Får sparekniven: Udviklingshæmmede Thomas skal fraflytte bosted efter 11 år

Kommunen oplyser, at der "træffes en konkret afgørelse udfra de politiske besluttede kvalitetsstandarder og den enkeltes behov og funktionsevne."

De seneste 11 år har 42-årige Thomas Hansen boet i en lejlighed på bostedet Kuben i Københavns Nordvest-kvarter, der er et bofællesskabet for borgere med udviklingshæmning.

Men nu har Thomas Hansen fået besked fra Københavns Kommune om, at han ikke længere kan blive boende, og at han nægtes adgang til fællesarealerne og personalet, hvis han ikke indvilliger i at flytte.

Det sker, efter at Københavns Kommune har lavet en række ændringer på handicapområdet i forbindelse med en besparelse.

Det gælder blandt andet kriterierne for, hvornår en borger er omfattet af målgruppen til botilbud.

Har ikke længere krav på botilbud

Med de nye retningslinjer har kommunen vurderet, at Thomas Hansens behov for støtte ikke længere er stort nok til at lade ham blive boende. 

Det har fået Thomas Hansens forældre op i det røde felt. De er oprørte over kommunens behandling, da TV 2 Lorry møder dem i Thomas' lejlighed.

- Så siger sagsbehandleren til ham: "Vi kan ikke smide dig ud, for du har en lejekontrakt, men hvis du ikke flytter fra inden halvanden måned fra i dag, så må du ikke længere bruge fællesarealerne og personalet", siger Lene Hansen til TV 2 Lorry.

Thomas Hansens mor, Lene Hansen, er rystet over kommunens behandling.
Thomas Hansens mor, Lene Hansen, er rystet over kommunens behandling.
Foto: TV 2 Kosmopol

Kan blive psykisk syg

I stedet har Københavns Kommune tilbudt Thomas Hansen egen lejlighed, hvor han altså ikke længere har adgang til den hjælp, og det fællesskab, der er i Kuben.

Men det har han brug, siger Lene Hansen.

- Han har brug for, at han kan gå hen til andre, hvis der er noget han vil spørge om, og at han kan snakke med de andre. Thomas er jo det, man kalder en enspænder. Derfor har han brug for det sociale fællesskab, der er her.

- Hvis han kommer ud alene, frygter jeg, han går fuldstændig i stå. Jeg vil næsten vove at påstå, at det vil gøre ham psykisk syg, siger Lene Hansen.

- Jeg har brug for hjælp

Thomas Hansen har indrettet sin lejlighed med gode minder fra de seneste år. På væggen hænger der fotos fra koncerter, han har været til med blandt andre Gnags, Lars Lilholt og Birthe Kjær.

Han har selv svært ved at forstå, hvorfor han lige pludselig skal bo alene efter 11 år i trygge rammer:

- Jeg bor her, for jeg har boet her i mange år. 11 år. Og jeg tror også, jeg har brug for hjælp. For jeg har brug for hjælp her på Kuben, siger han.

 
 
Foto: TV 2 Kosmopol

Kommune: Sker som led i at opnå besparelser

Københavns Kommune har ikke ønsket at udtale sig om den konkrete sag - men til TV 2 Lorry skriver Socialforvaltningen, at "kvalitetsstandarderne i februar blev vedtaget af Socialudvalget i København, og beskriver det politisk fastlagte serviceniveau ift., hvad man som borger med handicap typisk kan få tilbudt hjælp til."

Hvad er årsagen til, at man indførte dem?

"Det sker som et led i at opnå de vedtagne besparelser der var en del af Budget 2019. Kvalitetstandarderne skal være med til at beskrive serviceniveauet og dermed sikre en bedre forventningsafstemning med borgerne."
 
Hvordan afgør I, hvem der er i målgruppen til et botilbud?

"Kvalitetsstandarderne beskriver, ved hvilken funktionsevne der typisk tilbydes et botilbud. I forhold til den enkelte borger træffes en konkret afgørelse ud fra de politisk besluttede kvalitetsstandarder, og den enkeltes behov og funktionsevne," skriver Socialforvaltningen i en mail til TV 2 Lorry.

- Vi er magtesløse

Tilbage i lejligheden i Kuben er Thomas Hansens forældre på besøg hos deres søn, måske for en af de sidste gange. Ifølge Thomas’ forældre er der brug for en revurdering af sagen.

- Han har brug for at blive boende, han har brug for det sociale netværk, han har her. De skal ikke prøve at gøre Thomas bedre end han er, for det er han ikke, siger Lene Hansen.

Udsigterne for dette ser dog ikke lovende ud, erkender hun.

- Vi er helt magtesløse. Fuldstændig. Hvad skal vi gøre?


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik