Nyt kapitel i Vinge-projektet: Nu bliver der bygget almene boliger

Den kommende nye by Vinge i Frederikssund er så småt ved at tage form, og nu er planerne for almene boliger i området kommet et skridt nærmere.

For bare få år siden kendte ingen til det, men efterhånden er Vinge blevet et kendt dansk bynavn.

Byen er et af landets største byudviklingsprojekter, og selvom byen langt fra færdigbygget, er der nu truffet en en ny afgørende beslutning om planerne for fremtiden. 

I Frederikssunds Kommune har politikerne i Økonomiudvalget nemlig valgt at gå videre med et idéoplæg fra boligselskabet Domea, der dermed skal stå for opførelsen af almene boliger i Vinge.

- Domea er i forvejen godt repræsenteret i Frederikssund, og de har en god økonomi. Derudover har de fremlagt et forslag meget tæt på det, som vi som byråd havde ønsket, og det var de tre største årsager til, at valget faldte på dem, lyder det fra borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen til TV 2 Lorry.

quote De har fremlagt et forslag meget tæt på det, som vi som byråd havde ønsket.

John Schmidt Andersen, Borgmester, Frederikssund, Venstre

I alt tre almene boligselskaber havde budt ind på muligheden for at opføre almene boliger i Vinge, og det var blandt disse tre bud, at politikerne i Økonomiudvalget skulle vælge imellem.

Blandt de kriterier, som byrådet havde opstillet for boligselskaberne, var et særligt fokus på, at selskaberne leverer et oplæg, der forholdte sig til at sikre en hurtig byggestart, en stationsnær placering samt bebyggelse i minimum 6 etager (indenfor rammerne af den gældende lokalplan nr. 76).

Flere forskellige boligtyper

Samtidig skulle selskaberne redegøre for, hvordan deres oplæg bedst muligt understøtter visionerne for Vinge samt drift og udlejningspotentiale, arkitektur og bokvalitet.

- Vi tror på, at Domea kan tilføre Vinge og Vinge centrum noget værdi, som de andre selskaber ikke kunne i ligeså høj grad, da de er rigtigt dygtige på det marked, som de opererer på. Det skal være en bydel, der hviler i sig selv, hvor bæredygtighed er tænkt ind i de almene boligbyggeri, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Projektet indebærer i første omgang en første etape med 32 boliger i et 8 etagers punkthus og 67 boliger i 2-5 etager samt 10 rækkehuse i 2 etager.

Anden etape af almenboligbyggeriet bliver først afklaret senere, men her anbefales det fra Frederikssund Kommune, at der indgås koordinering af private boliger på de resterende byggefelter i området.

Med valget af Domeas projekt er der foreløbig kun taget stilling til hvilket af boligselskaberne, kommunen skal arbejde videre med. Derfor begynder nu en dialog mellem Frederikssund Kommune og Domea med henblik på at bearbejde ideoplægget til et endeligt projekt, som Byrådet herefter skal tage stilling til.

Domea er således inviteret til et møde med medlemmerne af Økonomiudvalget den 27. februar for at drøfte ideoplægget nærmere.

Det ventes, at Byrådet kan træffe endelig beslutning om projektet i løbet af foråret.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik