Valg i Hvidovre: Socialdemokratisk højborg vakler

Det vil formentlig kræve et solidt politisk svendestykke af borgmester Helle Adelborg, hvis Socialdemokratiet fortsat skal stå i spidsen for Hvidovre Kommune.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I en ikke så fjern fortid fik Socialdemokratiet i Hvidovre stort set altid absolut flertal ved kommunalvalget. 

Sådan er det dog ikke længere. Nu kræver det andre partiers velvilje at fortsætte den ubrudte række af socialdemokratiske borgmestre, og her kan det måske komme til at knibe med opbakningen den 16. november.  


Hvad er der på spil?

Borgmesterposten slet og ret.

Det bliver spændende at se, hvordan Helle Adelborg fra Socialdemokratiet vil stable et flertal på benene, der bakker op om, at hun skal fortsætte som borgmester i de næste fire år.

Måske lykkes det ikke. Mange scenarier er nemlig i spil - herunder også at nogle af de andre partier slår sig sammen udenom Socialdemokratiet.

Borgmester:

Helle Adelborg (S)

1. viceborgmester:

Mikkel Dencker (DF)

2. viceborgmester:

Steen Ørskov Larsen (Løsgænger)

* To lokalpolitikere er blevet løsgængere i løbet af indeværende valgperiode. Både Steen Ørskov Larsen og Lisa Skov blev valgt for Det Konservative Folkeparti.


Hvem er favoritten og hvorfor?

Det er nuværende borgmester Helle Adelborg, fordi Socialdemokratiet formentlig bliver størst og dermed får flest mandater i kommunalbestyrelsen.

Det er et godt kort at have på hånden, men Helle Adelborg får stadig brug for opbakning fra et eller flere af de andre partier.

Dansk Folkeparti har været en fast støtte i de seneste år, hvor partiets spidskandidat Mikkel Dencker har haft 1. viceborgmesterposten. Sammen har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lige akkurat et flertal, som det ser ud i dag. Det er dog forventeligt, at Dansk Folkeparti vil gå tilbage ved kommunalvalget – ikke mindst på grund af de landspolitiske tendenser. Kun hvis Socialdemokratiet selv vinder, hvad Dansk Folkeparti taber, kan Helle Adelborg ånde lettet op. Ellers er det nok mest oplagt, at hun vender sig mod SF eller Hvidovrelisten, der med Kristina Young som ny spidskandidat kan ende med en nøglerolle i konstitueringen.


Hvem er førsteudfordrerne, og har de en chance?

Der er ikke en egentlig førsteudfordrer eller oppositionsleder i Hvidovre. Men mange kan spille sig i en vigtig position til kommunalvalget – herunder blandt andet Anders Wolf Andresen, der er ny spidskandidat for SF.

SF har tre mandater i kommunalbestyrelsen i dag, og det kan sagtens ske, at partiet går frem til kommunalvalget. Socialdemokratiet vil formentlig søge opbakning hos SF for at skabe et flertal bag Helle Adelborg som borgmester, men det er ikke sikkert, at det er nok for Anders Wolf Andresen.

Det er nemlig ikke utænkeligt, at der kan dannes et flertal udenom Socialdemokratiet, hvis der ellers kan opnås enighed mellem partierne.

Hvilke temaer kommer til at fylde i valgkampen?

 • Støjbekæmpelse

  Mange borgere i Hvidovre er støjplagede. Det skyldes først og fremmest, at flere motorveje og jernbanestrækninger skærer igennem kommunen. I alt er 53 procent af boligerne i Hvidovre – det er cirka 12.700 – støjbelastede. Der er afsat penge til støjbekæmpelse i infrastrukturaftalen, men mange peger på, at beløbet ikke er stort nok, for hele vestegnen døjer med problemet, og løsningerne er dyre. Flere borgergrupper har samlet sig og kræver handling fra lokalpolitikerne.

 • Byudvikling

  Der er stigende interesse for at flytte til Hvidovre og for at gøre plads til de nye borgere, er man nødt til at fortætte en i forvejen næsten fuldt udbygget kommune. En kommuneplan har netop været i høring, hvor der er udpeget ti nye byudviklingsområder. Visse projekter møder dog modstand – ikke mindst når der skal bygges på rekreative områder. Et boligbyggeri ved Rebæk Søpark er for nylig blevet skrinlagt efter folkelige protester. Et andet boligbyggeri på den såkaldte Cirkusgrund ved Avedøre Station er ligeledes omdiskuteret, og det er et boligbyggeri ved Hvidovre Station i høj grad også.  

 • Ældreområdet

  Det blev for et par år siden besluttet at gennemføre besparelser ved at skære i antallet af private leverandører af hjemmehjælp i Hvidovre. Førhen var der tre, i dag er der kun en enkelt mulighed til de borgere, der ikke ønsker at benytte den kommunale hjemmehjælp. Beslutningen blev kritiseret – blandt andet af en gruppe ældre, der demonstrerede foran rådhuset. Sagen er ikke glemt, og nogle lokalpolitikere mener, at der igen skal være et større udbud af private leverandører af hjemmehjælp i Hvidovre for at sikre konkurrencen.

 • Kollektiv transport

  I Hvidovre drømmer mange om bedre s-togsbetjening – herunder at få Friheden Station tilbage på Linje E. Derudover er der et stort lokalpolitisk ønske om at få metroen forlænget til Hvidovre, men det kniber med at få Folketinget med på idéen. Tanken er, at metroen skal stoppe ved hospitalet, der er i fuld gang med at blive udvidet. Allerede i dag er der trafikale udfordringer i området, og den kollektive transport er begrænset til busser.

Hvordan gik det ved valget i 2017?

Ved valget i 2017 kunne Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti med henholdsvis otte og tre mandater lige akkurat mønstre et flertal.

 • SF havde ligesom Dansk Folkeparti fået tre mandater og ville gerne indgå i en konstituering med Socialdemokratiet. Et krav var dog, at det så blev uden Dansk Folkeparti.
 • Kravet blev afvist af Socialdemokratiet, der altså valgte at satse på Dansk Folkeparti.
 • Derudover gik Venstre og Det Konservative Folkeparti også med i konstitueringen, hvor begge partier kom med to mandater.
 • Helle Adelborg generobrede altså borgmesterposten i Hvidovre med en rød-blå konstituering med opbakning fra 15 af de 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Hvem blev de største stemmeslugere ved valget i 2017?

Antal stemmer
1. Helle Adelborg (S) 13,5% af alle afgivne stemmer 3.591
2. Mikkel Dencker (DF) 1.466
3. Steen Ørskov Larsen (K)* 685
4.Charlotte Munch (V) 662
5. Arne Bech (H) 593

*To lokalpolitikere er blevet løsgængere i løbet af indeværende valgperiode. Både Steen Ørskov Larsen og Lisa Skov blev valgt for Det Konservative Folkeparti.

Hvordan har byrådet fordelt pengene i de seneste års budgetter?

Ved de første budgetforhandlinger i indeværende valgperiode blev konstitueringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti efterladt på perronen. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti landede i stedet en fire-årig budgetaftale med SF og Hvidovrelisten. De fire partier har holdt fast i aftalen hvert år siden da. 

 • Budgettet for 2019 bød på besparelser for 55 millioner, hvoraf den største af mange små bidder blev fundet på det administrative område. 
 • Året efter var det hele noget lettere, og partierne vedtog et budget, hvor der blandt andet blev afsat penge til det specialiserede område, bedre normeringer i daginstitutionerne og en udbygning af et plejehjem.  
 • I budgetttet for 2021 blev anlægsarbejdet i Hvidovre Havn prioriteret, klippekortsordningen for ældre blev bevaret og forbedret, og det specialiserede område fik endnu engang en stor pose penge. 
 • I det nyeste budget - det der gælder for næste år - er der blandt andet afsat midler til at hæve børnehavealderen, forbedre rekrutteringen på ældreområdet og sætte vejtræer op på Hvidovrevej. 


Hvem har indgået valgforbund?

Der er indgået tre valgforbund i Hvidovre Kommune:

 • Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.
 • Radikale Venstre, SF, Veganerpartiet, Hvidovrelisten og Enhedslisten.
 • Nye Borgerlige, Lokallisten 2650 og Liberal Alliance.


Hvad betyder valgforbund og konstituering?

Valgforbund:

Når to eller flere partier går sammen i et valgforbund, tæller gruppen som ét parti, når stemmerne skal omsættes til mandater.

Overskydende stemmer kan puljes og tilsammen skaffe valgforbundet et mandat - eller et ekstra mandat.

Hvert parti kan kun indgå ét valgforbund. Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men de er ikke forpligtet til at støtte hinanden, når der skal findes flertal bag en borgmester.


Konstituering:

Når valgresultatet er kendt på valgaftenen og valgnatten, vil de forskellige borgmesterkandidater forsøge at finde et flertal blandt de øvrige partier. Hvis ét parti alene har flertal, kaldes det absolut flertal. Når en borgmesterkandidat har fundet flertal, vil parterne typisk underskrive en konstitueringsaftale.

En konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke håndhæves. Kommunalbestyrelsens konstituering sker på det konstituerende møde, der som regel finder sted et par uger efter valget. Her vælges blandt andet borgmester, viceborgmestre og udvalgsformænd.


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet og TV 2 Lorry

Hvad er ellers værd at lægge mærke til?

 • De to medlemmer af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, der blev valgt for Det Konservative Folkeparti, har i indeværende valgperiode meldt sig ud af partiet og er blevet løsgængere. Den ene - Steen Ørskov Larsen - har siden stiftet Lokallisten 2650, som han genopstiller til kommunalvalget for.
 • Der er kommet ro på bagsmækken i Det Konservative Folkeparti, der har sat et nyt hold med Søren Friis Trebbien som spidskandidat.
 • Kommunalvalget i 2013 var dramatisk i Hvidovre. Der var på forhånd indgået et borgerligt valgforbund bestående af Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Hvidovrelisten og nogle andre lokallister. Valgforbundet endte med et snævert flertal og Socialdemokratiet stod dermed til at miste borgmesterposten. Sådan gik det dog ikke, for Dansk Folkeparti skiftede pludselig lejr og skabte flertal bag Helle Adelborg. Det er en manøvre, der er blevet diskuteret meget siden hen, og hvad der egentlig skete i det borgerlige valgforbund, er der vidt forskellige udlægninger af. Det skabte især splid mellem Dansk Folkeparti og Hvidovrelisten.


Forudsigelsen:

Det er mest realistisk, at Helle Adelborg fra Socialdemokratiet fortsat vil være borgmester i Hvidovre efter kommunalvalget. Men hvis de andre partier er ivrige nok efter at få en ny borgmester, kan især Anders Wolf Andresen fra SF ende i en gunstig situation.

Der kan i det hele taget komme mange scenarier i spil. Det bliver formentlig en spændende valgnat. Sådan har vi gjort

TV 2 Lorry har skrevet denne analyse på baggrund af research, en lang række skriftlige kilder og samtaler med en stribe af kilder med kendskab til de politiske forhold i kommunen.  

Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på til kommunalvalget? Her kan du møde spidskandidaterne fra Hvidovre i TV 2 Lorrys valgdebat. De diskuterer de vigtigste emner fra Hvidovre. Velkommen til Debat under uret.

Her er kandidaterne i Hvidovre Kommune:


Valgforbund:

 • Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre
 • Radikale Venstre, SF, Veganerpartiet, Hvidovrelisten, Enhedslisten
 • Nye Borgerlige, Lokallisten 2650, Liberal Alliance


Liste A - Socialdemokratiet

1. Helle Adelborg

2. Kenneth F. Christensen

3. Anders Liltorp

4. Lars Gundelack Jensen

5. Maria Durhuus

6. Lars Andersen

7. Amanda Irina Larsen

8. Vagn Majland

9. Benthe Viola Holm

10. Yasir Iqbal

11. Lotte S. Christiansen

12. Jette Therese Jørgensen

13. Jakob Borberg

14. Stefan Bruse Thor Straten

15. Idris Yorulmaz

16. Kurt Normark

17. Robert Jakobsen

18. Carsten Jelund

19. Mikail Erman

20. Mette Johansen

21. Ann-Mari Lundbæk Lauritsen


Liste B - Radikale Venstre

1. Susanne Wad Leth

2. Jens Peter Andersen

3. Ane Skjødsholm

4. Flemming Thøgersen

5. Charlotte Noer Helleberg


Liste C - Det Konservative Folkeparti

Søren Friis Trebbien, Avedøre

Tina Cartey Hansen, Hvidovre Syd

Jimmy Jensen, Avedøre

Silas Fisker, Hvidovre Nord

Kenneth Bak, Hvidovre Syd/Avedøre

Michael Sabroe, Hvidovre Syd

Carsten Provstgaard, Hvidovre Nord

Sanne Ørskov Rishøj, Risbjergkvarteret

Peshtiwan Zewkaei, Avedøre

Maria Vistisen, Hvidovre Nord

Johnny Berg, Avedøre

Ejner Skræddergaard, Hvidovre Nord

Dorthe Steen, Hvidovre Nord

Stig Jørgensen, Hvidovre Midt


Liste D - Nye Borgerlige

Martin Findahl Amby

Dan Petersen

Jan Bille

Jeppe Martin


Liste F - SF

1. Anders Wolf Andresen, Risbjerg

2. Sara Benzon, Hvidovre Nord

3. Marie-Louise Jørgensen, Hvidovre Nord

4. Bent Bjørn Roldgaard, Strandmark

5. Kristine Amalie Rostgård, Avedøre

6. Lene Jensen, Avedøre

7. Rasmus Henriksen, Hvidovre Nord

8. Said Noor Nabil, Rosenhøj

9. Pernille Blom Hermansen, Avedøre

10. Maria Avnskjold, Strandmark

11. Thomas Møller, Dansborg


Liste G - Veganerpartiet

Jonas Krarup


Liste H - Hvidovrelisten

1. Kristina Young

2. Arne Bech

3. Frank Løber

4. Karoline Cleemann

5. Elin Palm

6. Kim Holm

7. Trine Gregersen Steensgaard

8. Annette Læbo

9. Finn Blohm


Liste I - Liberal Alliance

René Bathum Pedersen

Morten Kristoffer Hansen

Henrik Holleufer


Liste L - Lokallisten 2650

Steen Ørskov


Liste O - Dansk Folkeparti

Mikkel Dencker

René Langhorn

Peter Dencker

Ivan Fogtmann


Liste R - Kommunistisk Liste

Nikolai Aamand


Liste V - Venstre

Charlotte Munch

Torben Nowicki Rasmussen

Lise-Lotte Rasmussen

Jens Hummelmose

Anette Farnø Skourup

Mathias Rinaldo

Pernille Dupont

Leon Tilgaard

Susanne Rasmussen

Pia Vermundsen

Henrik Farnø

Marcus Bjerre


Liste Ø - Enhedslisten

1. Karin Kofod

2. Thomas Høgsberg Andersen

3. Gert Wahl

4. Helene Caprani

5. Birthe Bang Larsen

_

_

Du har læst en artikel fra TV 2 Kosmopol