Borgmestre i støj-opråb: Nu reagerer ministeren på forslag

Flere borgmestre siger mandag til TV 2 Lorry, at de ønsker overdækkede motorveje. Denne løsning kan nemlig reducere støjen og skabe bedre sammenhængskræft i byerne.

Flere borgmestre efterlyser mandag overdækkede motorveje for at bekæmpe den problemfyldte vejstøj og til at sikre bedre sammenhængskræft i den enkelte kommune. 

Denne løsning er lavet flere steder i Europa, blandt andet i Hamburg, og det er en ting, som borgmestrene i Gladsaxe, Furesø og Vallensbæk har meget højt på deres ønskeseddel.

I Gladsaxe har støjproblemet vokset sig så stort, at man har sendt en opfordring ind til transportministeren om, at kommunen får lov til at blive prøvekanin i et pilotprojekt, hvor staten overdækker et trafiktungt motorvejsstykke på Hillerødmotorvejen ved Bagsværd.

Minister: Meget dyrt

Nu har transportminister, Benny Engelbrecht (S), sendt et svar på opfordringen til TV 2 Lorry.

"Vi er ved at indsamle udenlandske erfaringer med lignende projekter, herunder to projekter i Hamborg. Disse projekter indbefatter kapacitetsforbedringer af vejnettet sammenholdt med støjreducerende løsninger og forbedringer af det eksisterende bymiljø," skriver ministeren i en mail.

"Den indledende vurdering er, at det er meget dyrt, men jeg tager gerne imod en indbydelse fra Gladsaxe Kommune til at drøfte perspektiverne i sådanne projekter," skriver Benny Engelbrecht (S). 

Han minder om, at overdækning for at mindske støj herhjemme kun er set i forbindelse med anlæg af nye veje, hvor vejens placering er tænkt ind sammen med overdækningen. Det er blandt andet tilfældet på den nye motorvejsstrækning ved Silkeborg. 

"Det giver mulighed for at reducere omkostningerne til konstruktionerne," lyder det fra ministeren.

Byer kan bindes sammen

I Gladsaxe Kommune er flere end 8.000 boliger støjramte. Dermed topper Gladsaxe listen over omegnskommuner, der er plaget af støj. Det er en stigning på 30 procent siden 2012. 

Løsningen med overdækkede motorveje skal udover støjdæmpningen give en mulighed for at skabe nye grønne arealer oven på de lige nu trafikkerede områder. 

- Ved at overdække motorvejen opnår man en reduktion af støjen, man opnår en grøn korridor, plus at man opnår en mulighed for at lave forbindelser henover overdækningen, siger borgmester i Gladsaxe Kommune, Trine Græse (S).

Lidt længere mod nord er Furesø Kommune også plaget af støj, og her har man længe frygtet for konsekvenserne, hvis Hillerødmotorvejen bliver udvidet.

- Jeg synes, det er en god idé at arbejde med overbygning af motorveje, fordi de larmer og tager livet ud af byerne, siger Ole Bondo Christensen (S). 

I Farum ligger der 7000 boliger på hver side af motorvejen, og for Furesø-borgmesteren er det ønsketænkning at binde byen bedre sammen.

- Hvis man kunne lave et stykke by henover motorvejen i Farum og få gang i byudviklingen, så kan man også finde en finansieringsmulighed ad denne vej, siger Ole Bondo Christensen (S). 

Ny investeringsplan på vej

Også i Vallensbæk er støjen en af kommunens helt store udfordringer, og i september sendte borgmester Henrik Rasmussen et åbent brev ind til transportministeren om sine bekymringer.

- Jeg synes faktisk ikke engang, at det her er et spørgsmål om et ønske. Det er simpelthen need to, og ikke nice to. Her har man en motorvej, som har udviklet sig fra 16.000 biler til over 100.000 mennesker i døgnet. Og der er altså mennesker, som bor ved siden af, siger Henrik Rasmussen (K). 

Ifølge transportministeren er støjbekæmpelse en vigtig prioritet i den kommende tid. 

"Jeg er opmærksom på de støjgener, som trafikken forårsager, og jeg er også optaget af at finde løsninger, der kan reducere støjen langs statsvejene på en fornuftig måde. Det er min forventning, at støjbekæmpelse vil indgå som tema i de kommende drøftelser om en ny investeringsplan for statens infrastruktur," skriver Benny Engelbrecht (S) til TV 2 Lorry.

Gladsaxe-borgmesteren holder uanset transportministerens svar fast til det sidste. 

- Når man snakker finansiering, skal man også huske at kigge på, hvad det koster at lade være at gøre noget. Hvad det koster at ødelægge vores byområder med den trafikstøj, som er her, slutter Trine Græse (S). 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik