Efter rod med hjemmeplejen: Nu er Gribskov klar med løsning til december

Ovenpå et for billigt udbud og mange forskellige udmeldinger er Gribskov Kommune nu klar med en ny hjemmepleje til december.

Gribskov Kommune har i foråret været under pres.

Tidligere på året stod kommunen uden hjemmepleje til december, da man havde opsagt det private plejefirma Attendo.

Da kommunen satte opgaven i udbud, viste det sig, at ingen private hjemmeplejefirmaer havde budt ind på opgaven til den pris, som kommunen efterspurgte. Først da kommunen hævede beløbet med fem millioner kroner, bød tre leverandører sig til.

quote Vi har set plejefirmaer i andre kommuner, der har gået konkurs, og så er det en udfordring, hvis man ikke har en kommunal enhed.

Birgit Roswall, formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudavalget, Venstre

I juni meldte Gribskov Kommune ud, at man var nødt til at lande på en løsning med en blanding af privat og kommunal hjemmepleje.

Og nu lyder meldingen endelig, at man har fået godkendt to private leverandører. Og det betyder, at alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje, snart vil få et brev om, at de kan vælge, hvilken leverandør de ønsker.

Ifølge Birgit Roswall, formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudavalget, Venstre, er der ikke forskel på de forskellige tilbud, da de alle skal leve op til det samme serviceniveau, og alle bliver tjekket op på på samme måde.

Hun forklarer, at kommunen har valgt både private og kommunale leverandører for at sikre sig en stabil drift:

- Vi vil være sikre på, at uanset om en leverandør trækker sig, så har vi sikkerheden i, at kommunen har en enhed, som vi kan opskalere, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

- Vi har set plejefirmaer i andre kommuner, der har gået konkurs, og så er det en udfordring, hvis man ikke har en kommunal enhed, siger Birgit Roswall.

Private samarbejder bekymrer ikke

Kommunen har tidligere haft dårlig erfaring med det private firma Attendo, der fik en masse klager på hjemmesygeplejeområdet. Derfor opsagde kommunen firmaet - både på hjemmesygeplejeområdet og på hjemmeplejeområdet.

quote Jeg er ikke nervøs for private samarbejder. Vi har haft rigtig gode erfaringer med private samarbejder, så det er jeg helt tryg ved.

Birgit Roswall, formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudavalget, Venstre

Men at ansætte nye private aktører bekymrer ikke Birgit Roswall

- Jeg er ikke nervøs for private samarbejder. Vi har haft rigtig gode erfaringer med private samarbejder, så det er jeg helt tryg ved, siger hun.

Kommunen bakser stadig med at den kommunale hjemmepleje på plads, men man mener, at en kombination af kommunal og privat hjemmeplaje vil sikre en stabil dækning.

Lige nu kommunen på alt det praktiske som biler, lokaler og ikke mindst rekrutteringen af medarbejdere til den kommunale hjemmepleje.

Når fordelingen af borgere mellem de forskellige leverandører er kendt, tilpasser kommunen de sidste detaljer.

Fristen for at vælge leverandør er den 26. august.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Gribskov Kommune er - og har været en stor tilhænger af at bruge private firmaer til offentligt betalte ydelser. Det gælder i høj grad hjemmesygepleje og hjemmepleje.

 

Men en masse klager på hjemmesygeplejeområdet fik kommunen til at opsige aftalen med det store hjemmesygeplejefirma, Attendo. Og siden valgte de også at opsige firmaet på hjemmeplejefronten. Den opsigelse træder i kraft 1. december. Derfor skal Gribskov kommune finde nye samarbejdspartnere.

 

Kommunen definerer de to områder således:

 

Hjemmepleje:
Hjemmepleje er den traditionelle ’hjemmehjælp’ fx rengøring, toiletbesøg og bad.

 

Hjemmesygepleje: 
Hjemmesygepleje er en sundhedsfaglig pleje af ældre borgere, som fx skal have skiftet forbindinger, renset sår, eller andre sygeplejeopgaver, som ikke behøves at ske på hospitalet.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik