Oversigt

Seneste nyt

Valgsted på Vestegnen havde Danmarks laveste deltagelse

Med en deltagelse på 27,4 procent ved gårsdagens EP-valg havde Strandgårdskolen i Ishøj den laveste stemmeprocent i landet.

Det fremgår af valgresultaterne fra KMD.

809 af 2.955 personer tilknyttet valgstedet gjorde brug af deres stemmeret, og heraf stemte 23 blankt, mens syv personer indgav en ugyldig valgseddel, fremgår det af KMD's hjemmeside.

Næstlaveste valgdeltagelse er også i hovedstadsområdet, nemlig på Tingbjerg Skole i København, hvor stemmeprocenten var 33,6.

Højeste deltagelse finder man på de små øer rundt om i Danmark, hvor Aksø ud for Lolland i år løb med titlen. Her stemte 89,7 procent svarende til 26 ud af øens 29 stemmeberettigede beboere.

Den samlede valgdeltagelse for hele landet endte på 58,2 procent, hvilket er 7,9 procentpoint færre end ved EU-valget i 2019, hvor hele 66,1 procent stemte.