Hospital ændrer barselstilbud: Snart er det slut med overnatning

For førstegangsfødende har det været muligt at overnatte på Amager og Hvidovre Hospital, men det tilbud er snart fortid.

Hidtil har det kun været flergangsfødende, der er gået direkte hjem efter fødslen, mens førstegangsfødende har haft mulighed for at blive to døgn på Amager og Hvidovre Hospital.

Men fra april 2021 bliver barselstilbuddet ændret, så man som hovedregel kun kan opholde sig på hospitalet i maksimalt otte timer, hvis man vel at mærke har haft en ukompliceret graviditet og fødsel og har født et sundt og rask barn. 

Det oplyser Amager og Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse.

Ændringen betyder altså, at raske førstegangsfødende ikke længere kan vælge at overnatte to døgn på barselsafsnit efter fødslen, og dermed følger Amager og Hvidovre trop med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden og gør fødslerne ambulante.

Til sammenligning bliver fødende på Rigshospitalet sendt hjem efter fire timer, såfremt alt er i orden.

- Vi er godt klar over, at mange har set frem til at være to døgn på barselsstue efter fødslen på Hvidovre Hospital, men kvinderne der fødte i foråret under første bølge af covid, lærte os noget vigtigt. Mange af dem havde den erfaring, at med god støtte og opbakning var de hjemlige omgivelser faktisk meget trygge og gav familierne en rolig start på familielivet, siger konstitueret ledende oversygeplejerske, Kristina Petersen i pressemeddelelsen.

Amager og Hvidovre Hospital forsikrer, at der er flere former for støtte og vejledning at få, så man ikke føler sig helt overladt til sig selv og sin nyfødte.

For eksempel kan de fødende sig i en barselslounge efter fødslen, hvor de samtidig kan stille spørgsmål, få hjælp til amning og få et bad, inden man er klar til at gå hjem.

Ring døgnet rundt

Desuden tilbydes det, at man kan ringe døgnet rundt til en telefonisk barselshotline i op til syv dage efter fødslen og få råd og støtte, og familierne bliver også tilbudt et videobesøg med en jordemoder dagen efter fødslen, hvor jordemoderen kan vejlede i ammestillinger via video og se på ammeteknik.

Vurderer jordemoderen, at der er brug for et fysisk besøg i hjemmet, kommer en jordemoder fra hospitalet hjem til familien, oplyser Amager og Hvidovre Hospital.

På tredjedagen tilbydes familien endeligt et besøg på hospitalet, hvor fødslen gennemgås og den nyfødte får taget PKU og hørescreenes.

- Med det ændrede tilbud går vi nye veje og gør mere brug af for eksempel video, og vi skal løbende udvikle det tilbud, blandt andet igennem dialog med de barslende kvinder selv. Men nok så vigtigt er det, at alle kan være trygge. Hvis familien har brug for ekstra støtte, opmærksomhed eller behandling i dagene efter fødslen, så skal familien naturligvis blive på hospitalet, siger chefjordemoder Dorte Dahl.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik