Oversigt

Seneste nyt

Sikkert at bade ved stålvalseværk, viser nye målinger

Halsnæs Kommune har fået foretaget nye målinger for forurening af badevandet nær stålvalseværket i Frederiksværk. Stålvalseværket ligger nemlig tæt på Frederiksværk Fjordbad, hvor en badeklub har hoppet i bølgen blå i årevis.

En ny undersøgelse fra Region Hovedstaden viser dog, at der siver forurening fra grunden omkring det gamle stålvalseværk, og derfor har Halsnæs Kommune valgt at få foretaget nye målinger af badevandskvaliteten.

Badevandet er analyseret for de stoffer, som i Region Hovedstadens forureningsundersøgelse ved stålværksområdet blev vurderet at udgøre en risiko for Roskilde Fjord, og de nye prøver viser ingen forurening med kulbrinter, phenoler, PFAS-forbindelser, benzen, ethylbenzen, naphtalen og cadmium.

Prøverne er derudover analyseret for en lang række andre stoffer herunder bly og chrom. Værdierne for disse stoffer ligger meget langt under grænseværdierne for badevand.

"Man kan derfor trygt bade ved Frederiksværk Fjordbad", konstaterer Halsnæs Kommune men slår samtidig fast, at målingerne er et udtryk for et øjebliksbillede, og at man vil fortsætte med at måle kvaliteten af vandet. 

"Målingerne ændrer ikke på de konklusioner om en mulig forurening omkring Stålværket, som for nylig blev offentliggjort", lyder det fra kommunen, som også selv går ind i arbejdet om at klarlægge forureningen.