikerne.

quote Jeg er meget utilfreds og ked af det dokumentationssvigt i familieafdelingen, som vi netop politisk er blevet orienteret om.

Simon Aggesen, borgmester i Frederiksberg Kommune, Kons.

- Jeg er meget utilfreds og ked af det dokumentationssvigt i familieafdelingen, som vi netop politisk er blevet orienteret om. Først og fremmest fordi det skaber usikkerhed hos nogle af vores allermest udsatte medborgere.

- Politisk reagerer vi med det samme, og alle sager, hvor der er usikkerhed om afgørelsen eller dokumentationen, bliver genbehandlet, siger borgmester Simon Aggesen (Kons.).

Derfor er børne- og ungedirektøren i kommunen, Inger Andersen, blevet fritaget fra tjeneste øjeblikkeligt.

- Vi har indledt en afskedigelsessag mod den ansvarlige direktør. For den samlede magistrat er det helt afgørende, at alle familier kan have tillid til, at den støtte og de afgørelser, som Frederiksberg Kommune træffer, hviler på et korrekt og dokumenteret grundlag, og at vi som politikere får den nødvendige viden i tide, lyder det fra Simon Aggesen.

Alle sager kulegraves

I pressemeddelelsen understreger Frederiksberg Kommune, at der ikke er tegn på, at hverken børn eller familier har lidt overlast.

Men familieafdelingen kan ikke fuldt ud dokumentere sagsbehandlingen, herunder blandt andet de børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler i mange af sagerne.

Derfor kan der være børn og familier, som kan have fået enten mere eller mindre hjælp, end de har været berettiget til.

Frederiksbergs borgmester fastslår, at sagen ikke er et resultat af for få midler til området, som det er set fra en række andre kommuner.

I Frederiksberg Kommune har familieområdet længe været højt politisk prioriteret og dermed også haft ressourcer nok.

- Ressourcemangel må aldrig være styrende, når det handler om byens mest sårbare familier, siger Simon Aggesen og henviser til, at sagsbehandlerne i familieafdelingen har færre sager per medarbejder end det, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

Samtidig lover han endnu flere penge til området, hvis der bliver brug for det.

- Hvis det viser sig, at der er brug for endnu flere ressourcer, så skal de tilføres, tilføjer borgmesteren.

Børneudvalgsformand: Der skal markante ændringer til

Ifølge Laura Lindahl (LA), der er formand i Frederiksbergs børneudvalg, skal der nu rettes alvorligt op på både arbejdskultur og datadisciplin.

- Det er helt uacceptabelt, det der er sket. Nu skal sagerne gennemgås én for én, så den fornødne dokumentation er i orden i alle sager. Og så skal vi se på kulturen i afdelingen, for hvordan kan dette for eksempel have stået på så længe? Det arbejde kommer vi til at følge meget tæt i børneudvalget, udtaler hun.

Opretter "tryghedstelefon"

På Facebook har borgmester Simon Aggesen også skrevet om sagen. Her oplyser han, at kommunen åbner en såkaldt "tryghedstelefon" for at sikre borgerne bedst muligt.

Her kan alle borgere, der er i tvivl om noget i relation til deres sag, få mulighed for at ringe ind.

- Nu skal vi helt til bunds i sagen og sikre, at den slags ikke kan ske på Frederiksberg i fremtiden. Jeg er som borgmester meget optaget af, at vi gør alt, hvad der skal til, for at vores borgere kan være trygge ved, at de får den hjælp, de er berettiget til, og at kommunen naturligvis overholder loven, lyder det fra borgmesteren.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik