Naturstyrelsen vil sætte elge ud i nordsjællandsk skov

Elge, kvæg og flere hundrede krondyr skal efter planerne sættes løs i den kommende park, der skal bære præg af vild og utæmmet natur.

Gribskov i Nordsjælland kan fremover blive hjemsted for vilde elge.

Naturstyrelsen planlægger nemlig at sætte 20 elge fri i den kommende naturnationalpark i hjertet af den nordsjællandske skov.

Det fremgår af Naturstyrelsens udkast til et projektforslag for det 1.300 hektar store område med vild og utæmmet natur, som TV 2 Lorry har set.

Udkastet indeholder også planer om at slippe 50 stude og kvier samt flere hundrede krondyr løs på det store om område, som med hegn holder dyrene inde.

I Naturstyrelsen Nordsjælland, som står bag udkastet, ønsker chef Jens Bjerregaard Christensen ikke at kommentere på projektforslagets indhold, da der endnu er tale om et udkast.

Han udtrykker dog begejstring for udsigten til i 2022 at kunne åbne en naturpark, hvor besøgende kan opleve vild natur og store dyr som elge og kvæg.

- Det vil give nogle helt fantastiske oplevelser på natursiden. Vi får 1300 hektar skov med naturlig dynamik og dyr, der kan holde en naturbalance fremadrettet. Så jeg glæder mig på naturens og de mange besøgendes vegne, som vil få en attraktion uden sidestykke herhjemme, siger han.

Naturnationalpark Gribskov er af de to første naturnationalparker, som regeringen med støttepartierne i sommeren 2020 besluttede at etablere i Danmark. Her skal naturen have lov at være vild og utæmmet og så at sige passe sig selv og udvikle sig på egne præmisser.

Naturorganisationer jubler

Projektforslaget er sendt ud til ekspertgrupper og interesseorganisationer, som har været med til at komme med inputs til planerne for den kommende naturnationalpark.

Blandt dem er WWF Verdensnaturfonden, der som en del af projektets arbejdsgruppe har fulgt udviklingen af naturnationalparken tæt. Her er seniorbiolog Thor Hjarsen begejstret over udsigten til elge i Gribskov.

- Vi bakker op om det, og vi synes, at det ser meget positivt ud. Elgene er som store pattedyr gode til at nippe og spise af træer og sikre lysåbne områder, som er godt for eksempelvis vilde sommerfugle. For os er det vigtigt, at området emmer af liv og biodiversitet i en skov, der er en mosaik af forskellige naturtyper, siger han.

Fem elgkalve ankom i 2016 til naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland. Siden er flere kommet til, og i dag er elgebestanden på 25 i det 21 kvadratkilometer store område.
Fem elgkalve ankom i 2016 til naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland. Siden er flere kommet til, og i dag er elgebestanden på 25 i det 21 kvadratkilometer store område.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En lignende melding kommer fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Det vil være en rigtig god beslutning. Man kalder jo elgen for nordens giraf, for når den står på bagben, kan den spise kviste og blade i tre meters højde. Så den kan noget i naturen og kan påvirke økosystemet positivt, og det bifalder vi, siger Rune Engelbreth Larsen.

Han er hovedbestyrelsesmedlem i foreningen og idémanden bag begrebet naturnationalpark, som han i to bøger om muligheden for vild natur i Danmark har foreslået.

Han påpeger dog, at 1.300 hektar ifølge ham og foreningen er forholdsvis lidt plads til elge. Derfor ser Danmarks Naturfredningsforening gerne, at naturnationalparkens areal udvides.

Eksperter uenige: Er elgen det bedste valg?

Men er 20 fritgående elge nu også det bedste valg for Gribskov? Det er der uenighed om blandt de eksperter, der sidder i Naturstyrelsens videnskabelige arbejdsgruppe.

Seniorforsker i biodiversitet Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet er sammen med Jens-Christian Svenning, der er professor samme sted, er positivt stemte over for Naturstyrelsens valg af elge som store græsningsdyr i naturparken.

Elgen er et godt valg, forklarer Rasmus Ejrnæs, fordi den holder buske og træer tilbage på steder, hvor andre græssende dyr ikke kan nå – for eksempel i vådområder og ved at spise kviste og grene, som sidder højere end det, andre dyr kan nå.

- Det skaber lysninger i skoven og er med til at skabe en varieret mosaikstruktur i skoven, som sandsynligvis er mere i tråd med, hvordan skoven oprindeligt har set ud. Det er godt for andre artsgrupper og er med til at forbedre biodiversiteten, siger han.

Derudover, påpeger han, er elgen et godt valg, fordi er en del af den nordvesteuropæiske fauna. Den er altså ikke bare et funktionsdyr, men også et hjemmehørende dyr.

Der er dog uenighed blandt forskere om, hvilke dyr der bedst skaber naturlige de græsninger.

Professor i biodiversitet ved Københavns Universitet Carsten Rahbek, der også er med i ekspertgruppen, har i stedet anbefalet ikke at vælge elg. Blandt andet med argumentet, at den forsvandt naturligt fra Sjælland for 8.000 år siden.

Han har i stedet anbefalet Naturstyrelsen at fokusere på det, der ifølge ham hører naturligt hjemme på Sjælland i form af vildsvin og kvæg, som erstatning for den nu uddøde urokse, som havde hjemme i blandt andet Gribskov – samt indførelse af flere kronhjorte i hele området omkring Gribskov.

- Rigtig meget omkring naturnationalparken handler naturligvis også om at skabe interesse. Her er elgen måske mere spændende end andre dyr. Men den er næppe essentiel og kræver store hegn med de udfordringer, som det kræver.

- Og man kan diskutere, hvor meget biodiversitet man får for investering i et område med elge bag store hegn. Her ville en investering i mere plads med urørt skov og med græsning af andre mere naturligt forekommende arter formentlig give mere biodiversitet for pengene, siger Carsten Rahbek.

Naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland har siden 2015 været det eneste sted i Danmark, hvor man har kunnet opleve elge i naturen.
Naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland har siden 2015 været det eneste sted i Danmark, hvor man har kunnet opleve elge i naturen.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Skal åbne næste år

Udkastet til planerne for naturnationalparken bliver efter inputs fra eksperter og interesseparter revideret til et endeligt projektforslag, som senere sendes i høring og herefter skal vedtages politisk på Christiansborg.

Naturnationalparkerne blev sat i søen, da regeringen med støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet øremærkede i en aftale fra juni sidste år øremærkede 105 millioner kroner til at etablere to parker – en i Gribskov i Nordsjælland og en ved Fussingø nær Randers i Østjylland.

Med en naturnationalpark forstås et sted, hvor "naturen kan passe sig selv", som miljøminister Lea Wermelin (S) udtrykte det ved lanceringen af tiltaget i sommeren 2020.

De to kommende naturnationalparker adskiller sig således fra landets allerede eksisterende fem nationalparker ved at lade naturen stå vildt og kunne brede sig.

Der sigtes efter åbning af de to naturnationalparker i starten af 2022.

Og sker åbningen med en bestand af elge i parken, vil det ikke være en eneste af slagsen herhjemme. 

I naturområdet Lille Vildmose i Nordjylland rummer således også en bestand på 25 elge.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik