Hjemmesygeplejen i Gribskov får påbud: "Det her er alvorligt"

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet hjemmesygeplejen i Gribskov et påbud for mangelfuld journalføring. Udvalgsformand kalder det bekymrende.

Gribskov Kommunes hjemmesygepleje har modtaget et alvorligt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og sagen skaber dybe panderynker hos de politisk ansvarlige i kommunen. 

Påbudet kommer efter et tilsynsbesøg den 13. august, hvor styrelsen placerede hjemmesygeplejen i kategorien: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden.”

quote Der er ingen tvivl om, at det her er alvorligt og bekymrende

Birgit Roswall (V), formand for Udvalget Ældre, Social og Sundhed

Påbuddet skyldes mangler i journalføringen, som ”har et omfang, der betyder, at der er større problemer af betydning for journalføringen,” skriver Styrelsen for Patientstikkerhed på dens hjemmeside.

Styrelsen konstaterede ved journalgennemgangen, at der var flere fejl i den sygeplejefaglige af patienternes aktuelle og potentielle problemer.

Fejl i fire ud af seks journaler

Tre ud af seks journaler fremstod med enkelte mangler som beskrivelse af smerteproblematik og udskillelse af affaldsstoffer, og én ud af seks journaler fremstod meget mangelfuld, idet ingen af de sygeplejefaglige områder var vurderet.

Det drejede sig om en patient, der havde komplekse problemstillinger og havde været tilknyttet hjemmesygeplejen i otte måneder. Patienten havde nyreinsufficiens (nyresvigt, red.), havde kateter i nedre urinveje, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) samt hjerterytmeforstyrrelse. Der var ikke angivet oplysninger om behandlingsansvarlig læge.

- Der er ingen tvivl om, at det her er alvorligt og bekymrende, siger Birgit Roswall (V), formand for Udvalget Ældre, Social og Sundhed i Gribskov Kommune, i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Det, som vi får påbuddet for, er kvaliteten i journalføringen, og det er klart, at journalføringen skal være i orden, da alle fagfolk skal have adgang til nødvendige informationer om en patients sygdomsbillede, siger hun.

Oversigt over fejl og mangler

 • Ved journalgennemgang vedrørende dokumentation af oversigt over patienters sygdomme og funktionsnedsættelser samt aftaler med behandlingsansvarlig læge konstaterede styrelsen, at der i én ud af seks stikprøver manglede oplysning om forhøjet blodtryk.
   
 • I én ud af seks journaler manglede der oplysning om hjertesygdom og smerteproblematik.
   
 • I én journal ud af seks manglede der oplysning om, at patienten havde nyreinsufficiens, havde kateter i nedre urinveje, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) samt hjerterytmeforstyrrelse. Der var ikke angivet oplysninger om behandlingsansvarlig læge. To journaler ud af seks var uden mangler.
   
 • Ved journalgennemgang vedrørende dokumentation af aktuel pleje og behandling, opfølgning og evaluering konstaterede styrelsen, at dokumentationen i én ud af seks journaler kun omhandlede de aktuelle handlinger, og der fandtes kun yderst sparsomme notater med beskrivelse, opfølgning og evaluering.
   
 • I én journal ud af seks manglede der dokumentation for opfølgning på et blodsukker på over 20. Lægen havde ordineret, at patienten skulle have 4 enheder insulin pn (efter behov), hvis dette forekom. Der var ikke notat om, hvorvidt dette var gjort, og der fandtes heller ikke en pn dispensering af de 4 enheder i medicinmodulet.

 

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Nye tiltag iværksat  

Kommunen oplyser, at den siden tilsynet i august måned har haft fokus på, at journalføringen i sygeplejen er tilstrækkelig og lever op til gældende standarder.

- Vi har gennem hele 2019 haft fokus på at effektivisere og kvalitetssikre sygeplejen. På baggrund af besøget fra styrelsen i august måned er der iværksat en række tiltag, og jeg vil mene, at vi er nået meget langt med udbedringen i forhold til det aktuelle påbud, siger Birgit Roswall.

Hun forklarer, at kommunen er i gang med at etablere en helt ny organisation på hele plejeområdet per 1. december, som skal medføre en mere helhedsorienteret tilgang til plejen, hvor hjemmeplejen og sygeplejen arbejder tæt sammen.

- Vi får en lokation i henholdsvis Gilleleje og Helsinge. Begge steder bliver mindre enheder, hvor sygeplejen og hjemmeplejen arbejder sammen på tværs med henblik på både planlægning af indsatsen og bedre opfølgning. Vi har stor tiltro til, at denne model vil øge kvaliteten og sikre en god service for borgerne, siger Birgit Roswall.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik