Efter flueplage: Rensningsanlæg meldt for ulovlig brug af giftmiddel

Et rensningsanlæg ved Helsinge er meldt til Miljøstyrelsen for ulovlig brug af insektmiddel til at slå sværme af sommerfuglemyg ihjel.

GribVand Spildevand er blevet meldt til Miljøstyrelsen.

Det bekræfter Finn Sørensen, der er driftsleder i forsyningsselskabet, mandag til TV 2 Lorry.

quote Lige nu er jeg hel mundlam. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal gøre.

Finn Sørensen, driftsleder ved GribVand Spildevand

Det sker, efter at rensningsanlægget ved Helsinge har brugt giftmidlet gnatrol til at bekæmpe de enorme mængder af sommerfuglemyg – også kendt som såkaldte kloakfluer.

Klokfluerne har der den seneste tid plaget flere områder i Nordsjælland. Blandt andet det lokale rensningsanlæg i Helsinge til stor gene for beboerne i området.

Men nu viser det sig, at giftmidlet gnatrol ikke er godkendt til brug i den sammenhæng.

- Jeg er lige blevet meldt til Miljøstyrelsen af en anonym borger. Jeg er slet, slet ikke vidende om det her. Overhovedet ikke, siger Finn Sørensen mandag eftermiddag til TV 2 Lorry.

Tidligere mandag bekræftede Miljøstyrelsen overfor TV 2 Lorry, at gnatrol ikke på nuværende tidspunkt er godkendt til bekæmpelse af kloakfluer i Danmark.

Indstiller brugen

Det kommer bag på driftsleder Finn Sørensen.

- Lige nu er jeg helt mundlam. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal gøre. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her.

- Jeg har gjort det (brugt midlet, red.) i god tro, og fordi jeg er blevet anbefalet, at det var det her produkt, vi skulle bruge af vores rådgivere og leverandøren, siger han.

Finn Sørensen understreger, at han påtager sig ansvaret for, at man har brugt gnatrol til at bekæmpe kloakfluerne, og at man vil stoppe brugen af det, indtil man ved nærmere.

- Jeg er meget rystet lige nu. Vi er nødt til at undersøge det. Vi er nødt til at stoppe brugen af midlet, indtil jeg ved, hvad der er lov og ret i det her. Jeg vil jo ikke gøre noget, der er ulovligt, siger han.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Kloakfluerne har været et tilbagevendende problem her ved det lokale rensningsanlæg i Helsinge.
Kloakfluerne har været et tilbagevendende problem her ved det lokale rensningsanlæg i Helsinge.
Foto: TV 2 Lorry

Flueproblem af bibelske dimensioner

Som TV 2 Lorry kunne fortælle i sidste uge var en del borgere så hårdt plaget af sværme af kloakfluer, at de ikke kunne sidde udenfor og nyde sommeraftenen. I stedet måtte de søge indenfor og lukke døre og vinduer.

Baggrunden for de mange fluer skulle findes i det omtalte rensningsanlæg, der hører under netop GribVand Spildevand.

Her er der plantet siv, som et miljøvenligt alternativ til rensning af spildevand. Men slammet ved sivene tilbyder altså perfekte levevilkår for kloakfluerne.

Da prøver i onsdags viste en voldsom vækst af æg og myggelarver i bedene, valgte man at intensivere indsatsen mod insekterne på rensningsanlægget.

- Vi har simpelthen valgt at lægge fluegift ud i alle bedene. Fluerne, der er på vingerne, kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men alle dem, der er nede i slammet, bekæmper vi med 100 procent, forklarede driftsleder Finn Sørensen fredag til TV 2 Lorry.

Finn Sørensen understregede samtidig, at giften - der har navnet gnatrol - ikke har nogen negativ påvirkning af miljøet, eftersom den er biovenlig.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Finn Sørensen, der er driftsleder på rensningsanlægget ved Helsing, fortalte i sidste uge, at han brugte ift til at slå kloakfluerne ihjel. Nu er han meldt til Miljøstyrelsen.
Finn Sørensen, der er driftsleder på rensningsanlægget ved Helsing, fortalte i sidste uge, at han brugte ift til at slå kloakfluerne ihjel. Nu er han meldt til Miljøstyrelsen.
Foto: TV 2 Lorry

Kan give indskærpelse

Men nu viser det sig altså, at midlet ikke er godkendt til at bekæmpe kloakfluer.

Således er gnatrol i Danmark kun godkendt til bekæmpelse af skadevoldere i væksthuse og på golfbaner, hvor de gør skade på planter, oplyser Miljøstyrelsen til TV 2 Lorry.

- Det er ikke godkendt til den anvendelse (at bekæmpe kloakfluer, red.) i Danmark på nuværende tidspunkt. Der er tale om en biocidanvendelse og ikke et plantebeskyttelsesmiddel, siger Anita Fjelsted, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen, og uddyber:

- Man må bruge det til bekæmpelse af sørgemyg og til andre skadedyr i væksthuse, hvor de udgør skade på prydplanter, salat og krydderurter eller til bekæmpelse af stankelbenslaver, som udgør en skade på golfbaner, idet larverne gnaver rødderne af græsset og ødelægger det.

Hun vil dog ikke udelukke, at midlet kan blive godkendt til denne brug i fremtiden.

- Det er dog sådan, at der er en virksomhed, der skal søge om at få det godkendt. Og det kræver, at firmaet bag produktet indsender en ansøgning om godkendelse til Miljøstyrelsen, og at virksomheden betaler et gebyrer for at få sagen behandlet.

- Hvis midlet bliver godkendt som biocid til bekæmpelse af sommerfuglemyg, kan det markedsføres i Danmark til den anvendelse. Det er sådan, at man ikke må bruge det eksakt samme produkt som biocid. Det kræver et nyt produkt med en ny etikette, selvom indholdet eventuelt måtte være det samme.

Hvilke konsekvenser kan det få, at man bruger sådan et middel uden den fornødne tilladelse og godkendelse?

- Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der fører tilsyn med kemikalielovgivningen, idet Kemikalieinspektionen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.

- Når Kemikalieinspektionen får kendskab til et ulovligt forhold, meddeler Kemikalieinspektionen den ansvarlige, at det skal bringes til ophør. Meddelelsen kaldes en indskærpelse, forklarer Anita Fjelsted.

Her kan du se et indslag fra tidligere på ugen om kloakfluerne, der generer mange borgere i Helsinge.

Den nordsjællandske by har enorme mængder små, såkaldte kloakfluer, der kommer fra et nærliggende rensningsanlæg

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik